Hva gjør en sykepleier

En sykepleier er autorisert helsepersonell, som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling, er dette hovedansvaret ditt.

Du jobber med mennesker i forskjellige situasjoner og livsfaser, med alle slags ulike former for sykdommer eller sviktende helse.

Det er jobben din å ta hensyn til en pasients erfaring med sykdommen, og møte pasienten med din kunnskap om årsaker og konsekvenser i sykdomsbildet.

Sykepleieren driver også med helsefremmende og forebyggende arbeid.

Arbeidsoppgavene vil avhenge sterkt av hvilket arbeidsområde du har.

 

Personlige egenskaper - Sykepleier

Enhver sykepleier bør være vennlige og empatiske.

Sykepleiere er ofte i kontakt med pasienter, og bør derfor ha gode kommunikasjonsevner. Disse inkluderer både å snakke, så vel som å lytte.

Det er viktig å være årvåken, da du skal kunne merke endringer i en pasients helsetilstand.

Sykepleie kan være en stressende jobb, hvor du kan være vitne til alvorlig traumatiske situasjoner, operasjoner og dødsfall. Derfor bør sykepleieren være mentalt sterk og følelsesmessig stabil.

Det er også viktig å være trygg nok til å ta riktige avgjørelser i kritiske tilstander eller ved medisinske nødstilfeller.

Det kan også være en fordel å ha sterk fysisk utholdenhet, da du utfører en rekke krevende manøvrer og er på bena på daglig basis.

Det er også positivt å være aktiv og munter.


 

Utdanning / kompetansekrav - Sykepleier

Sykepleierutdanningen i Norge er i dag en treårig bachlorgrad i sykepleie som tilbys ved en rekke høgskoler og universiteter.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Undervisningen består av teori, observasjon og praksis.

Det er også muligheter for å ta sykepleierutdanningen i utlandet. Da vil du trenge spesialautorisasjon for å få jobbe i Norge.

Etter en minimumsperiode på to år med relevant yrkeserfaring kan sykepleiere kan ta videreutdanning til bl.a. jordmor, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier, nevrosykepleier, barnesykepleier og kreftsykepleier.

Les mer om studiemuligheter for yrket Sykepleier:

 

Jobbmuligheter - Sykepleier

For å jobbe som sykepleier, etter fullført utdanning, kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Det er stor mangel på sykepleiere, så jobbmulighetene er store.

Sykepleiere arbeider i alle deler av helsevesenet, på sykehus og i den kommunale helsetjenesten.

De kan også jobbe på skole, og andre større bedrifter og institusjoner.

Andre arbeidsplasser er bo- og rehabiliteringssenter, med rådgivning, samt som bistandsarbeidere.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Sykepleier:


 

Lønnsnivå - Sykepleier

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering.

Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker

  • Helsedirektoratet - jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester: www.helsedirektoratet.no
  • Norsk Sykepleieforbund - Norges fjerde største fagforbund, med nesten 130 000 medlemmer: www.nsf.no
  • Sykepleien - tidskrift utgitt av Norsk Sykepleierforbund: www.sykepleien.no