Hva gjør en koreograf

Koreografi (av gr. choros, kordans, og grafein, skrive), eg. "danseskrift", betyr opptegnelse av dansetrinn og -bevegelser i samband med tilhørende trinn og bevegelser. Å koreografere betyr å komponere dansetrinn og -bevegelser til en gitt musikk.

Koreografer jobber med produksjon av dansefremføringer og instruere andre dansere i fremføringen. Man planlegger og utformer utførelsen av dans og bevegelse til forestillinger, og har det overordnede ansvaret for danseoppsetningene.

Koreografer har ofte spesialisert seg innen en bestemt stilart, som for eksempel kan være ballett, jazzdans, moderne dans, hip-hop eller folkedans.

Koreografer med egne produksjoner har ansvaret for alle involverte aktører, slik som dansere, musikere, skuespillere og sceneteknikere. Man samarbeider ofte med andre kunstnere som komponister, scenografer, kostymedesignere og lysdesignere. 

 

Personlige egenskaper - Koreograf

Utgangspunktet for å drive med koreografi er at man må være en god danser.

Man må også ha kreative og kunstneriske evner, like å organisere, ha gode lederegenskaper, være pedagogisk anlagt og ha evnen til å kunne videreføre en ide frem til ferdig en forestilling. 


 

Utdanning / kompetansekrav - Koreograf

Koreografer har ofte en bakgrunn som danser før man fortsetter som koreograf. Derfor bør man starte med å ta en utdannelse innen dans.

Man kan for eksempel ta en bachelorgrad i dans og undervisning ved den Den norske balletthøyskole. Det finnes også flere private skoler som tilbyr utdanning innen dans.

Ved Kunsthøgskolen i Oslo, kan man også ta en mastergrad i koreografi. Opptakskravet til denne er en treårig bachelorgrad i dansekunst eller tilsvarende, samt at det baseres på opptaksprøver og intervju.

Les mer om studiemuligheter for yrket Koreograf: 

 

Jobbmuligheter - Koreograf

Koreografer kan jobbe med egne prosjekter, ved teatre, ballettinstitusjoner, i TV, film og på skoler og andre steder hvor det undervises i dans.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Koreograf: 

 

Lønnsnivå - Bedriftsrådgiver

Koreografer jobber som regel som frilansere, og lønnen vil da variere ut fra mengde oppdrag og hvilke type oppdrag man får.  

 

Mer informasjon / linker