(StudentTorget.no):

Studien, som er gjennomført av forskere ved Universitetet i Pittsburgh, viser en sammenheng mellom den tiden unge mennesker bruker på sosiale medier og i hvilken grad de følte seg isolert fra omverdenen. I tillegg til tidsbruken, så forskerne også at hvor ofte man benytter seg av sosiale medier kan sees i sammenheng med en forsterket følelse av sosial isolasjon.

Ifølge studien kan dette tyde på at sosiale medier ikke er et botemiddel for ensomhet, så lenge en person mangler sosial tilhørighet, ikke deltar i sosiale aktiviteter med andre, og mangler givende relasjoner med andre mennesker.

– Det er viktig å finne ut mer om disse problemene fordi mentale helseproblemer og ensomhet har nådd epidemiske høyder blant unge voksne, sier professor Brian A. Primack, en av forfatterne bak studien.

– Fra naturens side er vi sosiale vesener, men den moderne livsformen har en tendens til å stenge oss inne i trange bokser, heller inn å bringe oss sammen. Selv om det kan virke som om sosiale medier gir muligheter til å fylle et sosialt tomrom, mener jeg denne studien antyder at det ikke er den løsningen folk håpet på, sier han videre.


Primack og hans kolleger har studert bruken av sosiale medier blant 1700 amerikanske ungdommer mellom 19 og 32, som har gitt informasjon om sin bruk av sosiale medier gjennom en spørreundersøkelse. Ikke overraskende viser studien at kjente nettsteder som Facebook, Twitter, Instagram og Pinterest er blant de sosiale mediene de unge bruker mest.

 

Også da man kontrollerte for en rekke sosiale og demografiske faktorer, hadde de som brukte sosiale medier mer enn to timer hver dag, to ganger så høye odds for å oppleve en følelse av ensomhet, som de som bare brukte en halvtime eller mindre. De som besøkte sosiale medier 58 ganger i løpet av en uke, hadde tre ganger så høye odds for å føle ensomhet, som de personene som bare besøkte sosiale medier færre enn ni ganger i løpet av en uke.

LES OGSÅ: Trene etter sykdom - slik bør du trene etter å ha vært syk

Professor i pediatri Elizabeth Miller, forteller at problemstillingen koker ned til et spørsmål om høna og egget.

– Vi vet ikke hva som kom først, bruken av sosiale medier eller følelsen av sosial isolasjon. Det er mulig at unge mennesker som i utgangspunktet føler seg ensomme, tyr til sosiale medier. Men det kan også være at økt bruk av sosiale medier har skapt større avstand til den virkelige verden. For alt vi vet kan det også handle om en kombinasjon av disse to. Men selv om den sosiale ensomhetsfølelsen kom først, er det ingenting som tyder på at det hjelper å benytte seg av sosiale medier.

LES OGSÅ: Slik blir du kvitt vinterforkjølelsen


Forfatterne av studien har flere teorier om hvordan bruk av sosiale medier kan forsterke en følelse av sosial isolasjon, og peker blant annet på at sosiale medier ikke er en fullgod erstatning for sosial omgang med andre mennesker i den virkelige verden.

Videre påpeker de også at sosiale medier kan fungere ekskluderende, ved at man kan se venner delta på morsomme aktviteter man selv ikke ble invitert til, i tillegg til at vi på sosiale medier ofte viser frem en idealisert utgave av livene våre. Forskerne bak studien understreker imidlertid at det trengs mer forskning for å fastslå noe sikkert om dette.

LES OGSÅ: Depresjon i studietiden - hvordan få hjelp og løsninger på problemer med depresjon