Mette er nå på sitt fjerde år av den femårige lektorutdanningen ved Universitetet i Agder. De to første årene av utdanningen består av to årsstudium med to undervisningsfag du velger deg for utdanningen.

– Jeg valgte lektorstudiet, fordi jeg lenge har ønsket å bli lærer.

Jeg har alltid ønsket å jobbe med mennesker, og spesielt barn og unge. Når det gjelder fag, har jeg matematikk som første fag og samfunnskunnskap som fag 2, forklarer Mette. 

 

Mitt studie: Lektorutdanning 8-13

Navn: Mette Haver Hetland
Alder: 22
Studie: Lektorutdanning 8-13
Studiested: Universitetet i Agder - Campus Kristiansand

 

Studiets innhold og undervisning

Allerede i søknadsprosessen må studentene velge sitt første fag for utdanningen. I løpet av det første året, har studentene praksis på ungdomsskole.

– 
Det første året mitt var et årsstudium i matematikk, men inneholder også 4 ukers praksis, to uker om høsten og to om våren. Dette gjør at man tidlig får prøvd ut yrket på ungdomsskolen.

Andre året av studiet velger studentene sitt fag nummer to som årsstudium. Dette året har studentene praksis på videregående skole.

– 
Etter ett år, kan man selv velge fag 2. Jeg hadde et årsstudium i samfunnskunnskap med 30 studiepoeng i sosiologi og 30 studiepoeng i statsvitenskap.

Dette året får man også 4 ukers praksis på videregående, fortsetter Mette. 

I løpet av de tre siste årene av studiet, har studentene profesjonsfag, lengre praksisperioder, i tillegg til arbeid med master. Her er det også mulighet for utveksling.

– 
På tredje og fjerde år får man mer kunnskap innen fagdidaktikk og pedagogikk, hvor man både har 6 ukers praksis på ungdomsskole og 6 uker på videregående.

– 
Siste året, har vi enda mer fordypning i masterfaget, og skal selvfølgelig skrive master, forteller hun. 

Pandemien har vært en utfordring for mange studenter. På spørsmål om hva Mette synes har vært utfordrende med studiet, svarer hun følgende:

– 
Andre året av studiet var det desidert mest utfordrende. Da var nesten all undervisning digital, praksisperioden var delvis digital og det var mye frem og tilbake.

Det var i tillegg vanskeligere å bli kjent med andre som valgte samme fag, forklarer hun. 


 

Hva er det beste med lektorutdanningen?

UiA tilbyr en fleksibel lektorutdanning for studentene, når det kommer til fagkombinasjon.

På spørsmål om hva Mette synes er det beste med å gå lektorutdanning, svarer hun:

– Det beste med å velge lektorutdanning ved UiA er at den skiller seg ut ved at man selv kan velge fagkombinasjoner, slik at jeg både kunne velge samfunnskunnskap og matematikk.

I tillegg, får man tidlig prøvd seg i læreryrket, forteller hun. 

Linjeforeningene har en sentral rolle for studiemiljøet ved UiA. De arrangerer blant annet ulike aktiviteter for studentene.

– Gjennom studiet har jeg vært en del av Curriculus, som er linjeforeningen for lektorstudenter.

Curriculus står for mye av det sosiale og planlegger gøyale fadderuker, og ulike sosiale arrangementer for andre lektorstudenter. Det er på disse arrangementene man blir bedre kjent med andre, utdyper Mette. 

– Nå sitter jeg i styret for Curriculus, og er også med på å arrangere de ulike sosiale sammenkomstene, og det har vært veldig kjekt.  

LES OGSÅ: Mitt studie: Nyfødtsykepleie – et innblikk i studiet

 

Skolen og studiemiljøet

Lektorutdanningen ved UiA holder til i Kristiansand.

– Det kuleste med Kristiansand må være at man i sommermånedene samles på bystranda, Bertnesbukta eller Baneheia for bading, sosialt samvær og grilling.

Engasjement i linjeforeningen Curriculus, i tillegg til fadderopplegget og kollokviegrupper, har bidratt til at Mette har blitt kjent med andre studenter.

– Fordelen med å studere i Kristiansand er at man bare har én campus. Eller, UiA har jo også i Grimstad, men selve lektorutdanningen holder bare til i Kristiansand. 

– Mine gode studievenner har jeg blitt kjent med gjennom Curriculus, men også gjennom fadderopplegget til UiA, fortsetter hun. 

– Ettersom jeg går matematikk, har klassen også benyttet seg av drop-in-tilbudet til MatRIC, som har bidratt til læring i kollokviegrupper.

– Spesielt i matematikk legges det til rette for gruppetimer med læringsassistenter, forteller Mette. 

 

 

Muligheter etter endt studie

Lektorutdanningen gir studentene muligheten til å jobbe som lærere helt opp til videregående.

– Lektorutdanningen er en profesjonsutdanning, som vil si at man blir kvalifisert til å begynne å jobbe som lærer. 

– Selvsagt kan man ta flere fag, slik at man kan undervise i andre fag enn de to man fordyper seg i, forklarer Mette. 

– Fordelen med læreryrket er jo at man kan jobbe hvor man vil i landet, men også i andre land dersom man ønsker dette.