(StudentTorget.no):

Tallene stammer fra en undersøkelse professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder har gjennomført blant over tre tusen studenter ved fem norske høgskoler og universiteter. Resultatene ble offentliggjort på en konferanse om mobbing arrangert av UiA i samarbeid med Studentorganisasjonen i Agder (STA).

Undersøkelsen er basert på studentenes egne tilbakemeldinger. Den viser at mobbingen skjer både under og etter forelesninger og seminarer.

– Studentene opplever også å være utestengt fra det sosiale miljøet etter forelesning, sier Lund til Universitas.

Undersøkelsen avdekker at både studenter og forelesere står for mobbingen.

– Tre av ti som mobbes, opplever at det er foreleseren som latterliggjør, ignorerer og kommer med negative kommentarer, sier Lund, som forteller at hun ble overrasket over funnene i forskningsprosjektet. – Jeg trodde ikke det at det var så høyt. Det at nesten 1 av 10 studenter i undersøkelsen opplever å bli mobbet var overraskende, men det stemmer overens med internasjonale funn.


Ny mobbedefinisjon

Lund har i samarbeid med flere forskere utarbeidet en definisjon på mobbing som nå tas inn nasjonale retningslinjer. Den lyder som følger:

Mobbing hindrer opplevelsen av å høre til, av å være en betydningsfull person i fellesskapet og ha muligheten til medvirkning.

– Psykisk mobbing er mest utbredt. Hele 71 prosent av de som mobbes sier at det skjer ved at de blir oversett, snudd ryggen til, usynliggjort og utestengt fra grupper og aktiviteter. Verbal mobbing er også utbredt. Hver fjerde av de som mobbes sier at de opplever utskjelling og negative kommentarer, sier Lund.

LES OGSÅ: Bruk farger i hverdagen

Verre enn grunnskolen

Tallene viser overraskende nok at mobbing er mer utbredt i høyere utdanning enn tidligere i grunnskolen. Elevundersøkelsen fra 2016 viser nemlig at 6,3 prosent av elevene blir mobbet.

Spesialpedagogen trekker frem at undersøkelsen ikke har fokusert på forskjellene mellom utdanningsinstitusjonene.

– Men det jeg kan si er at det er små forskjeller universitetene seg imellom, og det er jeg overrasket over, påpeker hun.

LES OGSÅ: Hvordan få nok søvn, Dette skjer hvis du sover lite: Den store guiden til søvn

– Studentene må ta ansvar

Lund etterlyser tydeligere ansatte som setter en standard mot mobbing. Forelesere og veiledere må i begynnelsen av hvert semester si ifra hvordan studiehverdagen skal være.


– Studentene må ta ansvar for å si ifra. Ikke bare for seg selv, men på vegne av andre når mobbingen skjer. Og som lærer må jeg be om tydelig tilbakemelding fra mine studenter på hvordan jeg oppleves, sier Lund.


Hun vektlegger også det pedagogiske ansvaret hos den enkelte foreleser.


– Det er ikke nok å be studentene om å dele seg inn i grupper. Vi må selv dele inn slik at alle omfattes og blir med, sier Lund, som avslutningsvis ber utdanningsinstitusjonene ta tak i situasjonen.

– Det handler om grunnleggende holdninger som studenter har til andre, og det handler om holdningene til dem som underviser. Det handler om å se og handle når noen holder utenfor. Det handler om å legge til rette for gode gruppeprosesser, og veilede og støtte når det ikke fungerer. Det er både studenter og ansattes ansvar.