Hva gjør en ergoterapeut

En ergoterapeut er en helsearbeider som spesialiserer seg på evaluering av ulike diagnoser som begrenser funksjonell uavhengighet.

En ergoterapeut jobber med å fremme helse ved hjelp av terapeutisk bruk av arbeidsutstyr, egenomsorg og aktiviteter. Dersom en person blir forhindret fra et effektivt og uavhengig liv på et område på grunn av enten sykdom, skade eller funksjonshemming, er jobben til en ergoterapeut å ta tak i personen og hjelpe denne å gjenvinne funksjon eller opprettholde et visst funksjonsnivå.

Som ergoterapeut jobber du altså med helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende, habiliterende og vedlikeholdende arbeid. Du jobber både med enkeltmennesker og grupper. Gjennom dialog og samarbeid bygger du som ergoterapeut opp under menneskers motivasjon og initiativ til et aktivt, selvstendig liv ut fra egne verdier og mål.

Det er ergoterapeutens jobb å finne ut hvilke områder i dagliglivet som gjør at en person lider, og det er et mål å bistå vedkommende i å utføre disse aktivitetene på en mer funksjonell, vellykket og uavhengig måte.


Arbeidsoppgaver og metoder i ergoterapien:

- Kartlegging av menneskers ønsker for eget liv, aktivitetsvaner, kroppslige og mentale forutsetninger
- Motiverer og legger til rette for trening
- Gir råd om hvordan aktiviteter kan utføres for å fremme mestring og helse
- Formidler hjelpemidler for å lette utføringen av daglige aktiviteter, bedre kommunikasjon og øke arbeidsevnen- Bidrar i behandlingsopplegg både med utredning og trening
- Tilbyr veiledning, rådgivning, informasjon og undervisning
- Bearbeiding av holdninger og økning av kunnskap
- Planlegging, utforming og tilrettelegging av omgivelser
- Evaluering

Flertallet av ergoterapeutene jobber innenfor kommunehelsetjenesten, men mange jobber også på sykehus eller andre institusjoner for mennesker med ulike mentale og fysiske lidelser. Andre arbeidsplasser er hjelpemiddelsentraler, NAV, HMS-tjenester (bedriftshelsetjenester), barnehager og skoler.

Personlige egenskaper - Ergoterapeut

For å bli en ergoterapeut du må ha en reell interesse i å hjelpe folk til å løse sine problemer. Det er viktig å være tålmodig, vennlig og taktfull. Du må være villig til å ta på deg en ordning hvor det vil bli forventes at du leder din egen læring og gjennomfører egen forskning. Det er også en fordel å være kreativ, empatisk, problemløser og kommunisere bra.


Utdanning / kompetansekrav - Ergoterapeut

Du kan utdanne deg til å bli ergoterapeut ved å ta en 3-årig bachelorgrad ved fem studiesteder i Norge. Mange velger også å utdanne seg i utlandet, da flere av studiestedene har gode utvekslingstilbud.

Det finnes gode muligheter for videreutdanning og spesialisering.
Opptakskravet er generell studiekompetanse. Er du over 25 år kan du få studieplass på grunnlag av realkompetanse.

Det kreves også politiattest for å komme inn på studiet.

Studievalg.no - Relaterte studier til Ergoterapeut


Jobbmuligheter - Ergoterapeut

For å jobbe i Norge må ergoterapeuter som er utdannet både i Norge og i utlandet ha godkjent autorisasjon gjennom søknad til Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell.

Som ergoterapeut jobber du på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå, de fleste innenfor ulike områder av helse- og sosialtjenesten. Det er også muligheter for å jobbe i private, eller delvis offentlig finansierte foretak.

KarriereStart.no - Temaside Ergoterapeut

KarriereStart.no - Stillingsannonser Ergoterapeut

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Ergoterapeut

Lønnsnivå - Ergoterapeut

Ifølge tariffavtalen til Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) tjener en nyutdannet ergoterapeut i gjennomsnitt 321 800 kroner (per 1.8.2010).


Mer informasjon / linker

Norsk Ergoterapeutforbund - http://netf.no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner