Jeg ble med i Eilert fordi jeg studerer sosiologi og ville delta i det sosiale som skjer her på studiet, sier Nora Torgersen (20), leder for Arrangementsforeningen Eilert.

Nora ble med i flere studentforeninger da hun ble student. Hun forteller at studentforeninger er en fin måte å engasjere seg og bli kjent med nye mennesker på.

Jeg var ny i byen og liker foreninger generelt. De er en fin måte å komme i gang, sier hun.

Nora forteller at mange foreninger som består av studenter fra ulike studieprogrammer, ofte oppleves som «for store».

Hun ble derfor med som PR-ansvarlig i Eilert, som er en forening for sosiologistudenter, det andre semesteret av bachelorgraden.

I begynnelsen av andreåret, hennes andre semester i Eilert, ble hun valgt som leder av foreningen.

Å være leder i en studentforening er fin erfaring som jeg tar med meg videre, sier hun.

 

  

Faglige og sosiale arrangementer

Arrangementsforeningen Eilert er en studentforening som står for alle faglige og sosiale arrangementer for sosiologistudentene på UiO. Foreningen er drevet på frivillig basis, av og for sosiologistudentene på Blindern, men arrangementene er åpne for alle, ikke bare studentene på sosiologi.

Eilert har flere undergrupper: Arbeidslivsgruppa, Eventutvalget, Sosiologisk forum, sosiologisk film og studieturgruppa. Eilert består nå av rundt 30 sosiologistudenter.

Vi har både faste arrangementer og andre arrangementer som vi arrangerer med jevne mellomrom, forteller Nora.


  

Møtte sine beste venner gjennom studentforeningen

Jeg meldte meg inn i Eilert for å bli kjent med andre utenfor faddergruppen min. Det er viktig å være med på det sosiale, ikke bare å lese alene, sier Elin Moen Dahl (23), leder for Arbeidslivsgruppa.

Elin ble da med i Eventutvalget sammen med noen andre fra faddergruppen sin, og har siden vært både økonomiansvarlig og leder for Arbeidslivsgruppa. Hun går nå det siste året av masteren, og har vært med i Eilert hele tiden.

– Jeg har fått mye fint ut av å være med i en studentforening. Jeg møtte mine beste venner på sosiologistudiet gjennom Eilert.

De fire venninnene har fortsatt kontakt, selv om det nå bare er Elin som tar master i sosiologi. Hun forteller at det føles bra å kunne gi tilbake til en forening som har gitt henne mye.

 

  

En forening for alle

Jeg syns det var skummelt å skulle bli med i en studentforening og tenkte at det ikke noe for meg, men så ble jeg med, og så var det både hyggelig, sosialt og interessant, sier Andrea Brønnich Sørbel (22), leder for Sosiologisk Forum.

Andrea ble med i Forum på oppfordring fra en venninne som var leder i gruppen tidligere.

– Det er gøy å lage arrangementer som andre syns er spennende. Det er en ny måte å bruke sosiologi og jeg lærer hvordan ulike temaer kan gjøres sosiologiske.

Da venninnen sluttet som leder i Forum, tok Andrea over. Hun forteller at Forum planlegger mye spennende fremover.

Det er heller ikke for sent å melde seg inn Forum, vi trenger flere medlemmer, sier Andrea, som forteller at de for øyeblikket er tre medlemmer i Forum.

Vi kan lage bra arrangementer når vi er flere som kan dele på arbeidsoppgavene. Det er veldig lavterskel og mindre jobb enn jeg trodde at det var. Alle burde også bli flinkere til å være med på arrangementer, sier hun.

 

  

Diskuterer ulike temaer

Arbeidslivsgruppa og Sosiologisk forum har ansvaret for å holde faglige arrangementer, som paneldebatter der sosiologiske temaer diskuteres, invitere sosiologer til å fortelle sosiologiens plass i arbeidslivet, med mer.

Arbeidslivsgruppa hadde denne uken et arrangement, i samarbeid med Karrieresenteret på UiO og i forbindelse med Karriereuka, hvor vi fikk besøk av samfunnsvitere som jobber innenfor tjenestedesign, som fortalte om hvor de jobber, hva de gjør og hvordan sosiologien kan brukes i praksis, forteller Elin.

I Sosiologisk forum, arrangeres faglige arrangementer og ulike temaer diskuteres med et sosiologisk perspektiv.

Sosiologisk forum arrangerte tidligere i år en paneldebatt om uteliggere i Oslo sentrum, hvor det ble diskutert hvordan byrommet er designet for å ikke inkludere disse, gjennom blant annet benker som ikke går an å sove på og at de ofte jages fra sted til sted.

Vi hadde besøk av en sosiolog, en landskapsarkitektstudent og en tidligere rusmisbruker, som nå jobber i en interesseorganisasjon. Det er spennende å bruke sosiologien til å diskutere temaer som ikke er på pensum, sier Andrea.

