Hva gjør en barnesykepleier?

Hvis du liker å hjelpe og gi omsorg til barn, kan denne jobben være ideell for deg.

En barnesykepleier gir omsorg til barn og unge (under 18 år) i en bredt spekter av tilstander, ofte knyttet til akutte eller langvarige helseproblemer.

Barn er ikke alltid i stand til fullt ut å kommunisere hva de føler. Som barnesykepleier, vil du bruke dine ferdigheter og kunnskap til å tolke barnas atferd, og gjenkjenne når deres helse eventuelt har forverret seg.

Dine oppgaver vil vanligvis inneholde:

  • arbeid med leger for å vurdere behovene til syke, skadde eller funksjonshemmede barn
  • avgjøre hvilket nivå av pleie som er nødvendig
  • arbeide tett med foreldre eller andre foresatte for å hjelpe dem med å håndtere det å ha et sykt barn
  • undervise foreldre eller omsorgspersoner om hvordan å ta vare på barnet sitt etter hjemkomst

 

Den praktiske sykepleien du gir kan omfatte:

  • sjekke temperaturer
  • måle blodtrykk og pustefrekvens
  • fysiske undersøkelser
  • gi medisiner og injeksjoner
  • rengjøring av sår
  • administrere blodoverføringer og drypp (intravenøse drypp)

 

Du vil jobbe tett med andre fagfolk, inkludert pleieassistenter, leger, sosialarbeidere og sykehusspesialister.

Med erfaring, kan du spesialisere deg innen ett område, som for eksempel brannskader, barnevern, kreftomsorg, neonatal sykepleie eller intensivbehandling.

 

Egenskaper - Barnesykepleier

Som barnesykepleier, må du ha evnen til å trøste, berolige og få tillit fra pasienter.

Du trenger gode kommunikasjons- og lytteferdigheter.

Du må også ha autoritet og tillit til å håndtere barn eller foreldre i stressende situasjoner.


 

Utdanning / kompetansekrav - Barnesykepleier

For å videreutdanne deg til sykepleier med spesialkompetanse i barnesykepleie, må du først være autorisert sykepleier.

Deretter kreves det at du har minst to års praktisk erfaring etter endt utdanning, før du søker opptak til videreutdanning.

Les mer om studiemuligheter for yrket Barnesykepleier:

  

Jobbmuligheter - Barnesykepleier

Du vil normalt jobbe 37,5 timer i uken, som kan inkludere kvelder, helger, nattskift og helligdager.

Mange sykehus tilbyr fleksibel arbeidstid eller deltidsarbeid. Ekstra timer kan også være tilgjengelige.

Du kan jobbe på et barnesykehus, på barneavdelingen på et generelt sykehus, eller, etter ytterligere praksis, med pediatrisk intensivbehandling.

Du kan også arbeide på en allmennpraksis eller på en helsestasjon.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Barnesykepleier:

 

Lønnsnivå - Barnesykepleier

Offentlig ansatte barnesykepleiere følger tariffen.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker