Hva gjør en ortopediingeniør

Som ortopediingeniør, arbeider man med utforming og tilpassing av ortopediske hjelpemidler.

Dette innebærer proteser, som erstatter en tapt legemsdel i bevegelsesorganene, ortoser, som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en bevart legemsdel, eller tilpasning av ortopedisk fottøy, som brukes av mennesker med fotproblemer.

Yrket krever at du har teknisk og medisinsk kunnskap, samfunnskunnskap og kunnskap om mennesket, for å kunne hjelpe den som er skadet eller svekket til å fungere bedre.

Den tekniske delen av arbeidet består i å ta en god gipsavstøpning, ta korrekte mål og ut fra det konstruere, for eksempel, en protese eller et annet ortopediteknisk hjelpemiddel. Disse hjelpemidlene blir så prøvd ut og tilpasset brukeren. 

Ortopediingeniøren samarbeider med en protese- og ortosemaker om fremstillingen av hjelpemidlene.

Medisinsk kunnskap er viktig for å forstå sykdoms- og skadetilstander som kan føre til behov for ortopediske hjelpemidler, og for å få innsikt i hvordan dette påvirker psykiske og sosiale forhold.

En annen viktig oppgave er å informere og veilede brukeren. Vanligvis er det nødvendig med et omfattende treningsopplegg, for at brukeren skal kunne nyttiggjøre seg hjelpemiddelet på best mulig måte.

Ortopediingeniøren samarbeider med andre helsearbeidere som fysioterapeuter, ergoterapeuter og leger i rehabiliteringen.

Dagens ortopediske hjelpemidler består av høyteknologiske materialer som titan og karbonfiber. Det finnes for eksempel kneledd som er datastyrte og armproteser som styres ved hjelp av muskelsignaler, såkalte myoelektriske impulser.

 

Personlige egenskaper - Ortopediingeniør

Ortopediingeniører må kunne arbeide nøyaktig og detaljert, være glad i å arbeide med hendene, være kreativ, og ha evne til å se løsninger og løse problemstillinger.

Man må også ha gode samarbeidsevner og empati.

 

Utdanning / kompetansekrav - Ortopediingeniør

Man kan ta en bachelorgrad i ortopediingeniørfag ved Høgskolen i Oslo. 

Etter utdanningen, må kandidatene gjennomføre en toårig turnustjeneste i en godkjent ortopediteknisk bedrift eller avdeling, før man mottar offentlig godkjenning som ortopediingeniør fra Helsedirektoratet.

Det tas opp kun tolv studenter hvert tredje år.

Opptakskrav er generell studiekompetanse, med særkravene matematikk 3MX eller 3MY og fysikk 2FY fra videregående skole.

Videre- og etterutdanningskurs blir arrangert av Norske Ortopediingeniørers Forening og av både norske og utenlandske leverandører. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Ortopediingeniør:

 

Jobbmuligheter - Ortopediingeniør

Ortopediingeniører jobber ved private og offentlige ortopeditekniske avdelinger og bedrifter. Ofte følger det med en del lederansvar i stillingen.

Det er et stort behov for ortopediingeniører, og kompetansen vil sannsynligvis fortsette å bli mer etterspurt.

Det er også et stort behov for ortopediingeniører som ønsker å forske innenfor området rehabilitering. 

Andre arbeidsområder for ortopediingeniører kan være offentlig administrasjon, undervisning innen ortopediingeniørutdanning, og arbeid i organisasjoner for funksjonshemmede, og bedrifter som produserer eller selger medisinsk-teknisk utstyr. 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Ortopediingeniør:

 

Lønnsnivå - Ortopediingeniør

Lønnsnivået for ortopediingeniører vil avhenge av blant annet arbeidsgiver, ansiennitet og arbeidssted.

 

Mer informasjon / linker