Avlegger du din siste eksamen ved en høyere utdanningsinstitusjon i disse dager, og skal søke din første jobb? Når tusenvis av studenter skal ut i jobb samtidig holder det ikke med en bachelorgrad og middels gode karakterer. Er du student og har allerede pekt deg ut drømmejobben, så er det ingen grunn til at du ikke skal lese videre.

- Vær bevisst

Jobberfaring ved siden av studieløpet, nettverksbygging og frivillig arbeid kan være med på å skaffe deg drømmejobben. Derfor er det lurt å starte planleggingen tidlig dersom du har karriereambisjoner.

- Det er en mange som søker uten å sjekke om de har den formelle kompetansen. Derfor er det viktig å lese kravprofilen grundig, lese seg opp på bedriften eller institusjonens rolle, strategi og mål og hvilken erfaring som gjør deg til en attraktiv søker.

Dette forteller Terje Eid- Hviding, underdirektør i Rekrutteringseksjonen i Utenriksdepartementet. Han ansetter personer til det mange anser som drømmejobben, Aspirantprogrammet i Utenriksdepartementet.

- Det er en fordel om søkeren er bevisst på sine ønsker i arbeidslivet. Konkrete mål og en plan for hvordan du skal komme dit, samt oppmerkomhet på egen kompetanse gjør at du kan søke på jobber som du passer til, sier Eid- Hviding.

»Les mer om valg av karriere her

 

På jakt etter drømmejobben innen media

Roger Grosvold (27) drømmer om jobb i NRK. Interessen for journalistikk har alltid vært der, og for tre år siden begynte han på Medievitenskap ved Universitetet i Oslo.

- Med tiden ønsker jeg et eget filmprogram, men før den tid vil jeg ha en fast ansettelse som  reporter i et allerede etablert program. Det er vikig med mål å jobbe mot syns jeg, og hva andre har fått til er det ikke noe i veien for at jeg også kan klare.

Grosvold har gjort bevisste valg for å gjøre seg selv mer attraktiv for drømmejobben. Han har jobbet frivillig i Studentradioen i Oslo, og jobbet som filmanmelder i blant annet TV2, Filmfokus og Film & Kino ved siden av studiene.

- Det er relevant for meg å kunne vise til mest mulig bredde, samtidig som det understreker min ekspertise innenfor filmjournalistikk. Dessuten opparbeider jeg meg et nettverk som jeg kan ha nytte av når jeg skal søke fast jobb etter endt utdannelse.

Ikke alle er like klare på hva de ønsker å arbeide med etter endt utdanning. Allikevel har mange en ide eller tanke om hva som kunne vært positivt for dem. Det forteller Vibeke Schürch, daglig leder i EMMALI Studie- og karrierevalg.

 Vibeke Schürch i Emmali.

 

 

- Det er stort spenn mellom de forskjellige personene som søker veiledning. Noen kan være veldig bevisste, mens flertallet er usikre på hva de vil. Usikkerheten med hensyn til valg og hva valgene fører til, er ganske stor. Det er gjerne de erfaringene man gjør i arbeidslivet som viser hvor mange muligheter det egentlig finnes.- slik erfaring er selvfølgelig begrenset jo yngre man er.

Schürch tror det er viktig å være målbevisst tildlig i karriereløpet, og at dette påvirker karrieren videre.

- Målet må allikevel ikke styre så mye at man ikke benytter seg av interessante muligheter underveis som ikke er planlagt. Generelt vet vi jo at vi ikke kommer dit vi skal uten mål, men målene må ikke være for snevre, særlig i starten av en arbeidskarriere. Man må kanskje ta til takke med noe som er litt på siden av det man vil til syvende og sist ønsker, forteller Schürch.

Forbered deg grundig

Stian Myhre (24) jobber i PricewaterhouseCoopers (PwC), et av landets ledende revisjons- og rådgivningsselskaper. Arbeidsdagen og arbeidsoppgavene er varierte og består blant annet av revisjon i en avdeling som betjener kunder innenfor bransjer  som media, teknologi, finans og shipping. Myhre har en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har i disse dager studiepermisjon fra PwC for å fullføre en 2- årig mastergrad i Revisjon og Regnskap ved NHH.

Myhre fikk jobben etter ha søkt på fast stilling via selskapets nettsider i etterkant av en bedriftspresentasjon på skolen.

»Se bedriftspresentasjoner her

-  Jeg sendte inn en elektronisk søknad, med CV, motivasjonsbrev og karakterene fra videregående og NHH. Etter at søknaden var vurdert ble jeg innkalt til førstegangintervju bestående av to enkelt intervjuer, deretter ble jeg innkalt til et 2. gangsintervju med caseløsning, før jeg til slutt fikk jobbtilbudet.

Myhres tror kombinasjonen av utenomfaglige aktiviteter og gode karakterer er den beste forutsetningene for å bli innkalt til 1. intervju og dermed kunne sikre seg drømmejobben.

- Verv eller karakterer alene resulterer ikke i et jobbtilbud, de er kun inngangsbilletter til jobbintervjuet. Jeg anbefaler derfor alle som skal søke på drømmejobben om å være så godt forberedt som mulig og gjerne rådføre seg med noen som tidligere har vært gjennom tilsvarende intervju.

Myhre får støtte av Eid- Hviding i Utenriksdepartementet.

- Vær forberedt på hvilke arbeidsoppgaver du vil få, skriv en grundig søknad og opparbeid deg kunnskap om jobben du søker på og firmaet du søker i.

»Les mer om søknadsskriving her

CV som verktøy

Er du målrettet, har talent og evne til å skaffe deg kompetanse og erfaringer ved siden av studiene, er du langt på vei kvalitetssikret som kandidat til drømmejobben. Det er allikevel viktig å ikke pøse ut med søknader etter endt utdanning, i følge Stian Borgersen, HR- rådgiver i Capus HR Management.

- Det er viktig å bruke tid på de stillingene man har lyst på. Foreksempel er det mange som bruker CVen sin om og om igjen uten å oppdatere den. En CV er et dynamisk verktøy  og bør endres på slik at den passer stillingen du skal søker på. Søker du på en IT- stilling bør IT kompetansen din syns på CVen, søker du på en salgsstilling bør salgserfaringer eller salgskomeptanse komme tydeligere frem enn andre ting.

»Les mer om CV og se CV-maler her