Motiveres du av å hjelpe andre mennesker og løse problemer? Er du nysgjerrig på hvordan lovverket kan brukes til å løse konflikter?

Som advokat kan en jobbe med en myriade av ulike saker, og det skilles ofte mellom klienter som er privatpersoner på den ene siden, og større selskaper og bedrifter på den andre.

Vi har tatt en prat med Head of People & Culture, Cecilia Mathisen, og rekrutteringsansvarlig partner, Jørgen Vangsnes. De jobber i advokatfirmaet Wikborg Rein.

Mathisen og Vangsnes forteller om hva som skal til for å få jobb som advokat i et advokatfirma.

 

Hvordan få jobb som advokat i et advokatfirma?

Navn: Cecilia Mathisen

Stilling: Head of People & Culture

Arbeidssted: Wikborg Rein

 

Navn: Jørgen Vangsnes

Stilling: Rekrutteringsansvarlig partner

Arbeidssted: Wikborg Rein

 

Hvilke egenskaper ser dere etter i en ansatt?

– Som et stort internasjonalt advokatfirma kommer vi ikke utenom faglige kvalifikasjoner. Dette bør også balanseres med ydmykhet og evnen til å tilpasse seg, sier Mathisen og Vangsnes.

Jusfagets natur gjør at de som ansetter i advokatfirmaene gjerne er ute etter nysgjerrige og lærevillige mennesker.

– I korte trekk positive bidragsytere, både faglig og sosialt.

På spørsmål om det finnes visse personlighetstyper som foretrekkes fremfor andre, svarer Mathisen og Vangsnes avkreftende.

– Vi er snarere opptatt av at det skal være et mangfold av typer, bakgrunner og måter å angripe problemstillinger på. Det finnes mange måter å være advokat på.


 

Hvordan ser den aller beste søknaden ut?

– Det viktige for oss er at den er ryddig og konkret, og å kunne vise til at man har lest stillingsannonsen. I tillegg er det viktig å få frem motivasjonen til hvorfor man har søkt på stillingen, forklarer de.

Å gå nøye igjennom og ta stilling til alle punktene utlysningsteksten etterspør, er et godt utgangspunkt idet du gir deg i kast med søknadsskrivingen.

– Andre ting som er viktige ved søknadsteksten er et godt språk, at man unngår skrivefeil og at den er ganske kortfattet. Søknaden trenger ikke å være på mer enn én side.

Å formulere seg presist og kortfattet er en kunst som arbeidssøkere bør praktisere, tatt i betraktning hvor mange søknader mottakerne ofte må lese gjennom.

– Da er det viktig å få frem det viktigste på en enkel og tydelig måte.

 

 

Hvordan ser den aller beste CV-en ut?

 CV-en bør være ryddig og lettlest, i kronologisk rekkefølge og ganske kortfattet. Formålet med en CV er at den skal vise til erfaring og vekke interesse for den som skal lese den, sier Mathisen og Vangsnes.

– Den bør inneholde personalia, slik at vi får de opplysningene vi trenger. Den bør også dekke utdannelse og arbeidserfaringen man har.

Dersom man har noen hull i CV-en sin er dette fint å forklare, enten i selve CV-en eller i søknaden.

– Man kan gjerne inkludere relevante kurs, verv og hvilke språk man behersker - og kanskje også fritidsinteresser.

– Relevante referanser er også lurt å få med, fortsetter de.


 

Foretrekkes det å ha med en skriftlig referanse, eller holder det med et telefonnummer og en e-post-adresse?

– Hvis det er en person man er litt nysgjerrig på, er det jo positivt hvis man har lagt ved noen referanser som beskriver personen ytterligere, forteller Mathisen.

Vangsnes understreker viktigheten av å ha med en referanse som kan ringes til.

– Jeg synes det er positivt med et par referanser man kan ringe, ofte er disse mer verdt enn de skriftlige, som gjerne kan bli litt standard-preget.

LES OGSÅ: Gründerskolen - Fantastiske muligheter innen entreprenørskap

 

Hva er suksess-kriteriene i et intervju med dere?

– Det handler om å få en god dialog og en god samtale. Og så er det jo viktig å ta litt initiativ for å få frem det man vet at vi ser etter ut fra stillingsutlysningen, forklarer Mathisen og Vangsnes.

– Dessuten handler det om å være godt forberedt.

– Undersøk gjerne litt på nettsider og sosiale medier, slik at du har en viss kjennskap til firmaet og stillingen det gjelder når du kommer på intervjuet, utdyper de.

Hvis du kjenner noen som jobber i bransjen eller i selve firmaet du søker jobb i, kan det være lurt å ta en prat med vedkommende for å være enda bedre forberedt til intervjuet.

– Å være godt forberedt handler også om å ha tenkt gjennom hvilke spørsmål som kan komme og hva man bør svare.

– Et godt håndtrykk og øyekontakt er også viktige faktorer. Prøv å slappe av så mye som mulig, og å være deg selv, fortsetter Mathisen og Vangsnes.

– Det er jo selvfølgelig også viktig å virke interessert og motivert, og å fremstå hyggelig og høflig.

For å vise interesse bør du forberede noen spørsmål om stillingen, arbeidsplassen eller noe annet relevant.

– Noe annet som er lurt, og kanskje en selvfølge, er å ha på seg et passende antrekk.


 

Hvordan bør en ikke oppføre seg på et intervju?

 Det handler om å bruke tiden effektivt. Ofte har man bare en tilmålt tid, og da er det ekstra viktig at man snakker om de viktige tingene og ikke går for mye i detalj på irrelevante ting, forteller de.

– Tenk på kroppsspråk, hvordan du sitter, hvordan du fremstår og hva slags håndtrykk du har.

Mathisen og Vangsnes understreker også viktigheten av å ikke bare fokusere på hva du som kandidat kan få.

– Ikke bli for ensformig rundt hva du forventer, forsøk heller å vise hva du kan tilby arbeidsgiveren.

– Man bør unngå å skylde på andre for ting man kanskje ikke har fått til, og å snakke negativt om tidligere arbeidskolleger, sjefer eller stillinger, fortsetter de.

LES OGSÅ: Yrkene vi arver av våre foreldre

 

Hvordan kan en som student øke sjansene sine for å få jobb i et advokatfirma?

Som nevnt vektlegges faglige kvalifikasjoner i ansettelsesprosessene til Wikborg Rein, da de er en kunnskapsbedrift.

– Utover gode studieresultater gjør vi en helhetsvurdering og ser på en rekke faktorer, inkludert eventuelle verv, trainee-opphold og relevante deltidsjobber.

– Hvis man på toppen av dette kan vise til verv eller jobber som viser en særlig interesse for fagfeltene vi jobber med, teller det som regel positivt, forklarer Mathisen og Vangsnes.

 

 

Hvor mye har karakterer å si?

– Ettersom vi rekrutterer såpass mange rett fra studiet, har karakterene ganske mye å si, men som nevnt er dette ikke den eneste faktoren, forteller de.

– Vi har ingen klare karakterkrav eller minstekrav, men er tydelige på at faglig dyktighet er sentralt for oss i helhetsvurderingen.

Dersom det rekrutteres til et bestemt team, kan karakterene i enkelte fag bli viktigere enn andre.

For å jobbe som advokat må en ha jobbet i minst to år som advokatfullmektig først, hvilket betyr at de fleste som ansettes i Wikborg Rein ansettes rett fra studiet som advokatfullmektig.

Mathisen poengterer at dette gjelder advokatdelen av firmaet.

I tillegg har firmaet en rekke andre stillinger som ikke har med advokatdelen å gjøre, deriblant innen  økonomi, regnskap, IT, markedsføring, salg, HR, kontortjenester og andre støttefunksjoner til advokatvirksomheten.

– Disse rekrutterer vi ikke nødvendigvis rett fra studiet, og det kan være mer erfarne personer som kommer fra en annen bransje, men som kan fagfeltet sitt.


 

Hvor mye har relevant arbeidserfaring å si?

– Fordi vi rekrutterer mange nyutdannede, legger vi ikke nødvendigvis så mye vekt på arbeidserfaring, forklarer Mathisen og Vangsnes.

– I den sammenheng er det relevant å nevne trainee-ordningen vår, hvor studenter kan søke og være hos oss i fire til seks uker om gangen.

– Trainee-ordningen er en veldig verdifull ordning, som gir begge parter mulighet til å bli kjent med hverandre, fortsetter de.

Trainee-ordningen gir som regel et godt grunnlag for å vurdere kandidatene som har vært der.

– Det er også trygt for studentene for å bli kjent med arbeidsmiljøet, og oppgavene.

Gjennom trainee-ordningen hender det også at studenter blir tilbudt jobb allerede før studieløpet er unnagjort. Ordningen er Wikborg Reins største rekrutteringskanal.

LES OGSÅ: En av tre har har et dårlig forhold til sjefen

 

Hvilke studieretninger er mest aktuelle for å få jobb i et advokatfirma?

For å bli advokatfullmektig eller advokat er en nødt til å ha en master i rettsvitenskap. Denne tilbys ved en rekke av landets universiteter, deriblant ved universitetet i Bergen, Oslo og Stavanger, samt ved BI og Norges arktiske universitet.

– Det er bare denne masteren som kvalifiserer deg til å kunne jobbe som advokatfullmektig.

– I firmaet vårt har vi også skriveplasser for de som skriver master, forklarer Mathisen og Vangsnes, og utdyper:

– Da får de en kontorplass her og et stipend, og mulighet til å få sparring og veiledning her hos oss av noen mer erfarne advokater, til masteroppgaven.

Kravet om mastergrad i rettsvitenskap frafaller i enkelte tilfeller, for eksempel hvis det skal ansettes en prosjektassistent (assistent for advokatene).


 

Har dere andre råd eller tips?

– Stå på i studiet! Da holder du flere muligheter åpne. Samtidig bør du være bevisst på å bli kjent med medstudenter, og engasjere deg i studentmiljøet, forteller de.

– Delta på manuduksjoner, altså eksamensrelevante forelesninger, det er fint for å få en oppsummering av faget fra en advokat som jobber med faget til daglig.

– Samtidig bør man finne gode kollokviegrupper og en studiemåte som fungerer for seg. Det er jo gjerne først når faget blir interessant og spennende at man virkelig blir god! Avslutter Mathisen og Vangsnes.