Hva gjør en Kantor / Kirkemusiker

En kantor er en kirkemusiker med minimum fire års høgskoleutdanning. Kirkemusikeren er kirkens kunst- og kulturarbeider, og leder kirkens musikalske virksomhet. Hun eller han planlegger og gjennomfører det musikalske innholdet under gudstjenester, vielser, begravelser og andre kirkelige arrangementer.

Kirkemusikeren har også elever i orgelspill og andre musikkfag. I tillegg leder kirkemusikeren korarbeidet, arrangerer konserter og annen musikkvirksomhet i menigheten. Kantor har også ansvar for samarbeid med kulturlivet ellers i lokalmiljøet.
 
Kantoren samarbeider med andre kirkeansatte, slik som presten, organisten, kirketjeneren og diakonen. 
En kantor som er ansatt i en domkirke innehar tittelen domkantor.
 

Personlige egenskaper - Kantor / Kirkemusiker

Som kantor trenger man et godt utviklet musikalsk talent, og man bør også ha gode samarbeidsegenskaper og pedagogiske evner.

Utdanning / kompetansekrav - Kantor / Kirkemusiker

Man kan ta utdanning som kirkemusiker på bachelor- eller mastergradsnivå. Det finnes ingen fastsatte krav til utdanningen for organister, men for å kunne jobbe som kantor må man minimum ha en bachelorgrad i kirkemusikk med tillegg tilsvarende 60 studiepoeng innen musikk, kristendomskunnskap, kirkefag eller diakoni.

Kirkerådet vil også i noen tilfeller kunne godkjenne annen relevant utdanning.
I skoleverket vil disse gradene kvalifisere til å jobbe som lærer, adjunkt og lektor. 
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Kantor / Kirkemusiker


Jobbmuligheter - Kantor / Kirkemusiker

Som kantor er man ansatt i kirken. Det finnes flere kristne menigheter i Norge, og mange av dem ansetter kantor i forskjellige stillingsprosenter.

Den vanligste arbeidsplassen er Den norske kirke, hvor stillingen som regel er fulltid.

 

KarriereStart.no - Temaside Kantor / Kirkemusiker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Kantor / Kirkemusiker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Kantor / Kirkemusiker

Lønnsnivå - Kantor / Kirkemusiker

Som organist tjener man mellom 279.200 – 337.800 kroner i året.

En kantor har en minstelønn på 340.400 – 400.500 i årslønn, avhengig av kompetanse, erfaring, ansiennitet og stillingsprosent.


 

Mer informasjon / linker

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon: www.ka.no

Yrkesorganisasjonen for kirkeansatte: www.kirkeansatte.no
 
Musikernes fellesorganisasjon: www.musikerorg.no
 
Den norske kirke: www.kirken.no
 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner