Hva gjør en tannlege / odontolog

Gjennom å forebygge og behandle hjelper du mennesker med å ivareta en god munn- og tannhelse.

Du reparerer tenner som trenger behandling, stiller diagnoser på tannsykdommer, behandler sykdommer i tannkjøttet, i tillegg til at du gir råd og veiledning  om tannhelse.

Folks tannhelse blir stadig bedre, og derfor er oppgavene til tannleger i ferd med å forandre seg. I fremtiden, vil tannleger trolig ha bruk for utvidede kunnskaper i allmennmedisin, fordi du som tannlege vil måtte være ekspert på oral helse.

 

Personlige egenskaper - Tannlege / Odontolog

Store deler av arbeidsdagen din går med til å ta i mot pasienter og behandle dem, det er derfor viktig at du liker å jobbe med mennesker og er flink til å kommunisere. 

Du bør også ha en viss interesse for tannhelse og tannhygiene.

Det er også viktig at du er en nøyaktig person.

 

Utdanning / kompetansekrav - Tannlege / Odontolog

For å kunne jobbe som tannlege, må du gjennomføre en mastergrad i odontologi, som tilbys ve henholdvis Universitetene i Oslo og Bergen her i Norge.

For å komme inn på studiumet, kreves generell studiekompetanse, i tillegg til matte R1 eller S1 og S2, Fysikk 1, og Kjemi 1 og 2.

Du har også mulighet til å studere til å bli tannlege i utlandet, via blant andre Sonans og Agder vitenskapsakademi.

Les mer om studiemuligheter for yrket Tannlege / Odontolog:


 

Jobbmuligheter - Tannlege / Odontolog

For å jobbe som tannlege, kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Tannleger flest jobber innenfor en privat praksis eller i den offentlige tannhelsetjenesten.

Man kan også jobbe innenfor undervisning, forskning eller administrasjon.

For tiden, er det stor etterspørsel etter tannleger, så framtidsutsiktene er gode.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Tannlege / Odontolog:

 

Lønnsnivå - Tannlege / Odontolog

Lønnen til en tannlege varierer, det kommer for eksempel an på om du jobber i en privat praksis eller innenfor den offentlige tannheletjenesten, men en tannlege tjener generelt rimelig bra. 

Om du har en spesialisering, instruktøransvar eller lederansvar er det mulig å tjene mer.

 

Mer informasjon / linker