De siste årene har det blitt populært å praktisere såkalt hjernetrim, som hevdes å bedre evne til å resonnere og huske, samt forebygge demens og redusere stress. Men kan man faktisk trimme hjernen? Og hvordan gjør man det?

Hjernetrim betyr å bruke hjernen til ulike former for problemløsning. Demensveileder i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Liv Anita Brekke, formulerer begrepet slik:

- Med trim mener vi det som utfordrer en, altså «brukspress». For eksempel å lære seg et nytt språk, lære seg å spille et nytt instrument. Kanskje i hele tatt å lære seg noe nytt..

 Hun påpeker at mye tyder på at hjernetrim faktisk kan forebygge noen former for demens.

 -Hjernen er et plastisk organ og nye nervebaner kan dannes ved at en utfordrer hjernen ved trim.

Som student utfordrer du hjernen hele tiden ved å ta til deg ny lærdom, og enkelte undersøkelser antyder at høy utdannelse i seg selv kan være forebyggende mot demens. En mulig forklaring på dette er at hjernen til høyt utdannede har en større reservekapasitet, tror Brekke.

- Fysisk aktivitet er også god hjernetrim. Fysisk aktivitet er i seg selv forebyggende for demens, selv i tidlig alder, og fysisk aktive barn har større hjerne enn fysisk inaktive barn, legger hun til.

 

Fungerer hjernetrim?

 Tips til hjernetrim

Hold deg i fysisk aktivitet
Spis sunt
Gjør daglige regnestykker, f.eks. hvor mye du handler for i butikken
Spill spill, både dataspill og vanlige brettspill
Løs Sudoku og kryssord
Les romaner og aviser
Meditasjon kan ha positiv effekt
Skriv dagbok
Lær noe nytt, f.eks. et nytt ord hver dag.

 

Ulike studier har forskjellige tilnærminger til hva som kalles hjernetrim. Tidligere i år offentliggjorde en forskergruppe fra Massachusetts General Hospital sine resultater fra en studie rundt meditasjonsteknikker og hjernevirksomhet, som viste at personene fikk endringer i deler av hjernen som er viktige for stress, empati, selvfølelse og hukommelse. Forskergruppen sier det er fascinerende at hjernen er så formbar og at man kan spille en aktiv rolle i å endre egen hjerne og øke egen livskvalitet.

Det finnes også skeptikere til hjernetrim. En undersøkelse gjennomført av den britiske TV-kanalen BBC i 2010 konkluderte med at dataøvelser ikke hadde noen positiv effekt på hjernen. Undersøkelsen ble laget og gjennomført i samarbeid med forskere fra Medical Research Council og The Alzheimer's Society og 11430 personer deltok i undersøkelsen.

Forsøkspersonene ble bedt om å gjøre ulike dataøvelser som skulle trene opp hjernen. Disse øvelsene skulle utføres minst 10 minutter daglig og minst tre ganger i uka i forsøksperioden på 6 uker. Deltakerne ble etterhvert flinkere til å gjøre dataøvelsene, men de ble ikke flinkere til hverdagslige gjøremål, som å huske eller resonnere seg fram til ting. Forskerne påpekte at ingen kjenner langtidsvirkningene av slike øvelser, og oppfordret til mer forskning på området.

 

Mange måter å trimme hjernen på

Tidligere leder i Mensa Oslo, Anne Lene Johansen, har gitt mange detaljerte tips til hvordan du kan holde hjernen i form. Dette er enkle tips du kan gjøre hver dag uten at det tar for mye tid eller krefter. I hovedsak er det snakk om å bruke hjernen aktivt i ulike dagligdagse situasjoner.

Hun foreslår blant annet at man kan beregne hvor mye man handler for mens man går gjennom butikken. Da øver man seg både på å huske tall og på å legge sammen. Det kan også være sunt for et studentbudsjett å tenke gjennom hvor mye penger man faktisk bruker. Mens man likevel er i butikken, foreslår Johansen at man trener romlig forståelse ved å planlegge stabling av varer i posene. Prøv å få plass til flest mulig varer på minst mulig plass i bæreposen.

