(StudentTorget.no):

Navn: Henriette Thommessen
Alder: 29 år
Studerer: Medical University of Gdansk i Polen (permisjon).
Aktuell: Nyvalgt ANSA-president. Er øverste leder for 22 000 norske studenter i utlandet.

 

Hvorfor ønsket du å bli president i ANSA?

- ANSA er en flott organisasjon, med masse engasjerte mennesker og et stort spekter av studentaktiviteter spredt over hele verden. Politisk er ANSA opptatt av å sikre utenlandsstudentenes betingelser og gjøre utenlandsstudier til en mulighet for alle.

- Jeg er fryktelig glad i ANSA, og ønsket å være i ANSA på heltid for å kunne tale utenlandsstudentenes sak her hjemme, og for å bygge opp under engasjementet ute i landene hvor medlemmene våre er.

 

Hva er dine kampsaker i ANSA for den neste perioden?

- Prioritet nummer én er å lette gjeldsbyrden for utenlandsstudentene. De siste seks årene har studiegjelden økt med 40 prosent for denne gruppen, mot ni prosent økning for norske studenter hjemme. Det er en klar underprioritering av en ressursgruppe som sikrer Norge bredde i kunnskap og viktig internasjonal kompetanse, hvilket er rart, ettersom man i den politiske debatten stadig understreker betydningen av internasjonalisering, språk og kulturkompetanse i norsk arbeidsliv.

 

 

NY LEDER: Henriette Thommessen har tatt permisjon fra medisinstudiene i Polen for å være president i ANSA.


Hva gleder du deg mest til i den kommende perioden som president for ANSA?

- Hvor skal jeg begynne! Gleder meg enormt til å forsøke å påvirke beslutningstakerne her i landet. Har allerede hatt møte med flere politikere, som, ikke overraskende, er svært opptatt av utbyttet fra norske studenter ved utenlandske læresteder. Så hva venter vi på?

 

Hvilken nytte tror du vervet vil få for deg i fremtiden?

- For meg som menneske er jeg ikke i tvil om utbyttet. Det vil ikke nødvendigvis gjøre meg til en bedre lege, men gi meg kunnskap som kan vise seg helsepolitisk relevant i fremtiden, for eksempel.

 

Hva syns du er det beste ved å være student?

LES OGSÅ: «Skamløse» Sofia Srour skal representere Erna Solberg i Brussel

- Å lære: ny kunnskap og nye mennesker.

 

Hva er det verste med å være student?

- Der jeg har studert, har studieopplegget vært ganske bundet, det vil si lite styring over egen hverdag. Sånn sett ikke den «friheten» man ofte forbinder med det å være student. Tror det hadde vært bedre med litt løsere rammer – mange hundre studenter lærer ikke nødvendigvis best på akkurat samme måte, og det blir fort dobbelt opp når man må lære seg fra bunnen på egen hånd det man «skulle ha lært seg» på en forelesning. Skulle gjerne hatt litt mer av den fritiden alle snakker om.


 

Du får velge tre personer til din kollokviegruppe – levende eller døde. Hvem velger du og hvorfor?

LES OGSÅ: Simen er fadderkoordinator ved OsloMet

Barack Obama – fordi han inspirerer og har visjonære tanker.

Nina Witoszek – for hennes frie ord og vidd. Kanskje kan vi snakke polsk sammen.

Marie Simonsen – smart og kul dame.

 

Velg en sang som beskriver din livssituasjon akkurat nå.

Another Believer av Rufus Wainwright