Nora (20) går tredjeåret på bachelor i barnevern på OsloMet, og skal skrive bacheloroppgave etter jul. Hun er nå i sin tredje praksis-periode, og har opparbeidet seg mye erfaring - både på godt og vondt. 

 

Mitt studie: Barnevern 

Navn: Nora Syvertsen 

Alder: 20 år 

Studie: Bachelor i barnevern 

Studiested: OsloMet, Oslo

 

Hvorfor valgte du dette studiet?

Jeg valgte det fordi, som mange andre, så har jeg et ønske om å hjelpe noen.

Jeg så også at det er et studie hvor man lærer veldig mye forskjellig innen fagene psykologi, miljøterapi, juss. Det syns jeg er spennende, og det åpner jo opp for litt forskjellige muligheter.

Men det er grunnet i et ønske om å hjelpe noen som ikke har det så bra.

 

Kan du fortelle litt om studiets innhold og hvordan undervisningen foregår?

Vi har et løpende studieløp, som vil si at vi har ett emne av gangen og ikke tre som mange andre studier har.

De første to årene mine var preget en del av zoom pga. korona, men fysisk undervisning er det vanlige. 

Vi har også praksis hvert år. Første året varer det 2 mnd., andre året er det såkalt minipraksis, og tredje året har vi praksis i 3 mnd. Det holder jeg på med nå.

Minipraksisen skilte seg ut ved at man kunne ta praksis i litt utradisjonelle ting, for eksempel «gaming» eller «boksing», og en del annet. Jeg valgte boksing, som gikk ut på å delta på boksetimer holdt av en mann som jobber på institusjon. 

Boksetimene holdes for barn og ungdom, og ideen hans er å skape en sosial, trygg arena hvor de kan være aktive. Han går også inn i samtale med dem og ønsker å være en trygg voksenfigur som barna kan stole på og snakke med.

Det er altså ikke selve boksingen som står i fokus.

Vi fulgte treningstimene, observerte og deltok på boksingen. Jeg ble skikkelig inspirert av han karen. Han har blant annet også stiftet en jenteskole i Sierra Leone.

Til minipraksisen var det også mulig å velge noe som het «gaming-kontakten», som handler om hvordan man kan hjelpe barn som sliter med gaming-avhengighet, «slam-poesi» og noe knyttet til fritidsklubber for barn.

På barne- og ungdomspsykiatrisk på Ullevål, der jeg er nå, har vi hovedsakelig barn med autisme eller barn som har gjennomgått traumer.

Vi hjelper barna med hvordan de kan håndtere hverdagen sin, og har kurs for foreldrene om hvordan de kan være de beste foreldrene de kan være for sine barn.

Bedringen skjer jo ikke bare ved å jobbe med barna, men også ved å jobbe med barnets nærmiljø. Barna vi har her har blitt henvist fra BUP.


 

Hva slags kompetanse går man ut med etter fullført studie?

Man går ut med kompetanse om det juridiske rammeverket til institusjons-jus, barnevern og barneloven. Du får også en blanding av kunnskap innen psykologi og miljøterapi.

Studentene har jo praksis på ulike steder, og dermed går alle ut med litt ulike erfaringer og inntrykk også.

Jus-delen har blitt vektlagt mer enn det var tidligere, og utgjør nå en stor del. Vi har også hatt om barnevernets historie, og traumer og seksuelle overgrep.

LES OGSÅ: Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling Bachelor Studieintervju

 

Hva er det beste med å studere bachelor i barnevern?

Jeg vil si det beste er når jeg kjenner at jeg har så mye kunnskap om de forskjellige områdene. Sånn som nå når jeg går ut i praksis, så kjenner jeg at jeg har mye forskjellige perspektiver på ting.

Man lærer så mye forskjellig. Jeg føler at det vi har lært har gitt meg en god og bred forståelse for problematikkene vi jobber med i prakis, og som jeg kommer til å jobbe med senere.

LES OGSÅ: Hvordan er det å studere sykepleie? Les dette!

 

Hva er det morsomste/kuleste du har gjort på studiet?

Jeg og en studievenninne skal holde noe som heter dialogseminar for førsteklassinger, hvor man øver på og lærer å snakke med barn. 

Jeg har jo ikke gjort det enda, men det gleder jeg meg veldig til. Da får jeg testa hvor mye kunnskap jeg egentlig har.

