For arbeidsgiver gjelder det å stille de spørsmålene som gir et helhetsinntrykk av hvem du er, iblant innebærer det spørsmål du ikke forventer, og som neppe krever de svarene du tror.

Hvordan skal man håndtere en slik situasjon, og hva er det egentlig arbeidsgiver vil vite?

Her er spørsmålene som blir stilt oftest blir og svarene du bør gi, ifølge den amerikanske nettsiden Focus.com.

 

"Hva er din største svakhet?"

Det arbeidsgiveren vil vite: Har du selvinnsikt?

Tett opptil spørsmålet om din største styrke kommer alltid spørsmålet om din største svakhet. Her gjelder det å trå varsomt.

Samtidig som man må være ærlig for å virke troverdig, bør man heller ikke bli for ærlig og avsløre sider ved deg som gjør deg uattraktiv for bedriften.

Å unnlate å svare på spørsmålet avslører også en arroganse som svært få selskaper vil verdsette å ha ved sin arbeidsplass.

En arbeidsgiver vil gjerne ha en god arbeidstaker som samtidig forstår at den ikke er perfekt. Et dårlig svar er derfor: ”Min største svakhet er at jeg arbeider for mye”.


 

"Hvor lenge har du vært på jakt etter jobb?"

Det arbeidsgiveren vil vite: Er det noe galt med denne søkeren?

Har du vært arbeidsledig over tid, må det ikke nødvendigvis slå ut negativt, men på papiret kan det tilføre arbeidsgiveren en hvis form for skepsis.

Hva er årsaken til at denne søkeren ikke har fått jobb? Kan tidligere intervjuere ha plukket opp signaler som jeg ikke ser?

Dette er spørsmål arbeidsgiver stiller seg, og det er vanskelig å svare noe annet enn ærlig med tanke på tidsperioden her.

LES OGSÅ: Videointervju - Slik lykkes du med jobbintervju via video - Suksessfaktorer og tips

 

"Hvordan har du forberedt deg til dette intervjuet?"

Det arbeidsgiveren vil vite: Vil du arbeide hardt for bedriften?

Forberedelser til et jobbintervju har alt å si.

Stiller du uforberedt er det stor sannsynlighet for at arbeidsgiver vil oppfatte det som at du ikke er nok interessert i jobben, og derfor vil være et dårlig valg.

En titt på arbeidsgivers hjemmeside for å finne informasjon er et nyttig tips som vil gi deg researchen til å besvare dette spørsmålet best mulig.

LES OGSÅ: Det viktige førsteinntrykket

 

"Hva har tilfredsstilt deg mest i din karriere?"

Det arbeidsgiveren vil vite: Passer du inn arbeidskulturen?

Selskaper har gjerne sin egne unike kultur, med en rekke uskrevne lover. Arbeidsgivere vil gjerne ha en søker som passer best mulig inn i denne kulturen.

Ved å stille dette spørsmålet, kan arbeidsgiveren få et ærlig svar om en tidligere jobbsituasjon. Dette kan avsløre i hvilken type rolle søkeren trives i.


 

"Hva liker du å gjøre på fritiden?"

Det arbeidsgiveren vil vite: Er du en balansert arbeidstaker?

Det er mange personlige ting en arbeidsgiver ikke kan spørre deg om, derfor er indirekte og åpne spørsmål en vanlig måte å få arbeidstaker til å fortelle om seg selv.

Her gjelder det å være nøktern med informasjon, ikke spre det ut i det vide og det brede.

Det arbeidsgiver er på utkikk etter er å få et bilde av deg som arbeidstaker; er du en festløve eller er du en arbeidsnarkoman?

Selv om det ene kan se bedre ut enn det andre på papiret, er det altså en balansegang som gjelder.

LES OGSÅ: Jobbintervju: De aller verste spørsmålene!

 

"Hvilken type person kan du ikke samarbeide med?"

Det arbeidsgiveren vil vite: Er du tolerant?

Store arbeidsplasser har stor beredskap, og i et moderne samfunn betyr det en rekke ulike mennesketyper. Hvor god er du egentlig til å samarbeide med mennesker med ulike standpunkt?

Dette kan være et betent spørsmål å besvare, og den beste oppfordringen er nok å komme med et nøytralt svar.

LES OGSÅ: Telefonintervju - hvordan ser arbeidsgiver på telefonintervjuet?

 

"Hva forventer du i lønn?"

Det arbeidsgiveren vil vite: Har vi råd til å ha deg her?

Lønnsforhandlinger er et spørsmål som alltid dukker opp, og som er blant de vanskeligste å besvare.

Som søker oppfordres du fra eksperthold til å aldri komme med et beløp, men i stedet oppfordre arbeidsgiver til å komme med estimert tall du kan forvente.

Gjør du research på lønn innen fagfeltet vil du antagelig ha et godt bilde på hva arbeidsgiver vil komme til å anslå, bare ikke sett for høye krav slik at du mister jobben.


 

"Si noe om din tidligere jobb/sjef."

Det arbeidsgiveren vil vite: Er du en god ansatt?

Tidligere arbeidsgivere har mye å si for den du søker jobb hos, det lager nemlig et speilbilde av innsatsen du har gjort, og hvilken innsats du kommer til å gjøre.

Viser det seg at du fikk fyken fra din tidligere arbeidsplass, vil dette være ekstremt negativt for deg i fremtiden.

Ved å stille spørsmålet om din tidligere arbeidsgiver, fremkommer mye informasjon om hvordan du er som person.

Det er derfor viktig å være forsiktig i omtale av sin tidligere arbeidsplass.