Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon med et bemerkelsesverdig renommé, og har så mye som 175 medlemsland.

I den norske nasjonalforeningen er Nina Margrethe Næspe seniorrådgiver HR, og har fagansvar for rekruttering.

 

Hvordan få jobb i Røde Kors?

Navn: Nina Margrethe Næspe

Stilling: Seniorrådgiver HR

Arbeidssted: Røde Kors

 

Hvilke egenskaper ser dere etter i en ansatt?

Gitt den rene størrelsen til Røde Kors, kan det være utfordrende å si noe konkret om spesifikke egenskaper i en ansatt. Likevel trekker Næspe frem noen kvaliteter ved ansatte som gjelder de aller fleste.

– Om man skal snevre det ned til noe felles, tenker vi jo at det er fint hvis man kan kjenne seg igjen i de syv prinsippene vi opererer etter.

Disse syv grunnprinsippene er humanitet, upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, enhet og universalitet.

– Vi er jo en ganske kompleks organisasjon med flest frivillige, og en del ansatte som jobber for å støtte frivilligheten og det de gjør ute i samfunnet. Dette krever at vi er gode på samarbeid, og kan jobbe med mange ulike mennesker fra ulike bakgrunner i ulike roller.

Sammen med egenskaper til godt samarbeid er også interessen for samfunnet og verden rundt oss en verdi som verdsettes i Røde Kors. 

– Dette med samfunnsengasjement går ofte igjen hos dem som jobber hos oss. Det er jo ikke en egenskap i seg selv, men kanskje noe annet som ligger under. Det er i hvert fall viktig for oss.


 

Hvordan ser den aller beste søknaden til dere ut, og hva inneholder den?

– Jeg tenker at en søknad ikke trenger å være så veldig lang, hvis man skal tenke på de i andre enden som leser dette.

Å ta høyde for den situasjonen mottakeren og leseren av din søknad befinner seg i, er lønnsomt i de fleste søknadsprosesser. 

– Det er også lurt å si noe om hva som er motivasjonen din; hva som gjør deg nysgjerrig på jobben.

Å sende en åpen søknad er også et alternativ hun påpeker.

– Søknaden skal brukes til å fremheve det som ikke kommer frem i en CV. Når det er sagt bør den være kort og presis, og brukes til å legge til ekstra ting.

LES OGSÅ: Musikk som yrke: Martine Rygvold satser alt på musikken

 

Og den beste CV-en?

– Det jeg tenker på som en klassisk CV sier noe om erfaringen du har, både fra jobber og utdannelse.

Om du har tatt ett eller flere kurs, kan også det telle positivt i en CV. Husk å få med et kursbevis i etterkant av kurset!

– Det kan også være interessant å se hvilke verv du har hatt, og om du har bidratt i frivilligheten. Det trenger ikke å være i Røde Kors. Faktisk er det ikke så viktig akkurat hva det er.

– For eksempel at du har vært engasjert i en studentforening eller har vært i elevrådet, eller noe annet som viser at du har litt samfunnsengasjement og et ønske om å gjøre hverdagen bedre for deg selv og andre.

Denne typen frivillighet er ikke en forutsetning, men oppleves positivt, forteller Næspe.

– Og så er det viktig at en CV er kronologisk og ryddig. Ta en ekstra runde før du sender den inn, og vær sikker på at du ikke har noen skrivefeil.

– Det kan bli forstyrrende for dem som leser CV-en om de må jobbe hardt for å i det hele tatt forstå den.

 

 

Hva er suksesskriteriene på et intervju hos Røde Kors?

Selv om Røde Kors har mange ulike stillinger, er det enkelte ting som alltid vil telle positivt i et jobbintervju.

– Det at man viser interesse og nysgjerrighet for Røde Kors og stillingen man har søkt på, er alltid lønnsomt.

Et intervju vil også ha større potensial dersom søkeren har satt seg inn i organisasjonen på forhånd.

– Forbered deg og les om aktivitetene Røde Kors tilbyr. Det er vanskelig å stille spørsmål dersom du ikke har noe kunnskap fra før av.

– Det er også lurt å gjøre seg noen tanker og stille spørsmål selv; å vise interesse for det vi driver med.

Næspe understreker at det ikke er deres hensikt å gjøre kandidaten ukomfortabel på intervjuet, men heller å legge til rette for en god samtale.

– Noe av vår jobb som rekrutterere er å få kandidatene til å senke skuldrene, slik at vi kan få til et godt intervju. Jobben som søker er da å forberede seg godt i forkant.


 

Hva bør man ikke si på et intervju?

Om det er noen ting som ikke bør fortelles i et intervju, er ikke dette noe en intervjukandidat skal bekymre seg nevneverdig for, forteller hun.

– Det er viktig å gi oss et inntrykk av hvem man er, slik at vi best mulig kan vurdere om personen vil trives i Røde Kors.

– Vi som sitter i intervjuene, er også mennesker. Vi jobber for å ha strukturerte og objektive rekrutteringsprosesser, slik at ting som kjemi ikke skal ha så stor betydning. Det blir vanskelig å påpeke noe konkret kandidaten ikke bør si.

Rammene er brede, og det er heller ingen fallgruver å snakke om når det kommer til et jobbintervju hos Røde Kors.

– Jeg vil legge til at kandidaten jo også skal velge arbeidsgiver, så de må selv tenke over om dette er en arbeidsplass de tror de vil trives ved, og oppgaver de vil ha interesse av.

LES OGSÅ: Jobbe som personlig trener? Slik går du frem!

 

Hvor mye har karakterer å si?

– Karakterer er ett element blant flere, så det er klart at når man er nyutdannet og ikke har så mye annen arbeidserfaring å vise til, er jo karakterer noe å se på.

Karakterer er med andre ord ikke avgjørende. Næspe informerer om at det er noe som blir sett, men at de ikke legger vekt på om en kandidat har topp- eller gjennomsnittskarakterer.

– Vi er kanskje heller opptatt av hva du har gjort ved siden av studier. Igjen dette med å engasjere seg for samfunnet.

Selve karakterene blir mindre og mindre viktige etter hvert som arbeidserfaringen øker.

– Om du som student har gjort et eller annet tiltak, enten det har vært å bidra i driften av et fotballag eller som økonomiansvarlig i en forening, teller det positivt.

En fellesnevner er altså samfunnsengasjement, uavhengig av hvilken form eller variant det kommer i, og på hvilken måte man gjør det.

 

 

Hvor mye har relevant arbeidserfaring å si?

– Jeg er litt opptatt av den erfaringen som kommer med alder, og selv om det ved en inngangsstilling er vanskelig å ha så mye relevant arbeidserfaring, stiller en sterkere med bare generell arbeidserfaring enn ingen.

Studietilværelsen og arbeidslivet kan være forskjellig som dag og natt. Brått må en ta steget fra å være sin egen sjef og styre arbeidsdagen selv, til å jobbe for en annen sjef og/eller organisasjon.

Bare det å ha en viss erfaring fra arbeidslivet vil gjøre denne overgangen lettere, og ikke minst gi bedre forutsetninger når man kommer over de jobbene som virkelig er relevante.

– At du for eksempel har jobbet i baren på studiestedet eller i en butikk – alt er med på å hjelpe deg med å bli forberedt på et fulltids arbeidsliv.

– Det er klart at ettersom du får mer erfaring og søker på stillinger høyere i organisasjonen, vil man se på hvilke retninger en har gått via arbeidserfaringen tidligere.

Det er vanskelig å skaffe relevant arbeidserfaring når man er nyutdannet, noe rekrutterere også er innforstått med. I slike tilfeller kan erfaringer fra arbeidslivet, selv om de ikke er direkte relevante, gjøre at en stiller sterkere.


 

Er det noen studieretninger som er ekstra aktuelle for Røde Kors?

– Når jeg ser på dem som jobber hos oss i dag, har de et stort spenn av utdanningsbakgrunner.

Alt fra administrative fag til økonomi, IT, HR, markedsføring, kommunikasjon, jurister, antropologer, sosionomer og pedagoger. Røde Kors er tross alt et av verdens største humanitære nettverk.

– Jeg visste ikke før jeg ble oppmerksom på Røde Kors som arbeidsgiver, at de trenger et så stort spenn av ulike folk.

– Økonomene jobber for eksempel med å sørge for at midlene brukes der de skal.

LES OGSÅ: Kreative yrker: Kan alle ha en hobbyjobb?

 

Hvorfor søke jobb hos Røde Kors som nyutdannet?

Røde Kors er en omfattende organisasjon med et stort nedslagsfelt i sine aktiviteter, både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi som jobber i administrasjonen, deriblant HR-folk, jurister og markedsførere, er med og bidrar gjennom fagene våre, slik at det store maskineriet fungerer slik det skal.

– Det er kanskje ikke vi som jobber på helseklinikkene i Ukraina, men vi jobber i baktroppen for at alle de andre skal kunne gjøre jobben sin, og blant annet få den lønnen de skal ha.

For mange er en essensiell faktor i arbeidslivet å gjøre noe som har verdi for både en selv og andre; noe som bidrar til at verden blir et bedre (enn om det bare er litt bedre) sted. 

– Det som har blitt viktig for meg er at jobben i Røde Kors gir mening. Man kan bidra med det man er god på, og det føles meningsfullt.

– Dessuten er det gode utviklingsmuligheter hos Røde Kors. Vi satser på de ansattes kompetanse, og mange får mulighet til å videreutvikle seg innenfor faget sitt.

En kan for eksempel begynne i én avdeling, hvor dørene åpner seg til nye avdelinger, og kanskje internasjonale muligheter om en ønsker det.

– Man blir ikke stående fast på samme sted lenge i Røde Kors.


 

Tips og råd til unge søkere

– Jeg tenker jo at det er lurt å bli litt kjent med Røde Kors. Les deg opp på nettsiden om hva vi driver med, og hva aktivitetene våre er. Rett og slett å bli kjent med organisasjonen.

For å i det hele tatt kunne gjøre en god jobb, er det viktig at kandidaten selv opplever arbeidsplassen som et sted der de kan føle seg hjemme.

– Et annet tips er å ha en kort søknad og en ryddig CV.

– Vi ønsker å bidra til at de som kommer på intervju tør å åpne seg og vise fem hvem de er. Vi trenger nemlig mange ulike mennesker med ulike fanesaker for at vi skal levere på oppdraget vårt.