A dato = Fra denne dag

Ad arma = Til våpen

Ad extremum = Til slutt

Ad infinitum = I det uendelige

Ad Interim = Inntil videre

Ad undas = I bølgene (tapt)

Ad extremum = Til slutt

Ad libitum = Efter behag

Alibi = På et annet sted

Ad rem = Til saken

Alea jacta est = Terningen er kastet

Bona fide = I god tro

Carpe diem = Grip dagen

Cave canem = Vokt Dem for hunden

Ceteris paribus = Under ellers like forhold

Cogito ergo sum = Jeg tenker, altså fins jeg

Citius, altus, fortius = Raskere, høyre, sterkere

Credo = Jag tror personlig

Cum grand salis = Med en klype salt

Curriculum vitae = Livsløp

Deficiente pecunia deficit omnia = Når pengene er slutt, er alt slutt

Die dulci fruere = Ha en fin dag

Divide et impera = Splitt og hersk

Dum vivimus, vivamus = La oss leve mens vi lever

Errare humanum est = Det er menneskelig å feile

Erratum = Feil

Ex lege =Etter loven


Ex officio = I embeds medfør

Ex post = I etterhånd

Favete linguis = Vokt din tunge

Festina lente = Skynd deg langsomt

Fiat lux = La det bli lys

Fortuna caeca est = Lykken er blind

Historia magistra vitae = Historien lærer oss om livet

Horrible dicto = Forferdelig å måtte si

Ibidem = Samme sted

In duplo = I to eksemplar

In extenso = Uavkortet, i sin helhet

Ignorabimus = Vi vil aldri få vite det

In spe = Blivende

In vino veritas = I vinen finnes sannheten

Jacta est alea = Loddet er kastet

Jus talionis = Rett til gjengjeldelse

Laboremus! =La oss arbeide!

Lapsus linguae = Forsnakkelse

Male parta male dilabuntur = Easy come, easy go

LES OGSÅ: Steve Jobs: Slik forandret han verden

Mens sana in corpore sana = En sunn sjel i en sunn kropp

Mundus vult decipi = Verden vil bedras

Nec scire fas est omnia =Man skal ikke vite alt

Nomina sunt odiosa = Jeg nevner ingen navn

Non plus ultra = Uovertruffen

Non omne quod nitet aurum est = Ikke alt som glimrer er gull


Nota bene = Merk deg

Nudas veritas =Den nakne sannhet

Nunc aut nuncuam = Nå eller aldri

Omne homo mendax = Alle mennesker lyver

Omnia vincit amor = Kjærlighet overvinner alt

Per fas et nefas = Med eller uten samtykke

Periculum in mora = Det er farlig å vente

Pax vobiscum = Fred være med eder

Potius sero, quam numquam = Bedre sent enn aldri

LES OGSÅ: Hytteliv og hyttekultur i Norge – Hytta betyr mye!

Qui vivra verra = Den som lever får se

Rara avis = Sjelden fugl (Et merkelig menneske)

Ride, si sapis = Le, hvis du er klok

Sapere aude! = Våg å være vis!

Si libet, licet = Har man lyst har man lov

Tarde, sed tute = Sakte men sikkert

Tempus fugit = Tiden flyr

Ulula cum lupis = Man må tute med ulvene

Usus est tyrannus = Vanen er en tyrann

usus = skikk og bruk, sedvane

Vade mecum =Gå med meg

Veni, vidi, vici = Jeg kom, jeg så, jeg vant

Vestis virum reddit = Klær skaper folk