Hva gjør en audiograf

Det er flere som har eller får nedsatt hørsel. Å høre dårlig er et stort problem for den det gjelder, og kan gjøre det vanskelig å takle livets ulike situasjoner.

Det er flere forhold som kan gi nedsatt hørsel. I mange tilfeller, kan tekniske hjelpemidler hjelpe den hørselshemmede til å fungere bedre.

Audiografen måler hørsel, kartlegger den hørselshemmedes situasjon og behov for hjelp, og bidrar til planlegging og iverksetting av helhetlige tiltak for å bedre den enkeltes kommunikasjon.

Det handler altså både om teknikk, og om å gi informasjon og veiledning til den hørselshemmede selv, til pårørende og andre rundt den som opplever problemer med sin hørsel.

Hørselsproblemer er ofte sammensatte. Audiografen kan henvise brukeren til andre spesialister, eller kan selv delta i tverrfaglige team som vurderer brukerens problemer.

Arbeidsfeltet er mangfoldig.

 

Utdanning / kompetansekrav - Audiograf

Audiografutdannelsen er en treårig bachelorstudium, som kan tas enten ved NTNU i Norge eller i utlandet.

Les mer om studiemuligheter for yrket Audiograf:


 

Jobbmuligheter - Audiograf

Audiograf er en beskyttet tittel, som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Audiografen jobber som regel på sykehus, hos privatpraktiserende øre-, nese- og halsspesialist eller hos leverandører av høreapparater.

Som audiograf, kan du også jobbe som rådgivere i for eksempel hjelpemiddelsentraler eller bedriftshelsetjenesten.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Audiograf:

 

Lønn

Offentlig ansatte følger tariffen.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker