Ragnhild er nå på sitt andre år av bachelorutdanningen Faglærer i design, kunst og håndverk ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. Gjennom studiet har studentene praktisk undervisning, teori, pedagogikk og praksis.

Hun forteller blant annet om hva de lærer gjennom studiet, og hvordan studiet er bygd opp.

– Jeg har alltid likt kunst og håndverk, og jeg ønsket meg en jobb med trygg inntekt hvor jeg kunne jobbe med hobbyen min og bruke mine kreative evner til noe nyttig. 

Interessen min for å vise og lære bort til andre har alltid vært stor, og jeg synes det er artig å snakke og jobbe med andre mennesker, utdyper hun. 

 

Mitt studie: Faglærer i design, kunst og håndverk

Navn: Ragnhild Elnes Syvertsen 

Alder: 25 

Studie: Faglærer i design, kunst og håndverk (bachelor)

Studiested: USN, Campus Notodden

 

Studiets innhold og undervisning 

Studiet inneholder en blanding av praktisk undervisning, teoretisk læring og praksis. Bacheloren starter med en del praktisk læring, og andreåret inneholder mer teori. Studentene har i tillegg praksis hvert år.

– 
Frem til nå har det som regel vært undervisning fra kl. 09:15-14:00 hver dag, og deretter selvstendig arbeid fra kl. 14:00-16:00. 

Første studieår lærer vi generelle grunnleggende ferdigheter i tekstil, tre, metall og leire. Andreåret går vi mer i dybden av faget og har mer teoretisk undervisning, forklarer Ragnhild. 

– I tillegg, har vi mye undervisning i profesjonsfag, som går på lærerrollen og pedagogikk, og vi har også praksis hvert semester gjennom studiet.

 

 

I løpet av studietiden, får studentene som går faglærer i design, kunst og håndverk muligheten til å reise på studietur, og Ragnhild forteller at noe av det beste med studiet har vært studieturen til Hellas.

– 
Til nå har høydepunktet på studiet vært studieturen vår til Hellas. På studiet har man en uke hvor man som klasse kan bestemme selv hvor man vil reise, der vi ønsket en utenlandstur.

Lærerne våre lagde eksamensoppgaven vår i forbindelse med den greske antikken som vi studerte i Hellas, der vi blant annet var innom museer, fortsetter Ragnhild. 

– I tillegg, er det herlig at vi har tilgang til verkstedet og klasserommet vårt hver dag fra kl. 07:00-23:00. 

 

 

Hva har vært det mest utfordrende gjennom studiet?

Studiet inneholder mye studentene skal lære, og ulike tidsfrister som må overholdes.

– Det mest utfordrende er nok at det er mye innhold og teori man må rekke å lese, i tillegg til prosjekter man må rekke å bli ferdig med.

I profesjonsfaget blir man kjørt ganske hardt hvis man ikke er vant til å være student, forklarer hun. 


 

Skolen og studiemiljøet

Ragnhild forteller om campus og om de ulike tingene som skjer der.

– Campus er ikke for stort, og det gjør at man kjenner de fleste, og vi får et litt tettere miljø enn universiteter i storbyer.

Vi har stadig aktiviteter som innebandy eller brettspill, som studenter arrangerer på eget initiativ. Dette må til hvis det skal skje noe spennende på campus, utdyper hun. 

LES OGSÅ: Hvordan er det å studere sykepleie? Les dette!

 

Studiebyen

Skolen ligger i Notodden, og Ragnhild forteller litt om hva byen har å by på.

– 
Notodden er en sjarmerende eldre industriby med kunst og koselige mennesker. Den står faktisk på verdensarvlisten, som er en kul faktaopplysning. 

Vi har vakker natur rundt oss med skog, fjell og bystranda, som vi bader på om sommeren, fortsetter hun. 

 

 

Mulighetene etter endt studie

Faglærer i design, kunst og håndverk gir studentene muligheten til å jobbe som lærer på alle trinn i grunnskolen, i tillegg til videregående og annen utdanning.

Studiet kan også åpne opp for videre utdanning, samt gi andre muligheter.

– 
Vi kan arbeide i skolen med små førsteklassinger og helt opp til tredjeklassinger på videregående skoler. I tillegg kan vi jobbe som lærer på folkehøgskole, i kulturskolen og på voksenopplæring.

Vi kan også gå videre som museumspedagog, eller for eksempel åpne et eget verksted. Mulighetene er mange fordi vi også kan ta ulike videreutdanninger, forklarer hun. 

– 
Planen min er å bli lærer på en videregående skole eller folkehøgskole.

Jeg tenker selv at det hadde vært artig å prøve meg som rektor etter hvert, da jeg har hørt fra flere at det er noe som kunne passet meg. Vi får se hva fremtiden bringer, avslutter Ragnhild.