Snart skal vi ha et arrangement hvor studentene kan få informasjon om bacheloroppgaven, og få tips og råd til hvordan de kan skrive en bacheloroppgave. Da kommer det noen for å fortelle om sin bacheloroppgave og hvordan det var å jobbe med den, forteller Elin.


  

Eventutvalget har ansvar for det sosiale

Eventutvalget har ansvar for de sosiale arrangementene på studiet.

Hver torsdag arrangeres «Tertetorsdag», der studentene kan komme innom for en kakebit og for å være sosiale. Hver måned arrangeres også «Sosiologisk pils», sosiologistudentenes egen stipendpils.

Dette er lavterskelsarrangementer, hvor det bare er å dukke opp, sier Nora.

Nora forteller at de også skal ha Vinterfest for sosiologistudentene i november. Eventutvalget gjør alt fra å fordele ansvar for å bake kake til Tertetorsdag og pynte til vinterfesten.

Eventutvalget er en stor gruppe og består nå av hele 16 sosiologistudenter, sier hun.

LES OGSÅ: Changemaker - klart vi kan forandre verden!

 

Har sosiologisk uke hver vår

Hver vår arrangerer Eilert «Sosiologisk uke», i samarbeid med tidsskriftet Socius, og noen ganger også programutvalget på sosiologi.

Det er en uke fullstappet med arrangementer. Ofte har vi et tema for uken. Våren 2019 var temaet «påvirkning», forteller Elin.

Sosiologisk film arrangerer filmkvelder hvor det vises filmer med sosiologisk relevante temaer, og en innleder kommer for å snakke om filmen og temaet.

I tillegg, har vi en leder, en PR-ansvarlig og en økonomiansvarlig, sier Nora.

 

  

Nye medlemmer er alltid velkommen

Alle kan bli med i Eilert, når som helst i løpet av semesteret. Det er alltid behov for nye medlemmer og alle sosiologistudenter er velkomne til å engasjere seg i en av gruppene.

– Å delta i studentforeningene på sosiologi er en fin måte å komme inn i studiemiljøet på. Du treffer mange hyggelige medstudenter og får være med på å skape din egen studiehverdag.

 Det er også en god måte å få praktisk organisasjonserfaring på.

Nora forteller at de promoterer foreningen i fadderuka og arranger Tertetorsdag for de nye studentene.

Vi har også et allmøte hvert semester, der ulike verv velges, og for å vekke interesse hos studentene, sier Elin.


  

Arrangerer studietur hver vår

Hver høst, opprettes det en egen undergruppe for studietur, som skal planlegge og arrangere studietur på vårsemesteret. Studietur er en flott mulighet til å bli godt kjent med de andre sosiologistudentene, forteller Nora.

Studietur er en populær gruppe, der medlemmene får være med på å bestemme hvor vi skal dra på studietur, sier Nora.

– Gruppen har ansvar for å skrive og sende inn det som skal gjøres av søknader. De tar også ansvar på studieturen, og arrangerer for eksempel felles middag her.

Studieturgruppa er også ansvarlig for å arrangere minst to faglige arrangementer under studieturen.

Det kan være en omvisning på et universitet og en guidet tur i byen, så lenge det har en samfunnsfaglig vinkling. Det meste kan være sosiologisk, sier Elin.

LES OGSÅ: Studenterhjemmene byr på en tilværelse utenom det vanlige

  

Anbefaler studenter å engasjere seg i studentforeninger

Nora, Elin og Andrea anbefaler andre studenter å engasjere seg i en studentforening.

Det er gøy å bli kjent med andre, på tvers av årskullene. Det er også fint å vise at man engasjerer seg, det ser bra ut på CVen, sier Nora.

Hun syns det er fint å kunne engasjere seg i en forening som er knyttet til hennes eget studie.

Sosiologi er et splittet studie, med mange forskjellige spesialiseringer. Du går ikke i samme klasse med de andre fra kullet ditt, og da er det lett å føle seg ensom. Eilert er et godt, samlende tiltak for sosiologistudentene, sier hun.

Nora, Elin og Andrea forteller at alle er velkomne i Eilert og at foreningsarbeidet ikke tar mye tid.

Det er nok tid til både studier og jobb. Jeg ble jo egentlig pushet med, men jeg er glad for at jeg ble med. Det kan være skummelt å ta det første steget, men det er veldig lavterskel, sier Andrea.


  

Fint med en forening for sosiologistudenter

Elin forteller at det er hyggelig med en ren sosiologiforening, og at det finnes mange tverrfaglige foreninger på universitetet.

– Det er lettere å vite at man har noe til felles. Da kan man diskutere sosiologi, fag, forelesninger eller forelesere. Det skaper en fellesskapsfølelse, som er lettere å få med et felles studie, sier hun.

Hun forteller at de fleste studentene i Eilert kjenner noe utenfor foreningen, og gjerne inviterer vennene sine på arrangementene.

Vi har regelmessige arrangementer, og det skaper en forventning om at man skal se hverandre igjen. Det er fint, sier Elin.