Linn Margrete er nå på sitt siste år av bachelorutdanningen i sykepleie, og er i tillegg campusleder i Studentdemokratiet ved campus Drammen dette skoleåret. 

Hun forteller om hvordan det er å studere sykepleie, samt hvorfor Studentdemokratiet er viktig for studentene.

– Jeg ønsket meg et yrke hvor jeg kunne bruke meg selv som verktøy, være aktiv og hjelpe andre mennesker.

Jeg driver også med musikk, og jeg ønsker å bruke dette som en del av min sykepleie, da det er mange måter å fremme helse på ved bruk av musikk i ulike målgrupper, forklarer Linn Margrete. 

 

Mitt studie: Bachelor i sykepleie

Navn: Linn Margrete Ellingsen

Alder: 23

Studie: Sykepleie

Studiested: USN, Campus Drammen

 

 Studiets innhold og undervisning

Studiet består av teoretisk og praktisk undervisning, i tillegg til praksis. Studiet inneholder mer praksis jo lenger ut i studieløpet du kommer.

– Jeg vil si at studiet har en fin balansegang mellom teori og praksis.

Studiet inneholder alt fra anatomi og sykdomslære til praktisk øving, i det som heter simsenteret. Her øver vi blant annet på ulike prosedyrer, og gjerne på dukker, utdyper hun. 

– Siste året, som er det jeg går, består av tre praksisperioder og en bacheloroppgave, inkludert en eksamen i gruppe. Da er vi ikke så mye på skolen, men ute i felten.

 

 

Studieløpet for bachelor i sykepleie har endret seg siden kullet til Linn Margrete begynte på sykepleierstudiet. Dette er både på grunn av endring i studieplanen, men også på grunn av covid.

– Studieløpet har endret seg siden jeg begynte i 2019, fordi studieplanen ble endret for kullet som startet etter meg. Stort sett er det fysiske forelesninger, men de ble erstattet av forelesninger over zoom under covid.

Praksisen har stort sett vært normal, men med munnbind og smittevernsbekledning, forklarer Linn Margrete. 

Videre forteller hun om hva hun synes er det beste med å studere sykepleie.

– Det beste er å kunne møte mange mennesker, og å jobbe i team.

Pandemien har preget både studiet og studieløpet. På spørsmål om hva Linn Margrete synes har vært mest utfordrende med studiet, svarer hun følgende:

– Det som har vært mest utfordrende, er at covid kom i løpet av studietiden.

Studiet gikk da fra å innebære fullt oppmøte, til zoom og hjemmeeksamener. I tillegg, ble blant annet sensurfrister utsatt, noe som gjorde at jeg måtte ta et ekstra år, fortsetter hun. 

– Studieplanen endret seg også fra mitt tredje til mitt fjerde år, noe som innebar at emner endret både innhold, emnekoder og studiepoeng. Praksisperioden gikk for eksempel fra 15 til 12,5 studiepoeng.

 

 

Skolen og studiemiljøet

Linn Margrete forteller om et studiemiljø hun trives godt i.

– Både skolen, studiestedet og miljøet er veldig ålreit.

– Man kommer i kontakt med mange studenter som går ulike studieretninger, og det er også et veldig godt miljø og samhold på sykepleien, synes jeg, utdyper hun.

Hun forteller i tillegg om sin rolle i Studentdemokratiet, og viktigheten av å engasjere seg som student.

– Jeg ønsker også å nevne kort at jeg dette skoleåret er campusleder i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge ved campus Drammen.

Studentdemokratiet er en viktig del av studieløpet, og det er viktig å øke studentenes kunnskap rundt dette for å få et økt engasjement for frivillighet. Slik kan man opprettholde viktige organisasjoner og linjeforeninger, forteller Linn Margrete. 

Studentdemokratiet er øverste studentorgan for studentene ved Universitetet i Sørøst-Norge, og representerer studentene i arbeidet med studiekvaliteten ved skolen. 


 

Studiebyen

Universitetet i Sørøst-Norge har åtte campuser i ulike byer. Sykepleierstudiet Linn Margrete går, holder til på campus i Drammen.

– Drammen by er fylt av muligheter og aktiviteter. Byen har alt man trenger, og det er kort vei til fine turstier i marka.

LES OGSÅ: Lyst til å studere husdyrfag? Les om Grete Beates erfaringer!

 

Muligheter etter endt studie

Etter endt bachelorgrad i sykepleie, finnes det mange varierte arbeidsmuligheter. Linn Margrete jobber nå på et sykehus. Denne jobben ønsker hun å bruke til å bygge opp erfaring.

– Sykepleien har et uendelig hav av muligheter og retninger å jobbe innenfor.

Jeg jobber nå på Drammen sykehus, der jeg også hadde kirurgisk praksis. Jeg ser for meg å bli værende der en stund, bygge opp erfaring og ta det derfra, avslutter Linn Margrete.