Hva gjør en sykepleier

En sykepleier er autorisert helsepersonell som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling er dette hovedansvaret ditt.

Du jobber med mennesker i forskjellige situasjoner og livsfaser, med alle slags ulike former for sykdommer eller sviktende helse. Det er jobben din å ta hensyn til en pasients erfaring med sykdommen, og møte pasienten med din kunnskap om årsaker og konsekvenser i sykdomsbildet.

Sykepleieren driver også med helsefremmende og forebyggende arbeid.

Arbeidsoppgavene vil avhenge sterkt av hvilket arbeidsområde du har.

Du må ha autorisasjon for å jobbe som sykepleier.

Personlige egenskaper - Sykepleier

Enhver sykepleier bør være vennlige og empatiske. Sykepleiere er ofte i kontakt med pasienter, og bør derfor ha gode kommunikasjonsevner. Disse inkluderer både snakke vel som å lytte.

Det er viktig å være årvåken, da du skal kunne merke endringer i en pasients helsetilstand.
Sykepleie kan være en stressende jobb hvor du kan være vitne til alvorlig traumatiske situasjoner, operasjoner og dødsfall. Derfor bør sykepleieren være mentalt sterk og følelsesmessig stabil.


Det er også viktig å være trygg nok til å ta riktige avgjørelser i kritiske tilstander eller ved medisinske nødstilfeller.

Det kan også være en fordel å ha sterk fysisk utholdenhet, da du utfører en rekke krevende manøvrer og er på bena på daglig basis. Det er også positivt å være aktiv og munter.

LES OGSÅ: Vurderer du sykepleie? Les dette først!

Utdanning / kompetansekrav - Sykepleier

Sykepleierutdanningen i Norge er i dag en treårig bachlorgrad i sykepleie som tilbys ved en rekke høgskoler og universiteter. Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Undervisningen består av teori, observasjon og praksis.

Det er også muligheter for å ta sykepleierutdanningen i utlandet. Da vil du trenge spesialautorisasjon for å få jobbe i Norge.

Etter en minimumsperiode på to år med relevant yrkeserfaring kan sykepleiere kan ta videreutdanning til bl.a. jordmor, helsesøster, psykiatrisk sykepleier, anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleier, nevrosykepleier, barnesykepleier og kreftsykepleier.

LES OGSÅ: Færre vil bli sykepleiere, mange vil bli lærere

Studievalg.no - Relaterte studier til Sykepleier


Jobbmuligheter - Sykepleier

Det er stor mangel på sykepleiere, så jobbmulighetene er store. Sykepleiere arbeider i alle deler av helsevesenet, på sykehus og i den kommunale helsetjenesten. De kan også jobbe på skole, og andre større bedrifter og institusjoner. Andre arbeidsplasser er bo- og rehabiliteringssenter, med rådgivning, samt som bistandsarbeidere.


KarriereStart.no - Temaside Sykepleier

KarriereStart.no - Stillingsannonser Sykepleier

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Sykepleier

Lønnsnivå - Sykepleier

Lønnen er avhengig av utdanningsbakgrunn, arbeidsplass og arbeidsområde.

Gjennomsnittlig månedslønn for sykepleier med bachelorgrad var i 2010 33 600 kroner.

For spesialsykepleiere vil gjennomsnittlig månedslønn være 38 400 kroner i måneden. (SSB).

LES OGSÅ: Bente studerer intensivsykepleie og har en utdanningsstilling

Mer informasjon / linker

Norsk sykepleierforbund - https://www.sykepleierforbundet.no

Sykepleien.no - http://www.sykepleien.no

LES OGSÅ: Vurderer du sykepleie? Emma (23) studerer sykepleie ved VID

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner