Er du nyutdannet og ønsker å prøve ut din teoretiske kunnskap i praksis, kan en traineeordning være noe for deg.

Men hva er egentlig en trainee, og hvordan blir man en traineekandidat?

 

Hva innebærer det å være trainee?

En trainee er en fagutdannet person som tas inn ved en bedrift som aspirant for videre spesialopplæring.

Denne er kvalifisert til å jobbe i bedriften, men bruker den første perioden av ansettelsesforholdet til å gjøre seg kjent med flere deler av organisasjonen ved å være tilsatt ved ulike avdelinger.

På denne måten opparbeider traineen en bredere oversikt, og får samtidig innsikt i samhandling mellom ulike deler av bedriften. Den nyutdannede vil normalt få veiledning av en mentor eller tilsvarende, for å maksimere læringen.

 

Hvor lenge varer et traineeprogram?

De fleste traineeprogrammene varer mellom ett og to år.

 

Hva kreves for å bli trainee?

Ofte kreves det utdanning på mastergradsnivå. Så lenge denne utdanningen er relevant til noe av det bedriften driver med til vanlig, er muligheten der for at søkerne blir vurdert.

Gode karakterer kreves, og ellers gir relevante sommerjobber og verv, og ikke minst en god søknad fortrinn. I mange tilfeller stilles det også krav til et utenlandsopphold som del av utdanningen din, i tillegg til engelskkompetanse.

Som person er det enkelte egenskaper som står høyt, blant annet fleksibilitet, teamorientering, relasjonsbygger, positiv livsinnstilling, omstillingsevne, lærevilje og nysgjerrighet.


 

Hvordan blir jeg trainee?

Hvis du virkelig ønsker stillingen, sørg for å gi alt du har for å få den.

Bygg nettverk, skriv oppgaver som er relevante for næringslivet gjennom din studietid. Dra på besøk til bedrifter du syns er interessante. Snakk med andre traineer du kjenner for å lære av deres opplevelser.

Dersom du får traineestillingen, er det viktig å stille krav til bedriften om rotasjon, faglig program og veiledning. I tillegg bør du selv være interessert og engasjert. Du bør synes fagfeltet bedriften jobber innenfor er spennende, ettersom du bytter jobb ofte.

LES OGSÅ: Trainee? Verdifull erfaring på rekordtid

 

Hva får jeg ut av traineestillingen?

Den nyutdannede får anledning til å prøve seg på ulike arbeidsoppgaver, og dermed muligheten til å finne ut hva en liker bedre og mindre bra, kort tid etter inngangen til arbeidslivet.

Etter utløp av traineeperioden vil traineen være bedre i stand til å tenke helhetlig på bedriftens og sågar næringens vegne enn en vanlig ansatt.

I tillegg åpner det ofte for å jobbe med oppgaver kandidaten ikke er direkte kvalifisert til, og dermed ellers ikke ville fått anledning til å jobbe med. En trainee vil således i mange tilfeller hurtigere bli aktuell for avansement enn en som ikke er trainee.

God opplæring og oppfølging gir godt utbytte for den nyutdannede, og i bedrifter med flere traineer vil den nyutdannede også få anledning til å dele sine erfaringer med andre i samme situasjon.


 

Hva får arbeidsgiver ut av å ha traineer?

Hensikten er å investere i en bredere forståelse av bedriften, og ved det opparbeide en mer vidsynt tilnærming. Bedriften får dermed medarbeidere som kjenner bedriften bedre enn hva som ellers er tilfelle, noe som kan bidra til økt verdiskaping.

Det er de beste studentene som gjerne blir utvalgt som trainee, og mange bedrifter bruker traineeprogrammene som programmer for unge ledertalenter og tiltrekker seg på denne måten kompetente og fleksible medarbeidere.

Samtidig vil en større oversikt kunne bidra til bedre utnyttelse av kompetansen i bedriften ved utføring av ulike arbeidsoppgaver, samt økt hensyn og forståelse.

LES OGSÅ: Mitt traineeprogram Bing er trainee i DNB

 

Hva med en traineestilling i utlandet?

Det er helt klare fordeler både med traineestillinger i Norge og i utlandet.

Dersom du ønsker å være trainee i Norge, har du fordelen med at du kjenner språket og kulturen og opparbeider deg et nasjonalt nettverk. Du lærer også bedriftskulturen å kjenne, samt arbeidskulturen i Norge generelt.

Hvert land har en unik dynamikk i arbeidslivet, og dersom du har lederaspirasjoner er det viktig at du kjenner denne.

Å være ett til to år i utlandet kan for mange være tøft med tanke på relasjoner. Sett bort fra dette, er det allikevel flere faktorer som bidrar til at en traineestilling i utlandet er ønskelig.

Blant annet bygger du et internasjonalt nettverk, du lærer om kulturforskjeller, du får mulighet til å benchmarke egen bedrift (og deg selv) mot gode og mindre gode internasjonale aktører.


 

Hva kan jeg vente meg etter programmet?

Hensikten med en traineestilling er å få relativt raskt et godt overblikk over hele, eller store deler av, virksomheten, i tillegg til utdannings-/opplæringsdelen.

Etter endt traineeperiode vil man normalt bli plassert i en avdeling eller til en oppgave man kanskje likte spesielt godt eller passet godt til.

 

Disse ekspertene svarte:

Statnett koordinerer all norsk kraftproduksjon og forbruk, eier 90 prosent av det sentrale kraftnettet og sikrer levering av strøm til alle deler av landet.

Statnett tilbyr et 18 måneder langt traineeprogram til nyutdannede. Man får delta i prosjekter, samt individuelt tilpassede oppgaver. Søknadsfristen for årets program går ut 10. desember 2010.

Maritim Trainee er et 2-årig traineeprogram i regi av Norges Rederiforbund.

Programmet omfatter mer enn 20 bedrifter fra hele den maritime næringen. Søknadsfristen for Maritim Trainee sitt traineeprogram var 1. desember 2010.