Hva gjør en barnesykepleier?

Hvis du liker å hjelpe og gi omsorg til barn, kan denne jobben være ideell for deg. En barnesykepleier gir omsorg til barn og unge i et bredt spekter av tilstander.

Som barnesykepleier må du ha evnen til å trøste, berolige og få tillit fra pasienter. Du trenger gode kommunikasjons- og lytteferdigheter. Du må også ha autoritet og tillit til å håndtere barn eller foreldre i stressende situasjoner.

En barnesykepleier gir omsorg til barn og unge (under 18 år) i en rekke tilstander, ofte knyttet til akutte eller langvarige helseproblemer. Barn er ikke alltid i stand til fullt ut å kommunisere hva de føler. Som barnesykepleier vil du bruke dine ferdigheter og kunnskap til å tolke barnas atferd, og gjenkjenne når deres helse eventuelt har forverret seg.

Dine oppgaver vil vanligvis inneholde:

  • arbeid med leger for å vurdere behovene til syke, skadde eller funksjonshemmede barn
  • avgjøre hvilket nivå av pleie som er nødvendig
  • arbeide tett med foreldre eller andre foresatte for å hjelpe dem med å håndtere det å ha et sykt barn
  • undervise foreldre eller omsorgspersoner om hvordan å ta vare på barnet sitt etter hjemkomst

Den praktiske sykepleien du gir kan omfatte:

  • sjekke temperaturer
  • måle blodtrykk og pustefrekvens
  • fysiske undersøkelser
  • gi medisiner og injeksjoner
  • rengjøring av sår
  • administrere blodoverføringer og drypp (intravenøse drypp)

Du vil jobbe tett med andre fagfolk, inkludert pleieassistenter, leger, sosialarbeidere og sykehusspesialister.

Med erfaring kan du spesialisere deg innen ett område, som for eksempel brannskader, barnevern, kreftomsorg, neonatal sykepleie eller intensivbehandling.


Utdanning / kompetansekrav - Barnesykepleier

For å videreutdanne deg til sykepleier med spesialkompetanse i barnesykepleie, må du først være autorisert sykepleier. Deretter kreves det at du har minst to års praktisk erfaring etter endt utdanning, før du søker opptak til videreutdanning.

Dersom du ønsker å utdanne deg til å bli barnesykepleier, har studievalg.no oversikt over hvilke skoler som tilbyr denne utdanningen.

Studievalg.no - Se oversikten her

 

Jobbmuligheter - Barnesykepleier

Du vil normalt jobbe 37,5 timer i uken, som kan inkludere kvelder, helger, nattskift og helligdager. Mange sykehus tilbyr fleksibel arbeidstid eller deltidsarbeid. Ekstra timer kan også være tilgjengelige.

Du kan jobbe på et barnesykehus, på barneavdelingen på et generelt sykehus, eller, etter ytterligere praksis, med pediatrisk intensivbehandling. Du kan også arbeide på en allmennpraksis eller på en helsestasjon.

KarriereStart.no - Temaside Barnesykepleier

KarriereStart.no - Stillingsannonser Barnesykepleier

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Barnesykepleier

Lønnsnivå - Barnesykepleier

SSB har en liste over lønnsnivå i ulike sektorer. Se oversikten her.

Takk til / Kilder

https://nationalcareersservice.direct.gov.uk

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner