Mari Sørung går sitt tredje år på paramedisin ved Universitetet i Stavanger. Hun valgte å studere paramedisin fordi hun ønsket et meningsfullt og variert yrke, der hun kunne jobbe med mennesker.

Som paramedisiner, jobber man ofte utenfor sykehuset, og er gjerne pasientens første møte med helsetjenesten, dersom man blir akutt syk.

– 
Å være den som gir livreddende behandling kan oppleves som både givende og utfordrende, og er noe av det man lærer på studiet. 

 

Mitt studie: Paramedisin

Navn: Mari Sørung
Alder: 23
Studie: Bachelor i paramedisin
Studiested: Universitetet i Stavanger

 

Kan du fortelle litt om studiets innhold og hvordan undervisningen foregår?

– Kort fortalt fokuserer studiet på behandlingen av akutt syke mennesker.

Fra studiet, får man faglig tyngde og erfaring til å kunne håndtere det som kan møte oss i tjenesten. Dette for å kunne ta gode valg når vi kommer ut i arbeid og står ovenfor krevende situasjoner, utdyper Mari. 

Undervisningen har vært en kombinasjon av vanlig klasseromsundervisning, zoom-forelesninger, gruppeoppgaver, praktisk ferdighetstrening og praksis.

– Det første semesteret hadde vi bare teori, og dette la grunnlaget for videre fag. Etter dette, har hvert semester vært en kombinasjon av en teoretisk periode og en praksisperiode.

Denne fordelingen synes hun har fungert bra.

– Da får man først lese om det man skal fokusere på i praksis, og så får man erfart og øvd videre når man er der.


 

Kort oppsummert, hva lærer man på ditt studie?

Du lærer å behandle pasienter i det akutte, og stort sett utenfor sykehuset. Studiet tar for seg hvordan kroppen fungerer, både om man er frisk og ved sykdom, forklarer Mari. 

I tillegg, lærer de om etiske utfordringer, konflikthåndtering, pasientsikkerhet, rus og psykiatri.

– Ambulansetjenesten samarbeider ofte med annet helsepersonell, og andre etater som brann og politi. Samhandling og profesjonell kommunikasjon er derfor også i fokus på studiet.

Paramedisin har flere fellesfag sammen med sykepleien, men har mer fokus på den akutte behandlingen.

– Vi har mest praksis i ambulansen, men er også i akuttmottaket, fødeavdelingen, psykiatrisk avdeling og på legevakten.

Her får vi se hvordan pasientene får videre behandling inne på sykehuset, slik at vi forstår mer av helheten i det vi gjør, fortsetter Mari. 

LES OGSÅ: Lyst til å studere husdyrfag? Les om Grete Beates erfaringer!

 

Hva er det beste med å studere det du studerer? 

Gjerne det at ingen dager er like; når du møter opp på jobb, vet du aldri hva du går til. Kanskje kan man redde et liv mens man er på vakt, forteller hun. 

LES OGSÅ: Vurderer du å studere spansk? Les dette først!

 

 Hva er det morsomste du har gjort på studiet?  

 – Ferdighetstrening og praksis er nok det kjekkeste på studiet. Som en del av den praktiske undervisning vi hadde før jul, hadde vi en traumeuke.

Under traumeuken, hadde klassen samtrening med politiet, casetrening som involverte bading i sjøen og en dagstur til Preikestolen i minusgrader og snø.

– Det var veldig gøy, og vi fikk lære hvordan vi skal behandle traumepasienter når kulden også spiller inn.

 

 

Hva slags muligheter åpner studiet ditt for, med tanke på jobb og videre studier? 

– Mange jobber videre i ambulansen, men man skal også kunne jobbe på legevakten, akuttmottaket og AMK-sentralen.

I tillegg til jobb, åpner det seg også mulighet for å ta videre utdanning.

– Her i Stavanger, har de et masterprogram i Prehospital critical care, så det er muligheter hvis man ønsker å studere videre. 


 

Hva har vært mest utfordrende?  

Vi begynte på studiet når korona akkurat hadde kommet, så da var det litt utfordrende å gjennomføre de praktiske øvelsene og å finne motivasjon til selvstudier, forklarer Mari. 

Heldigvis, ble dette likevel løst greit.

– Vi er en såpass liten klasse at vi fikk være mye på skolen sammenlignet med andre klasser, men det var hardt i starten da koronaen kom og man satt mye hjemme.

LES OGSÅ: Usikker på om du skal satse på musikkdrømmen? Ikke gå glipp av disse rådene!

 

Kan du fortelle litt om skolen og studiemiljøet?  

Studiemiljøet er ganske bra, vi er som sagt en liten klasse med ca. 20 personer per kull, så vi er såpass få at vi blir godt kjent, forteller hun. 

At de kjenner hverandre, gjør det også lettere på skolen.

– Terskelen for å prøve seg når vi har ferdighetstrening blir lavere.

Når man kjenner hverandre, blir man også tryggere på det vi skal gjøre, og det er lettere å både gi og få tilbakemeldinger på det vi øver på, utdyper hun. 

Mari er selv fra Stavanger og har et miljø i byen fra før av, men hun legger til at det også er muligheter for tilflyttende studenter.

– For de som er nye er det også mange muligheter via UiS, med for eksempel studentklubber og idrettsorganisasjoner hvis man ønsker det. 


 

Hva er det kuleste med plassen du studerer? 

Stavanger er en fin by, med et koselig sentrum. Sjøen er rett ved, og så er det ikke så langt unna fine fjellområder, hvis du er glad i å gå tur, forklarer hun. 

At byen ligger nærme kysten, gir også andre fordeler.

– For de som liker å surfe, er det gode strender i nærområdet som man kan ha glede av.

LES OGSÅ: Vil du redde miljøet? Dette kan være masteren for deg!

 

Hva er drømmejobben din? 

Det virker veldig spennende å kunne jobbe i redningshelikopter, men veien dit er lang. Så hvis jeg får videre jobb i ambulansen etter at jeg er ferdig med studiet, er jeg godt fornøyd med det, forteller Mari. 

 

 

Har du noen tips til andre som vurderer å studere det samme? 

– Hvis man kunne tenke seg et yrke i det akutte, er dette helt klart studiet man bør velge.

For å komme inn på studiet, må man gjennom noen fysiske opptakskrav. Jeg anbefaler derfor at man går inn og ser på disse, slik at man er forberedt på testdagen, avslutter Mari.