Hva gjør en barnevernspedagog

Hvert eneste år er det 45.000 barn og unge som mottar hjelp og støtte fra barnevernet i Norge. De fleste får hjelp til å fortsette å bo sammen med sine foreldre, men en del får også hjelp ved å flytte for eksempel i fosterhjem.

Samfunnet trenger folk som kan jobbe med barn og unge med sosiale problemer og med deres foresatte. Barnevernspedagoger jobber med utsatte barn og unge og deres familier innen kommunalt, statlig og privat barnevern. Som utdannet barnevernspedagog kan du arbeide innen psykiatri, rusarbeid, utdannings- og kultursektoren.

Arbeidsoppgaver
Utdanningen kvalifiserer til saksbehandler i barnevernet, miljøarbeider/terapeut i, i barne- og ungdomsinstitusjoner/ barne- og ungdomspsykiatrien, familiearbeid, forebyggende arbeid med barn og unge i barnehage, skole, fritidsmiljø, og med tiltak særlig rettet mot barn som lever under omsorgssvikt.

Arbeidsfeltet endres stadig i forhold til hvordan samfunnet ivaretar barn og ungdom, og nye kunnskapsområder trekkes inn for å møte utfordringene i faget. Barnevernspedagoger arbeider nå i større grad også i skolen, blant annet som miljøarbeidere i videregående skole.


Du er kvalifisert for å jobbe
- I forebyggende barne- og ungdomsarbeid,
- Innen barnevernet
- Med miljøterapi i og utenfor institusjoner.

Personlige egenskaper - Barnevernspedagog

Barnevernspedagogers ferdigheter dreier seg om å tilrettelegge for optimale oppvekstvilkår, gjennom omsorg og oppdragelse i vid betydning, og behandling i spesielle sammenhenger. Kunnskapene og ferdighetene knyttet til barn og unges oppvekstvilkår gir barnevernspedagoger en viktig rolle i tjenestene for utsatte barn og unge og i påvirkning av barne- og familiepolitikken.

Vurderer du å studere barnevern? Les dette først!

Yrket som barnevernspedagog stiller store krav til dine faglige og personlige egenskaper. Du utfordres i direkte arbeid med barn og unge som har det vanskelig, og i samarbeid med foreldre, andre fagfolk og interessegrupper. Arbeidet er krevende, interessant, variert og utrolig betydningsfullt.

Utdanning / kompetansekrav - Barnevernspedagog

Det finnes en rekke utdanningsinstitusjoner  i Norge som utdanner barnevernspedagoger. Studiet går over tre år, bachelorgrad. Men det er også muligheter for fordypning og utdanning på masternivå.

Studievalg.no - Relaterte studier til Barnevernspedagog

Jobbmuligheter - Barnevernspedagog

 

KarriereStart.no - Temaside Barnevernspedagog

KarriereStart.no - Stillingsannonser Barnevernspedagog

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Barnevernspedagog

Lønnsnivå - Barnevernspedagog

Gjennomsnittlig årslønn for en barnevernspedagog er 378 000 kroner. (Kilde: SSB 2009).


Mer informasjon / linker

http://www.fo.no/

http://www.bufetat.no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner