Personlige egenskaper - Optiker

En optiker må ha evne til å lytte til en kundes ønsker og behov, og kunne formidle informasjon på en lettfattelig måte slik at kunden forstår. Nøyaktighet og teknisk innsikt er viktig. Evnen til å kommunisere både til kundene, pasientene, kollegaer og samarbeidende yrkesgrupper er en god egenskap.

Hva gjør en optiker

Optikere er offentlig godkjent helsepersonell og tittelen er beskyttet. Som andre helsepersonell kreves det autorisasjon for å jobbe som optiker. En hovedarbeidsoppgave for optikere er å foreta synsundersøkelser. Synsundersøkelsen har som formål å avdekke eventuelle synsfeil, behov for synskorreksjon samt å avdekke unormale helse- og øyetilstander. Optikere foreskriver briller og kontaktlinser. Ved behov skal optiker henvise til lege eller øyelege.

Arbeidsoppgaver i tradisjonelt optikerarbeid vil blant annet være:
- gjøre synsundersøkelser
- hjelper kunder med valg av innfatning (stil og farge) samt riktige kontaktlinser
- tilpasse og kontrollere at brillefatninger sitter korrekt og ikke skader hudpartier på nese og bak ørene
- instruerer kunden i riktig bruk og ivaretakelse av briller og kontaktlinser
- forberede arbeidsordre for optiske laboratorier i forhold til sliping og montering
- generelt arbeid i butikk og i forbindelse med produksjon av briller.


Utdanning / kompetansekrav - Optiker

For å bli optiker i Norge tar du en treårig bachelorgrad i optimetri. Utdanning tilbys kun ved Høgskolen i Buskerud, Avdeling for optometri og synsvitenskap (Kongsberg). Opptakskravet er studiekompetanse. Det er etter fullført studie gode muligheter for etter- og videreutdanning. På Kongsberg tilbys i dag mange kurs og seminar. De fleste optikere fullfører egen kontaktlinseutdanning som påbygning. Det er i dag 2 ulike mastergradstilbud ved avdelingen. Ulike bransjeinterne interesseområder har sine spesifikke kurs.

LES OGSÅ: Vurderer du å bli optiker? Les dette!

Studievalg.no - Relaterte studier til Optiker


Jobbmuligheter - Optiker

De fleste optikere jobber i optikerforretninger med synsundersøkelser og annet butikkrelatert arbeid. Det er også arbeidsplasser for optikere ved hjelpemiddelsentraler, på sykehus, blant leverandørleddet, hos kjedene og innen utdanningen. Det er gode jobbmuligheter for optikere i Norge. Det finnes optikere spredt over hele landet.

KarriereStart.no - Temaside Optiker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Optiker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Optiker

Lønnsnivå - Optiker

Lønnsnivået kan ikke Norges Optikerforbund si noe om da vi ikke er oppdatert på dette. Lønn i vår bransje er oftest avtalt individuelt – dvs en avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Velger en å flytte til de stedene der det er vanskeligst å få tak i fagpersoner vil nok lønnen være best.


Mer informasjon / linker

Norges Optikerforbund - http://www.optikerne.no

Høgskolen i Buskerud – http://www.hibu.no

Avdeling for optometri og synsvitenskap - http://www.hibu.no/afos/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner