Hva gjør en vernepleier

Vernepleieren er autorisert helsepersonell, og jobber med å oppnå best mulig livskvalitet for mennesker med sosiale, fysiske eller psykiske vansker. Gjennom miljøarbeid gir vernepleieren sosial støtte, veiledning, opplæring og tilrettelegging av en selvstyrt hverdag.

For oppnåelse av god livskvalitet er det viktig at man har selvbestemmelse i hverdagen. En sentral del av vernepleierens arbeid går ut på å tilrettelegge for dette, også for personer som har vansker med å uttrykke og formidle egne ønsker og behov.

Vernepleieren har ulike arbeidsoppgaver, blant disse er:
- Omsorg og pleie
- Rådgivning og veiledning
- Administrerende arbeid
- Samarbeid med pårørende og andre nærpersoner
- Administrere medisiner
- Planlegging, utvikling og gjennomføring av tiltak
- Metodisk miljøarbeid
- Saksbehandling
- Undervisning i helse- og sosialfagene

Personlige egenskaper - Vernepleier

En vernepleier må være empatisk, tålmodig, moden og følelsesmessig stabil. Det kreves også gode kommunikasjonsevner og følsomhet og forståelse for andres tro og verdier.


Utdanning / kompetansekrav - Vernepleier

For å bli vernepleier, må du ta en treårig bachelorutdanning innen vernepleie. Opptakskravet er generell kompetanse, og utdanningen  bygger på fagdisiplinene pedagogikk, psykologi, jus, samfunnsfag, miljøterapi, medisinske fag samt administrasjon og forvaltning. Etter fullført utdanning må du søke om autorisasjon som helsepersonell.

Mulighetene for etter- og videreutdanning er store, spesielt innen fagområder som psykisk helsevern, miljøterapi, spesialpedagogikk og administrasjon.

Studievalg.no - Relaterte studier til Vernepleier


Jobbmuligheter - Vernepleier

De fleste vernepleiere jobber i den kommunale helse- og sosialtjenesten. Arbeidet skjer oftest hjemme hos tjenestemottakerne, men også utenfor hjemmet. Aktuelle arbeidsplasser er også omsorgsbolig, i barnehage eller på skole.

KarriereStart.no - Temaside Vernepleier

KarriereStart.no - Stillingsannonser Vernepleier

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Vernepleier

Lønnsnivå - Vernepleier

Gjennomsnittlig månedslønn for vernepleiere er 33 600 kroner. (SSB: 2010).

Mer informasjon / linker

Fellesorganisasjonen – http://www.fo.no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner