Hva gjør en tanntekniker

Tannteknikeren jobber pået tannteknisk laboratorium eller i et tannhelseteam sammen med tannleger og annet tannhelsepersonell. En tanntekniker lager tannerstatninger til pasienter som har mistet eller skadet tennene sine, det kan være kroner, broer eller proteser. Tannteknikeren får avtrykk av pasientens tenner fra tannlegen, deretter jobbes det med ulike materialer og framstillingsprosesser for å få laget det som trengs. Blant materialer som brukes kan man nevne gull og porselen. Du må kunne se og gjenskape riktig form av det du skal lage, slik at tannerstatningen blr lik som pasientens opprinnelige tenner.

Tannteknikk er et håndtverk, hvor man bruker hendene til det som skal konstrueres og formes. I de senere årene har også den teknologiske utviklingen vært viktig og forenklende i en tannteknikkers hverdag.

Personlige egenskaper - Tanntekniker

Jobben går i stor grad ut på å bruke hendene. Det at du er nøyaktig som person er derfor viktig. Det å ha tålmodighet er også en viktig egenskap i en tannteknikers hverdag.


Utdanning / kompetansekrav - Tanntekniker

Du kan ta tannteknikerutdanning ved Høyskolen i Oslo og Akershus. For å komme inn kreves generell studiekompetanse i tillegg til matte R1 eller S1+S2 i tillegg til fysikk 1 og kjemi 1.

Dette er et treårig løp, og du får en bachelorgrad. Masterutdanninger innenfor tannteknikk finnes ikke i Norge, men enkelte steder i utlandet.

LES OGSÅ: Nye krav til studenter innen helsefagene

Studievalg.no - Relaterte studier til Tanntekniker


Jobbmuligheter - Tanntekniker

Tannteknikeren jobber på et tannteknisk laboratorium eller i et tannhelseteam sammen med talleger og annet annhelsepersonell. Enkelte tannteknikere jobber i den offentlige tannhelsetjenesten, eller i undervisningsstillinger ved universiteter eller høyskoler. For å jobbe som tanntekniker kreves autorisasjon fra statens autorisasjonskontor for helsepersonell, dette får du ved fullført studium.

KarriereStart.no - Temaside Tanntekniker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Tanntekniker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Tanntekniker

Lønnsnivå - Tanntekniker

Lønnsnivået for tannteknikere kan variere. Det kommer an på hvor du jobber, hvor mye yrkeserfaring og ansvar du har i jobben din.

Mer informasjon / linker

Tannteknikerstudiet ved Høyskolen i Oslo og Akershus:
http://www.hio.no/Studietilbud/Bachelorstudier/Bachelorstudium-i-tannteknikk

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner