I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) utgjør studiefinansieringen fra Lånekassen en stadig mindre andel av studentenes økonomi.

Tallene er hentet fra en artikkel fra Samfunnsspeilet, og viser at 2 av 3 er avhengige av å ha deltidsjobber ved siden av studiene. I 2008 utgjorde lån og stipend fra Lånekassen kun 36 prosent av studentenes bruttoinntekt, mens inntekter fra deltidsjobben lå på hele 57 prosent. 6 prosent av studentene hadde ikke deltidsjobb.

I 2008 hadde studenter under 30 år medianinntekt på 153.000 kroner etter skattefratrekk. Det er en liten økning på 4 prosent fra 2002.

 

11 måneders studiestøtte

- Årsaken er, som vi har sagt lenge, at dagens studiestøtte ikke er nok å leve av. Og deltidsjobb er den enkleste måten for studentene å få ekstrainntekter på.

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Anne Karine Nymoen, er ikke overrasket over det som kommer frem i SSB-artikkelen, og trekker fram prisvekst i leiemarkedet som én av årsakene til at studentene har vanskeligheter med å klare seg på kun studiestøtte.

- Vi har kommet med ønske om at studentene får studiestøtte i elleve måneder i året, mot ti i dag. Og i tillegg ønsker vi at studiestøtten reguleres med en høyere indeks enn det som gjøres i dag. Studiestøtten bør øke i takt med grunnbeløpet i folketrygden, sier Nymoen til Dine Penger.

Etter Kvalitetsreformen som ble innført i 2003, økte studiestøtten noe for å gjøre det mulig for flere å være heltidsstudenter. Og yrkesaktiviteten blant studentene gikk også ned fram til 2006, da realverdien av studiestøtten gikk ned.

- Vi kan konstatere at man ikke er i nærheten av å nå målet om at flest mulig skal være heltidsstudenter, sier Nymoen.

 

På bekostning av fritid

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kyrre Lekve, kan fortelle at en evaluering av Kvalitetsreformen tvert i mot viser at det ikke er studietiden deltidsjobben går på bekostning av, men heller studentenes fritid.

- Endringene i studiefinansieringen har hatt relativt liten påvirkning på studentenes atferd, sier Lekve.

Han ønsker at utdanningsstøtten skal være på et nivå som muliggjør det å være heltidsstudent.

- Samtidig skal det være mulig å ha en deltidsjobb. Dette er gir studiefinansieringsordningen også rom for. Det er flott at noen studenter velger å arbeide ved siden av studiene dersom de samtidig klarer å følge den planlagte studieprogresjonen. Denne arbeidserfaringen tror jeg kommer godt med, sier Lekve.

 

Vurderer støttens nivå

Høsten 2012 er det klart for resultatene av Levekårsundersøkelsen, og NSO-leder Nymoen frykter statsråd Tora Aaslands uttalelse om at det ikke er planer om å gjøre noe med studiestøtten før dette.

- Men vi mener at det må gå an å gjøre noe før høsten 2012, sier hun.

Statssekretær Lekve forteller at departementet kontinuerlig vurderer hvilket nivå studiestøtten skal ligge på. 

- Levekårsundersøkelsen er ikke en unnskyldning for å ikke gjøre noe, men et virkemiddel for å utforme gode tiltak. En økning av støttebeløpet ut over prisjustering må vurderes opp mot andre tiltak, avslutter Lekve.

Kilde: SSB og Dine Penger

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: