Silje Larsen har vært i arbeidslivet siden 2015, og forteller at hun i løpet av den tiden har prøvd flere forskjellige ting. Veien har blitt til underveis.


– I september 2021 begynte jeg hos Røde Kors. Der har jeg nylig gått over til en rolle som heter IT Business Partner, hvor jeg fungerer som en brobygger mellom IKT og internasjonal avdeling.


– Målet er å utvikle kultur, bygge strategiske partnerskap og drive forretningsverdi ved bruk av teknologi.

 

Mitt første år som IT Business Partner hos Røde Kors

Navn: Silje Larsen

Alder: 29

Utdanning: Økonomi og administrasjon

Stilling: IT Business Partner

 

Veien til Røde Kors

På BI studerte Silje økonomi og administrasjon – noe ganske annet enn det jobben i dag innebærer.

– Det var et studie jeg valgte fordi jeg ikke hadde noen anelse om hva jeg ville, og jeg var heller ikke klar for å begynne å jobbe som 19-åring. Det var for tidlig for meg å vite noe om hva jeg ville gjøre.

Siljes utdanning og arbeidserfaring er ett av mange eksempler på hvordan valgene man tar som ung ikke nødvendigvis er førende for resten av livet.

– I løpet av det andre året tok jeg et valgfag som het utviklingsøkonomi, som handlet om levekår, økonomisk vekst og utvikling i fattige land og fattige lands rolle i verdensøkonomien.

– Jeg var ikke motivert til å starte med nye studier, og bestemte meg for å fullføre bachelorgraden og komme meg ut i jobb for å kjenne etter hva jeg egentlig hadde lyst til.

Studietidens ende er slett ikke synonymt med en utflatende læringskurve, eller spikeren i kista.

– Da jeg begynte å jobbe, innså jeg at det er så mange muligheter innen teknologien, så lenge vi er interesserte i og villige til å utnytte den. Det fikk meg til å bevege meg i den retningen.

– Jeg hadde i bakhodet at jeg ville jobbe med humanitært arbeid, men jeg har ikke helt visst hvordan jeg skulle komme meg dit. Plutselig dukket det opp en stilling i Røde Kors sin IT-avdeling, og da hoppet jeg på og søkte – og fikk den!

De to siste årene har Silje tatt noen enkeltemner i utviklingsstudier ved Universitetet i Oslo, og forteller at det er noe helt annet å studere nå, i lys av den arbeidserfaringen hun har opparbeidet seg så langt.  

– Jeg opplever dette som mye mer treffende for det jeg jobber med nå, og det gir en innsikt i fordelingen i verden som kan være fin å ha med seg, spesielt i arbeidet mot internasjonal avdeling.

– Det er også deilig å studere uten å ha det presset jeg ga meg selv om å prestere bra på bachelorstudiet.


 

Hva har vært mest utfordrende så langt?

Røde Kors er en av verdens største humanitære organisasjoner, og består naturlig nok av mange ledd.

– Jeg tror det mest utfordrende har vært å bli kjent med organisasjonen og hvordan den fungerer.

– Organisasjonen er stor og kompleks. Det er mye å sette seg inn i, og det kan være vanskelig å navigere seg rundt, og vite hvem man skal kontakte for å finne de riktige beslutningstakerne.

Røde Kors har nasjonale foreninger i hele 193 land. I Norge har organisasjonen distriktsforeninger i alle fylker, og ikke minst tusenvis av frivillige.

 

 

Hva har vært det morsomste?

– Det må være å innse at begrensningene ikke ligger i teknologien, men i hvordan vi mennesker tenker, hvordan vi samarbeider rundt og angriper problemer, og ikke minst hvordan vi finner løsninger.

Silje forteller at digital teknologi kan bidra til utrolig mye, så lenge man klarer å utnytte potensialet som ligger der.

– Tidligere jobbet jeg i privat sektor, hvor suksess ble målt i penger. Slik er det ikke i Røde Kors. Her er det fokus på hvor mange mennesker vi klarer å hjelpe og redde.

Motivasjonen bak et meningsfullt arbeid som bidrar til å hjelpe mennesker verden over, har helt andre dimensjoner enn den bak tall og beløp.

– Pengeresultater er en kortvarig glede. I Røde Kors er det heller slik at vi deler nyheter med hverandre, hvor mange mennesker man har hjulpet og så videre. Det treffer litt mer i hjerterota enn hva et godt pengeresultat kan gi.


 

Hva er det viktigste du har lært så langt?

– Det tror jeg må være at man må være åpen og nysgjerrig.

– Det er mange mennesker der ute som har gjort mye spennende, mange med gode tanker, så man bør absolutt være litt ydmyk rundt andres kunnskap.

IT er et mangfoldig fagområde bestående av mennesker med ulik kompetanse, hvor man aldri blir ferdig utlært; det fines alltid et utviklingspotensial.

– Innen IT har jeg også lært at ingenting er hundre prosent. Man må lære når noe faktisk er godt nok. Dette kan det være vanskelig å få aksept for hos dem som ikke jobber i IT.

Kanskje er det en generell uvisshet blant dem som ikke jobber innen IT-sektoren, om hva den faktisk innebærer. Silje forteller at hun selv ikke visste så mye om IT før hun begynte å jobbe med det.

LES OGSÅ: BLOGG: Hvorfor ble du ikke astronaut istedenfor?

 

Hva er det folk ikke vet?

– Jeg tror kanskje ikke så mange vet hvor sterke mellommenneskelige ferdigheter som kreves for å lykkes i enkelte roller på en IT-avdeling.

– Det holder ikke alltid med en sterk teknisk bakgrunn om man ikke har evner for godt samarbeid og gode relasjoner.

Det er med andre ord mange flere sider ved IT-sektoren enn det første øyekast kan fornemme.

Et annet aspekt hun trekker frem, som folk fest kanskje ikke kjenner til, er verdien i arbeidet som gjøres av Røde Kors.

– Jobben du gjør i Røde Kors har større verdi enn å drive børsen til et stort selskap. Her er det ulike mennesker i ulike fagmiljøer, som alle jobber for veldedigheten og for humanitær effekt. Dette sitter i alle ledd, også på IT-avdelingen.

 

 

Hvilke egenskaper bør man ha?

– Først og fremst bør du ha et brennende ønske om å hjelpe andre.

– Du bør også være nysgjerrig og lyttende, for å forstå de ulike behovene organisasjonen har.

Skal man jobbe med teknologi, må man dessuten være åpen for endringer, forteller Silje, om et område som kanskje mer enn noe annet karakteriseres av utvikling og fremgang.

– Siden man skal jobbe med mennesker, bør man også evne å jobbe med relasjoner, og ha litt bein i nesa når diskusjoner oppstår.

En annen egenskap hun trekker frem er tålmodighet.

– Røde Kors er en stor og kompleks organisasjon hvor det kan ta tid å få gjennom beslutninger. Da er det en fordel å være litt tålmodig.


 

Hva ville du likt å vite før du begynte i jobben?

– Jeg hadde kanskje satt pris på å ha litt mer kjennskap til politikken i Røde Kors. Det er jo slik at organisasjonen er basert på frivillighet, og er medlemsstyrt.

– Det har vært et nytt hierarki å bli kjent med. Det har vært litt utfordrende å forstå organisasjonen og navigere seg rundt.

Som organisasjon skiller Røde Kors seg fra andre, med sine mange frivillige, og ikke minst ansatte, som jobber for å støtte frivilligheten.

– Det er en organisasjon hvor jeg opplever at alle blir hørt, hvilket er en sjelden egenskap i større organisasjoner og bedrifter.

LES OGSÅ: Hvordan få jobb som advokat i et advokatfirma?

 

Tips til aspirerende IT Business Partnere 

– Jeg har jo ikke gått den typiske veien, som egentlig har vært ganske fint.

Silje legger vekt på å gjøre det man synes er gøy, og at det heller aldri er for sent å begynne med nye studier.

– IT-avdelinger er satt sammen av mye ulik kompetanse i ulike roller, og det er stor etterspørsel etter IT-kompetanse.

Hun understreker områdene rundt arkitektur og sikkerhet som særlig aktuelle når det kommer til etterspørsel, og nevner at en spesialisering her vil komme godt med.

– Det er også behov for flere jenter innenfor IT.