Og boksingen var ganske kul. Jeg er veldig fornøyd med det valget.  


 

Hva slags muligheter åpner studiet ditt for?

Det er en del forskjellig mastere man kan ta, for eksempel i familieterapi. Det er veldig populært. Man kan også ta master i barnevern, eller i sosialt arbeid.

De er også veldig glad i folk som kombinerer dette studiet med kriminologi, så å ta et årsstudium eller en bachelor i kriminologi kan være lurt hvis man er interessert i den retningen.

Når det gjelder jobb så er det hovedsakelig i barnevernet, i psykiatrien, miljøarbeid på skoler, familievernkontor og rusomsorg folk med denne utdanningen jobber med. 

Tar man noe vedsiden av eller bygger på med videre studier, er det helt sikkert flere dører som åpner seg også. 

LES OGSÅ: Vurderer du bachelor i cyber-sikkerhet? Les dette først!

 

Hva har vært mest utfordrende?

Det mest utfordrende for meg var den første praksisen jeg hadde.

Når du jobber i en barnevernstjeneste eller er på praksis der, så må du legge vekk de fordommene du har. 

Alle har fordommer, og jeg for eksempel syns det var veldig vanskelig å snakke med foreldre som har utøvd fysisk og/eller seksuell vold mot barna sine.

Å ha de samtalene og å vise en form for respekt for disse menneskene, var nærmest umulig for meg. Da skjønte jeg fort at jeg ikke kan jobbe sånn, og at det ikke er noe for meg.

Jeg syns også det var vanskelig å legge det fra meg når jeg var ferdig med praksisperioden.

Man har vært en stor del av et barns liv, også er man ferdig i praksis og må bare legge det fra seg. Jeg kan ikke hjelpe dem mer.


 

Kan du fortelle litt om skolen og studiemiljøet?

Ja, jeg tror at mitt kull har hatt et litt dårligere studentmiljø, siden vi startet under korona. Det ble veldig sånn at de du var med i fadderuken var de du ble med resten av studietiden.

Grunnen til at jeg har det inntrykket er at jeg har snakket med en på førsteåret hvor miljøet er mer åpent, og alle kjenner alle i større grad.

Jeg kan se for meg at det sikkert har vært kjipt for de som ikke hadde mulighet til å være med på fadderuken hos oss, for det ble liksom dannet sosiale kretser da.

Det er bare individuelle eksamener og oppgaver, så det har ikke vært så mange muligheter til å bli kjent med andre utover i fadderuken.

For meg har det gått fint, jeg fikk meg venner og det gikk bra.

LES OGSÅ: Marthe (23) studerer multimedieteknologi og -design

 

 Hva er det kuleste med plassen du studerer?

Det kuleste med Oslo er at du bare med en t-banetur kan komme til en helt annen del av byen, med en helt egen kultur. Det er veldig stor forskjell på for eksempel Pilestredet og løkka.

Man kan oppleve så mye, man kommer seg enkelt rundt og treffer mye ulike mennesker.

Også er det mye bra mat. Veldig mye bra restauranter, og litt for bra foodora-utvalg.  


 

Hva er drømmejobben din?

Drømmejobben min er å jobbe med miljøterapi eller en annen form for terapi, med barn som har opplevd traumer.

Jeg vill jobbe med fokus på barna, og ikke sånn som i barneverntjenesten hvor man har mye med foreldrene å gjøre.

Å hjelpe noen som har gått gjennom noe som ingen burde gå gjennom, og å faktisk gjøre en forskjell i noens liv. Det er drømmejobben.

LES OGSÅ: Vurderer du å bli lektor? Les dette først!

 

Har du noen tips og/eller triks til andre som vurderer å studere det samme?

Det er å faktisk møte opp på alle forelesningene, spesielt i juss. For det klarer man ikke uten forelesningene.

Og selv om man ikke kunne tenke seg å jobbe i barneverntjenesten, så betyr ikke det at dette studiet ikke vil passe for deg. Det fins mange flere muligheter, for eksempel i psykiatrien.

Siste tips er:

Du trenger ikke alle bøkene som foreleserne sier at du trenger; spesielt hvis foreleserne har skrevet dem selv.

Det er uansett ikke mulig å lese alt, så velg ut det du tror og mener er viktigst, også er det bare å gjøre sitt beste.