Hva gjør en audiograf

Det er flere som har eller får nedsatt hørsel.

Å høre dårlig er et stort problem for den det gjelder, og kan gjøre det vanskelig å takle livets ulike situasjoner. Det er flere forhold som kan gi nedsatt hørsel. I mange tilfeller kan tekniske hjelpemidler hjelpe den hørselshemmede til å fungere bedre. Audiografen måler hørsel, kartlegger den hørselshemmedes situasjon og behov for hjelp, og bidrar til planlegging og iverksetting av helhetlige tiltak for å bedre den enkeltes kommunikasjon. Det handler altså både om teknikk og om å gi informasjon og veiledning til den hørselshemmede selv, til pårørende og andre rundt den som opplever problemer med sin hørsel.

Hørselsproblemer er ofte sammensatte. Audiografen kan henvise brukeren til andre spesialister, eller kan selv delta i tverrfaglige team som vurderer brukerens problemer. Arbeidsfeltet er mangfoldig.

Utdanning / kompetansekrav - Audiograf

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Audiograf


Jobbmuligheter - Audiograf

 

KarriereStart.no - Temaside Audiograf

KarriereStart.no - Stillingsannonser Audiograf

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Audiograf

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner