Hva gjør en vernepleier

Vernepleieren er autorisert helsepersonell, og jobber med å oppnå best mulig livskvalitet for mennesker med sosiale, fysiske eller psykiske vansker.

Gjennom miljøarbeid, gir vernepleieren sosial støtte, veiledning, opplæring og tilrettelegging av en selvstyrt hverdag.

For oppnåelse av god livskvalitet, er det viktig at man har selvbestemmelse i hverdagen. En sentral del av vernepleierens arbeid går ut på å tilrettelegge for dette, også for personer som har vansker med å uttrykke og formidle egne ønsker og behov.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Vernepleieren har ulike arbeidsoppgaver, blant disse er:

 • Omsorg og pleie
 • Rådgivning og veiledning
 • Administrerende arbeid
 • Samarbeid med pårørende og andre nærpersoner
 • Administrere medisiner
 • Planlegging, utvikling og gjennomføring av tiltak
 • Metodisk miljøarbeid
 • Saksbehandling
 • Undervisning i helse- og sosialfagene

 

Personlige egenskaper - Vernepleier

En vernepleier må være empatisk, tålmodig, moden og følelsesmessig stabil.

Det kreves også gode kommunikasjonsevner, og følsomhet og forståelse for andres tro og verdier.

 

Utdanning / kompetansekrav - Vernepleier

For å bli vernepleier, må du ta en treårig bachelorutdanning innen vernepleie.

Opptakskravet er generell kompetanse, og utdanningen bygger på fagdisiplinene pedagogikk, psykologi, jus, samfunnsfag, miljøterapi, medisinske fag, samt administrasjon og forvaltning.

Mulighetene for etter- og videreutdanning er store, spesielt innen fagområder som psykisk helsevern, miljøterapi, spesialpedagogikk og administrasjon.

Les mer om studiemuligheter for yrket Vernepleier:


 

Jobbmuligheter - Vernepleier

For å jobbe som vernepleier, etter fullført utdanning, kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.

De fleste vernepleiere jobber i den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Arbeidet skjer oftest hjemme hos tjenestemottakerne, men også utenfor hjemmet.

Aktuelle arbeidsplasser er også omsorgsbolig, i barnehage eller på skole.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Vernepleier:

 

Lønnsnivå - Vernepleier

Offentlig ansatte følger tariffen.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker

 • Helsedirektoratet - jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester: www.helsedirektoratet.no
 • Fellesorganisasjonen (FO) - Norges største fagforening for sosialarbeidere, inkl. barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere: www.fo.no