Hva gjør en ergoterapeut

En ergoterapeut er en helsearbeider som spesialiserer seg på evaluering av ulike diagnoser som begrenser funksjonell uavhengighet.

En ergoterapeut jobber med å fremme helse ved hjelp av terapeutisk bruk av arbeidsutstyr, egenomsorg og aktiviteter.

Dersom en person blir forhindret fra et effektivt og uavhengig liv på et område på grunn av enten sykdom, skade eller funksjonshemming, er jobben til en ergoterapeut å ta tak i personen og hjelpe denne å gjenvinne funksjon eller opprettholde et visst funksjonsnivå.

Som ergoterapeut, jobber du altså med helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende, habiliterende og vedlikeholdende arbeid.

Du jobber både med enkeltmennesker og grupper.

Gjennom dialog og samarbeid bygger du, som ergoterapeut, opp under menneskers motivasjon og initiativ til et aktivt, selvstendig liv ut fra egne verdier og mål.

Det er ergoterapeutens jobb å finne ut hvilke områder i dagliglivet som gjør at en person lider, og det er et mål å bistå vedkommende i å utføre disse aktivitetene på en mer funksjonell, vellykket og uavhengig måte.

 

Vanlig arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver og metoder i ergoterapien:

  • Kartlegging av menneskers ønsker for eget liv, aktivitetsvaner, kroppslige og mentale forutsetninger
  • Motiverer og legger til rette for trening
  • Gir råd om hvordan aktiviteter kan utføres for å fremme mestring og helse
  • Formidler hjelpemidler for å lette utføringen av daglige aktiviteter, bedre kommunikasjon og øke arbeidsevnen
  • Bidrar i behandlingsopplegg både med utredning og trening
  • Tilbyr veiledning, rådgivning, informasjon og undervisning
  • Bearbeiding av holdninger og økning av kunnskap
  • Planlegging, utforming og tilrettelegging av omgivelser
  • Evaluering

 

Arbeidsområder

Flertallet av ergoterapeutene jobber innenfor kommunehelsetjenesten, men mange jobber også på sykehus eller andre institusjoner for mennesker med ulike mentale og fysiske lidelser.

Andre arbeidsplasser er hjelpemiddelsentraler, NAV, HMS-tjenester (bedriftshelsetjenester), barnehager og skoler.

 

Personlige egenskaper - Ergoterapeut

For å bli en ergoterapeut, må du ha en reell interesse i å hjelpe folk til å løse sine problemer.

Det er viktig å være tålmodig, vennlig og taktfull.

Du må være villig til å ta på deg en ordning, hvor det vil bli forventet at du leder din egen læring og gjennomfører egen forskning.

Det er også en fordel å være kreativ, empatisk, problemløsningsorientert, og at du kommunisere bra.

 

Utdanning / kompetansekrav - Ergoterapeut

Du kan utdanne deg til å bli ergoterapeut ved å ta en 3-årig bachelorgrad.

Du kan ta utdannelse flere steder i Norge, men mange velger også å utdanne seg i utlandet, da flere av studiestedene har gode utvekslingstilbud.

Det finnes gode muligheter for videreutdanning og spesialisering.

Opptakskravet er generell studiekompetanse. Er du over 25 år, kan du få studieplass på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves også politiattest for å komme inn på studiet.

Les mer om studiemuligheter for yrket Ergoterapeut:

 

Jobbmuligheter - Ergoterapeut

For å jobbe i Norge, må ergoterapeuter som er utdannet både i Norge og i utlandet ha godkjent autorisasjon gjennom søknad til Helsedirektoratet.

Som ergoterapeut, jobber du på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå, de fleste innenfor ulike områder av helse- og sosialtjenesten.

Det er også muligheter for å jobbe i private, eller delvis offentlig finansierte foretak.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Ergoterapeut:

 

Lønnsnivå - Ergoterapeut

Offentlig ansatte følger tariffen.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

Selvstendig næringsdrivende påvirker sin egen inntjening.

 

Mer informasjon / linker