BILLIG ØL: Midtpunktet i de fleste sosiale studentsammenhenger.

En undersøkelse av rusbruk blant studenter gjort av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), på oppdrag fra Studenthelsetjenesten, viser en betydelig økning av rusmibruk blant studenter i Oslo. Ellen M. Tefre ved SIRUS mener at trenden også er representativ for studenters drikkemønster i landet for øvrig.

Alkohol er unektelig midtpunktet i de fleste studentsammenhenger. Og ikke minst, dessverre vil nok mange si, selve oljen i maskineriet for vennskap og kjennskap blant studenter. Studenttorget.no tok en prat med SIRUS representant, for å få noen råd om hvordan man kan kontrollere faren for misbruk.

 

Ha kontroll over alkoholinntaket 

Undersøkelsen viser at studentene ikke nødvendigvis drikker oftere, men snarere at de drikker mye når de først drikker.

─ Drikkekultur i Norge er en myte. Den norske drikkekulturen er rett og slett fylla. Ikke minst er dette tilfellet blant studenter. Man drikker for å bli beruset, svarer Tefre på spørsmålet om det ville være bedre om det var motsatt.

Hun oppfordrer studentene til å ha en viss plan for hvor mye de skal drikke på en fest, og å opprettholde kontrollen utover kvelden. Budskapet er enkelt: 

─ Når man drikker mye hver gang øker faren for negative konsekvenser. Drikk mindre, så beholder du kontrollen, råder Tefre.

 

Oppsiktsvekkende blant kvinnelige studenter


Undersøkelsen viser spesielt oppsiktsvekkende tall blant kvinnelige studenter.  

─ For det første utsetter kvinnelige studenter å få barn. For det andre fører høye boligpriser til at man deler bolig med venner. Og i kollektiver er stemningen for alkohol vanligvis høy. I tillegg er det nå slik at der man før inviterte venninner på te eller kaffe, inviterer man nå på et glass vin, eller tilsvarende, forteller Tefre. 

Hun tror undersøkelsen er representativ for studenters drikkemønster også ellers i landet.

─ Kvinner som er avholds er i dag svært marginalisert, legger hun til.

 

Tiltak mobiliseres

Tefre forteller at mange har ventet på denne rusundersøkelsen. Man vil nok derfor se flere tiltak mot rusproblemer i nær framtid. Holdningsforebyggende tiltak rettes først og fremst mot studentmiljøene. For det er ikke til å stikke under bordet at spesielt alkoholen ivrer med sin tilstedeværelse, nettopp studentarrangementer.

LES OGSÅ: Slik takler du mørketiden

─ Hva er alternativene, annet enn å stenge alkoholen ute?

 ─ Først og fremst er det viktig at studentforeninger fokuserer på faren med å drikke for mye, og følgelig oppfordrer til å redusere konsumet, forteller Tefre.


Universitetet i Oslo har satt i gang tiltak mot Rus. Første tiltak var den undersøkelsen, og utfordringen nå blir oppfølging. Leder for psykologi og rådgivningstjenesten ved OAS, Anne Karine Lie, nevner at det enda ikke foreligger noen konkrete tiltaksplaner, men at det vil bli fulgt opp.

 

 Studenter og rus


Om undersøkelsen:

• I følge internasjonal standard har 40 prosent av de kvinnelige studentene og 32 prosent av de mannlige et drikkemønster som, hvis det blir opprettholdt over tid, kan innebære en høy eller alvorlig risiko for alkoholrelaterte helseskader.

LES OGSÅ: Slik håndterer du konflikter

• Rapporten bygger på en spørreundersøkelse med 1655 studenter ved Universitetet i Oslo om bruk av alkohol, narkotika, tobakk og pengespill. Resultatene fra 2006 er sammenlignet med tall fra en tilsvarende undersøkelse i 1997.

• Økningen i forbruket skyldes at studentene drikker mer hver gang de drikker, ikke at de drikker oftere.