Hva gjør en Skuespiller

En skuespiller formidler en tekst eller framstiller en rolle i teater, film, tv, radio, digitale medier m.m. Teksten/rollen framføres fysisk eller bare ved hjelp av stemmen, foran et tilstedeværende publikum eller ved opptak.

Vanlige oppgaver i en skuespillers hverdag er auditions, manuslesning og -analyse, rolleinnstudering, kostyme-/maskeringsprøver, leseprøver, spilleprøver, forestillinger, opplesninger eller opptak i film- og lydstudio.

Skuespillere som produserer egne forestillinger må i realiteten regne med å bruke betydelig tid på administrative oppgaver, som å skaffe finansiering, samarbeidspartnere og spillelokaler.

Det store flertallet av skuespillere er frilansere, det vil si at de jobber for flere arbeidsgivere i løpet av et år: Statlig støttede institusjonsteatre, frie teatergrupper, tv-selskap, filmprodusenter, reklameprodusenter, lydbokforlag, lydstudioer (dubbing) etc.

Mange skuespillere er også selvstendig næringsdrivende og noen driver egne kompanier.

 

Personlige egenskaper - Skuespiller

Som skuespiller, bør du kunne analysere og forstå en tekst, og rollefigurenes motivasjon. Du må kunne formidle situasjoner og omstendigheter gitt av dramatiker og instruktør.

Du bør dessuten ha evner til å lære tekst utenat.

Kroppen og stemmen er skuespillerens arbeidsverktøy, og det er en fordel om du har fysiske forutsetninger til å kunne spille ulike typer og ikke er redd for å forandre på ditt eget utseende.

Teater er en kollektiv kunstart, og du må kunne ta i mot regi og samarbeide med dine kolleger for å få til et godt samspill.


 

Utdanning / kompetansekrav - Skuespiller

I Norge finnes det tre godkjente skuespillerutdanninger på høgskolenivå, som alle fører fram til graden BA skuespiller:

 

Kunsthøgskolen i Oslo (Khio), Teaterhøgskolen:

Dette er den eldste skuespillerutdanningen i Norge, som før het Statens Teaterhøgskole. Utdanningen bygger hovedsakelig på en klassisk Stanislavski-metode.

Under utdanningen gis bl.a. egne kurs i radioteater, i samarbeid med NRK, og filmkurs, i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer ved Den Norske Filmskolen og Norsk filmutvikling.

KhiO etablerte i 2009 et frivillig fjerdeår for sine BA-studenter.

 

Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), teaterproduksjon og skuespillerfag

Dette er en ganske ny utdanning (godkjent fra 2009) som fokuserer på å utdanne selvstendige scenekunstnere.

Fokus på fysisk teater og film.

 

Høgskolen i Østfold, Akademi for scenekunst

Mer eksperimentell og performance-orientert skuespillerutdanning. Ønsker å kombinere ferdigheter, kunnskap og metoder fra billedkunst med ferdigheter, teknikk og metoder fra moderne teater.

Tar inn studenter fra hele verden.

 

Godkjente høgskoler i utlandet:

Det finnes også en rekke skuespillerutdanninger i utlandet, f.eks. i Storbritannia.

Om man satser på en utdanning i utlandet, bør man forsikre seg om at skolen gir rett til støtte i Lånekassen. Sjekk også om skolen har et godt rykte i bransjen før du søker.

Skoler i Storbritannia vurderes av National Council for Drama Training.

Lånekassens nettsider gir oversikt over godkjente skuespillerutdanninger i utlandet. (Velg "teater/skuespiller" under "Fagretning" og trykk søkknappen.)


Vær oppmerksom på at en teater/dramautdanning ikke er det samme som en skuespillerutdanning.

 

Opptakskrav:

Alle høgskolene har omfattende opptaksprøver. Man må søke tidlig på året (ofte søknadsfrist i januar), prøvene avvikles i løpet av vårsemesteret.

I utgangspunktet, kreves allmenn studiekompetanse, men opptaksprøven tillegges stor vekt.

De fleste skolene har veldig mange søkere, så for å ha en sjanse, bør man skaffe seg mest mulig praksis på forhånd. Det kan man gjøre f.eks. ved å melde seg inn i en amatør-/ungdomsteatergruppe, ta privattimer hos en etablert skuespiller.

For å forsøke å få film-/reklameoppdrag, kan du registrere deg hos et castingbyrå.

Et år på skuespillerlinje ved en folkehøgskole kan gi verdifull praktisk erfaring.

 

Andre skoler:

Nordic Black Express – NBE er en toårig teaterfaglig opplæring for ungdom med minoritetsbakgrunn i alderen 18-25 år.

Prosjektet har vært drevet av Nordic Black Theatre siden 2002, med hjelp av statlig støtte.

Undervisningen er gratis, og deltagerne får stipend.

 

Private teaterskoler:

Det finnes også flere private teaterskoler i Oslo. Noen av disse er godkjente som toårige fagskoler, men gir ikke noen grad som kan bygges videre på innen høgskolesystemet.

De private skolene tar semesteravgifter på inntil til 82.000 i året, og ikke alle gir rett til støtte fra Lånekassen.


 

NB! Selv om en skole gir rett til støtte fra Lånekassen, bør man vurdere den økonomiske situasjonen nøye, med tanke på at man også skal ha noe å leve av mens man går på skolen.

Et skuespillerstudium kan være så intensivt at man har begrensede muligheter for ekstrajobb ved siden av studiet.

Les mer om studiemuligheter for yrket Skuespiller:

 

Jobbmuligheter - Skuespiller

Det er bare 180 faste stillinger for skuespillere i Norge, og i Norsk Skuespillerforbund er det nå 1100 medlemmer.

Som skuespiller, vil du etter all sannsynlighet ende opp med å jobbe som frilanser, det vil si at du gjennom et år tar flere kortere oppdrag for ulike arbeidsgivere. Du må kunne jobbe på kveldstid og i helger, og du bør være forberedt på å måtte dra på turné eller ta oppdrag andre steder enn der du bor.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Skuespiller:

 

Lønnsnivå - Skuespiller

Begynnerlønn for en skuespiller ved et institusjonsteater var i 2010 331 000 – 329 000.

Det er betydelige lønnsforskjeller innen yrkesgruppen.

I følge Norsk Skuespillerforbunds medlemsundersøkelse fra 2008, tjente medlemmene gjennomsnittlig 248 000 på skuespillerbasert arbeid og 60 000 på andre arbeidsoppgaver. Fast ansatte tjente i snitt 485 000 – nesten dobbelt så mye som frilanserne, som tjente 255 000.

Det er også store individuelle lønnsforskjeller innen hver engasjementsform.

Institusjonsteatrene følger en tariffavtale basert på ansiennitet, mens de gjeldende avtalene innenfor film- og tv-produksjon er minstelønnsavtaler.

Som frilanser må du være forberedt på å forhandle med arbeidsgiver hver gang du inngår en ny kontrakt.


 

Mer informasjon / linker

Norsk Skuespillerforbund 

Norsk Skuespillerforbund er en fagforening og en interesseorganisasjon for skuespillere i Norge. Medlemskap krever i utgangspunktet 3-årig bachelorgrad i skuespill eller at man kan dokumentere å leve av profesjonell skuespillervirksomhet.

Organisasjonen hadde i januar 2010 1100 medlemmer. 

Norsk Skuespillerforbunds nettside er www.skuespillerforbund.no.

 

Andre linker: