Hva gjør en fysioterapeut

Som fysioterapeut er du opptatt av kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Yrkeshverdagen går ut på å ta imot pasienter og vurdere hva de trenger av hjelp  Du driver forebyggende arbeid med rådgivning og opplæring for å unngå helseskader og behandler mennesker som har fått en sykdom eller skade. Det kan være både unge og gamle, barn og voksne.

Arbeidsoppgaver
Fysioterapeutens kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon. Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen har sitt utspring i natur- og samfunnsvitenskap, og er en erkjennelse av at ulike faktorer bidrar til opprettholdelse av helse, og likeledes til smerte og funksjonsnedsettelse. I tillegg til skader og sykdommer, kan livssituasjon og erfaringer, samt sosiale og kulturelle forhold føre til plager og funksjonsnedsettelse, idet fysiske og psykiske belastninger nedfelles kroppslig.

I dette ligger at kroppens ulike deler, kropp – person og kropp – samfunn påvirker hverandre gjensidig.

Arbeidet omfatter blant annet:


- Undersøkelse, vurdering
- Behandling/trening/oppfølging
- Veiledning av bruker, personale og pårørende
- Formidling, utprøving og tilpasning av tekniske hjelpemidler
- Tverrfaglig arbeid i forhold til habilitering og rehabilitering

LES OGSÅ: Fysioterapi - studiet om helse og bevegelse

Personlige egenskaper - Fysioterapeut

Fysioterapeutens undersøkelse og behandling tilpasses den enkeltes situasjon og bygger på allment aksepterte faglige normer. Pasienten må bli møtt med respekt for grunnleggende menneskerettigheter og humanistiske verdier som medfører prinsipper om medbestemmelse, likeverd, informert samtykke og personlig integritet. I mange situasjoner i en fysioterapeuts arbeidshverdag vil det også lønne seg å ha god fysikk selv.

Fysioterapeuten er pliktig til å holde seg faglig oppdatert og ha inngående kjennskap til kropp, sykdom og funksjon. Dette danner grunnlag for å forstå hvorfor smerter, plager og sykdom oppstår og på hvilken måte dette kan gi funksjonsproblemer. Fysioterapeuten har kunnskap om hvordan dette kan behandles og forebygges.


Utdanning / kompetansekrav - Fysioterapeut

Det tar fire år å bli autorisert som fysioterapeut; tre år på fysioterapeututdanningen ved en av fire høyskoler i Norge og et siste år som utgjør obligatorisk turnustjeneste Det finnes også private utdanningstilbud for å bli fysioterapeut, og som kombinerer studiet med utdannelse i utlandet. Masterutdanning kan ta to år på heltid eller lenger tid på deltid.

Studievalg.no - Relaterte studier til Fysioterapeut


Jobbmuligheter - Fysioterapeut

 

KarriereStart.no - Temaside Fysioterapeut

KarriereStart.no - Stillingsannonser Fysioterapeut

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Fysioterapeut

Lønnsnivå - Fysioterapeut

350 - 450 000 kroner er anslått årslønn for fysioterapeuter, avhengig av hvor de er ansatt (Kilde: Norsk Fysioterapeutforbund 2010).

Mer informasjon / linker

http://www.fysio.no

http://www.fysioterapeuten.no

http://www.helsebiblioteket.no/Fysio-+og+ergoterapi

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner