Hva gjør en tannpleier

Tannpleieren jobber ofte på en tannklinikk, hvor vedkommende undersøker og hjelper til i behandlingen.

En tannpleiers arbeidsoppgaver kan omfatte undersøkelse av tenner, tannkjøtt og munnslimhinner, røntgenundersøkelse og behandling av tannkjøttsykdommer, fjerning av plakk og tannstein, i tillegg til oppfølging av pasientenes tannhelsetilstand.

Tannpleieren veileder også pasientene, slik at de kan bli bedre til å ivareta sin egen tannhelse. Hvis en omfattende behandling er nødvendig, må pasienten henvises til en tannlege.

Man kan også ha en del andre oppgaver, for eksempel tannbleking, tilpasning av buttskinner, justering av proteser og sette på tannsmykker.

Hvilke arbeidsoppgaver tannpleieren har, avhenger derfor av hvor vedkommende jobber.

Mange er ansatt hos, eller har nære samarbeid med, spesialister innenfor tannhelse.

I den offentlige tannhelsetjenesten samarbeider tannpleieren ofte med helsetjenesten, gjennom å tilby målrettede tiltak mot barn og unge som går i barnehage eller i grunnskolen. De deltar også ofte i opplæringsarbeidet på sykehjem og andre institusjoner som jobber med tannhelse.

 

Personlige egenskaper - Tannpleier

Store deler av arbeidsdagen din går med til å ta i mot pasienter og behandle dem, det er derfor viktig at du liker å jobbe med mennesker og er flink til å kommunisere.

Du bør også ha en viss interesse for tannhelse og tannhygiene.

Det er også viktig at du er en nøyaktig person.

 

Utdanning / kompetansekrav - Tannpleier

For å bli tannpleier, må du ta en bachelorgrad i tannpleie.

Dette kan du gjøre ved Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø og ved høyskolen i Elverum. Det jobbes også med å få opprettet flere tannpleierutdanninger i Norge i fremtiden.

For å komme inn på studiumet kreves generell studiekompetanse.

Les mer om studiemuligheter for yrket Tannpleier:

 

Jobbmuligheter - Tannpleier

Cirka 2/3 av alle yrkesaktive tannpleiere i landet jobber i den offentlige tannheletjenesten, mens 1/3 jobber på private tannklinikker, eller både på private og offentlige klinikker.

Tallet selvstendige tannpleierklinikker har også økt de siste årene.

For å jobbe som tannpleier, kreves autorisasjon fra helsedirektoratet.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Tannpleier:

 

Lønnsnivå - Tannpleier

Offentlig ansatte følger tariffen. Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker