Hva gjør en kiropraktor?

En kiropraktor diagnostiserer og behandler smerter og sykdom i muskler og ledd.

En kiropraktor behandler pasienter med plager og redusert funksjon i bevegelsesapparatet, eller i nerve-, muskel- og/eller skjelettsystemet. Kiropraktorens oppgave er å diagnostisere, behandle, rehabilitere og forebygge slike plager. Dette gjøres i klinisk konsultasjon med pasienten.

Kiropraktoren bruker medisinske undersøkelser og bildediagnostikk der det er nødvendig, i tillegg til funksjonell testing av nerve-, muskel- og skjelettapparatet. 

Behandlingen kan bestå av forskjellige manuelle teknikker og håndgrep, treningsøvelser og råd og veiledning om kosthold og livsstil. Alle kiropraktorer har rett til å sykemelde, og å henvise direkte til spesialist og undersøkelser. 

Kiropraktor er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra  Helsedirektoratet.

 

Personlige egenskaper

Du bør være flink til å kommunisere og være imøtekommende. Du må være selvstendig, kunne løse problemer, ha god vurderingsevne og kunne samarbeide. Jobben forutsetter også at du er flink til å observere og har god kroppsbeherskelse. 


 

Hvor jobber kiropraktorer?

De fleste kiropraktorer jobber i privat praksis, mange av dem ved tverrfaglige klinikker. Kiropraktorer kan også jobbe innen forskning, og i det offentlige helsevesenet.

 

Utdanning

Kiropraktorutdanning tilbys ikke i Norge. For å bli kiropraktor må du gjennomføre en femårig masterutdannelse. De fleste velger å utdanne seg i Danmark, USA, Storbritannia eller Australia. Turnustjenesten på ett år kommer i tillegg, og er nødvendig for å få autorisasjon som kiropraktor i Norge.

Ved utvalgte studiesteder er det mulig å ta medisin grunnfag som en forberedelse til studier i utlandet.