Et annet tips er å lære deg telefonnumre og fødselsdager utenat. Facebook og mobiltelefoner har gjort at mange av oss gjør oss avhengige av moderne teknologi for å huske slike småting, men du trener hukommelsen ved å lære deg denne typen tallkombinasjoner. Johansen anbefaler deg også å skrive dagbok, slik at du får trene på å å formulere deg og dessuten får repetert dagens hendelser.

Også nåværende leder i Mensa Norge, Lars Endre Kjølstad, anbefaler hjernetrim.

-Hjernen kan og bør trimmes. Som med annen mosjon får alle effekt av noe trening, og veldig mange typer trening kan være bra.

Han fremhever at mange aldersgrupper kan ha nytte av slik trening.

- Effekten er bevist for å motvirke nedsatt mental funksjon i høy alder, men ingenting skulle tilsi at ikke unge mennesker også drar nytte av et skjerpet hode.

Mensa Norge-lederen kommer med følgende anbefaling:

- Man bør velge noe som gir en utfordring til både logikk og kreativitet, og som krever vekselvis konsentrasjon og hurtighet. Man bør også, som med annen trening, gjøre den utfordrende og ikke for lett. Han nevner Mensa.no sin hjemmetest og deres oppgavebok Tenk! som eksempler på trim for hjernen.

 

Variasjon er viktig

Sudoku og kryssord er eksempler på typiske hjernetrimsoppgaver, og både Johansen og andre anbefaler dette. Det er imidlertid ikke nok å holde seg til det samme vanskelighetsnivået eller den samme typen oppgaver hele tiden,  variasjon er viktig for at treningen skal føre til stadig utvikling.

Både lesing og skriving er god hjernetrim, og aktiviteter som de fleste studenter gjør nesten hver dag. Hjernen din vil ha utbytte av å lese og skrive ulike ting, så i tillegg til oppgaver, artikler og forelesningsnotater, kan det være matnyttig å lese romaner og aviser. Skriv notater til det du lese, men også e-poster eller brev. Kanskje kan du også skrive ned drømmer eller små historier. Da trener du blant annet på formuleringsevner.

Hjernen trimmes også gjennom å lære nye ting. Som student lærer du hele tiden, dermed kan det være lurt å utvikle små teknikker for å lære nye ting hver dag. Dette vil du ha bruk for når du en gang er ferdig som student. Bruk for eksempel en ordbok eller et leksikon til å lære deg et nytt ord hver dag. Det er ikke nok å lære ordet og hva det betyr, du bør også bruke det i en setning. Det kan også være lurt å sette deg konkrete mål som du prøver å nå.

Til slutt er det viktig å huske at også sosiale relasjoner også er hjernetrim. Ved å gjøre aktiviteter, som for eksempel spille spill, sammen med vennene dine vil hjernen trenes på mange ulike måter.

 Legg forholdene til rette for hjernetrim

Hjernetrim er mye mer effektivt dersom du legger forholdene til rette for at hjernen skal kunne fungere optimalt.

Sunt kosthold. Hjernen, som alle andre organer, trenger sunn og riktig mat for å holde seg i form. Dette betyr mye grønnsaker og fisk og nok vitaminer. Transfett og et lite variert kosthold kan faktisk påvirke hjernen negativt! Det er også viktig å få i seg nok og riktig drikke, og da helst mye vann og lite alkohol.

Alle måltider. Det holder ikke bare å spise riktig, man må også spise nok. Få med deg alle måltider, og ikke glem frokosten!

Nok hvile og søvn. Gjennom hvile og søvn bearbeider hjernen dagens inntrykk, og den klargjøres for nye inntrykk og mer læring.

Fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet hjelper også hjernen din. En studie fra University of Illinois i 1999 viste at 5 – 7 prosent økning i utholdenshetstrening kan føre til 15 prosents bedring i mentale tester.

 

Kilder: Tidsskrift for den norske lægeforening, BBC, forskning.no, videnskab.dk og kvinneguiden.no