Hva gjør en Sosionom

En sosionom har mange forskjellige arbeidsoppgaver. I all hovedsak skal de jobbe med mennesker i vanskelige livssituasjoner, som har behov for forskjellige type støtte i hverdagen.

Sosionomen skal blant annet gi råd, veiledning, formidle hjelpetiltak, gi informasjon og snakke med brukerne om hvilke ressurser samfunnet har som kan være med på å gi de hjelp.

Arbeidsoppgavene er avhengig av hvilke aktuelle problemer man står overfor.

Målet til sosionomen er å skape en endring, slik at brukeren i størst mulig grad blir selvhjulpen.

Du planlegger og organiserer tiltak sammen med brukeren og andre tjenesteytere.

Du skal jobbbe med sosiale problemer, og målgruppene er forskjellige.

Det kan være enkeltindivider, familier, grupper eller sosiale nettverk som trenger sosionomens hjelp.

 

Personlige egenskaper - Sosionom

Det aller viktigste er at du må like å jobbe med mennesker.

I denne jobben, kommer du i kontakt med utrolig mange forskjellige mennesker, som har ulik bakgrunn og ulike behov. Det å ha evnen til å kommunisere med andre mennesker på en enkel måte er derfor viktig.

Du bør også ha et ønske om å kunne være med å hjelpe andre mennesker, i tillegg til å være empatisk.


 

Utdanning / kompetansekrav - Sosionom

For å bli sosionom, må du en treårig utdanning som tilbys på flere høyskoler i Norge. Studiumet går under navnet sosialt arbeid.

Sosionomutdanningen er sammensatt av emner innenfor jus, samfunnsfag, psykokologi og sosialt arbeid i teori og praksis.

Utdanningen har også en del praksis som du kan ta både i Norge og utlandet, det kommer an på hvilke utveklingsmuligheter skolen du studerer ved har.

Du har også muligheten til å ta en master.

Les mer om studiemuligheter for yrket Sosionom:

 

Jobbmuligheter - Sosionom

Som sosionom, jobber du ofte i helse- og sosialsektoren i kommunene, i fylkeskommunale institusjoner, i kriminalomsorgen eller i humanitære organisasjoner.

Du finner blant annet sosionomer i barnevernstjenesten, ved familierådgivingkontor innenfor eldreomsorg og rusmiddelomsorg.

Noen jobber også på sykehus eller i andre instutisjoner.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Sosionom:

KarriereStart.no - Temaside Sosionom

KarriereStart.no - Stillingsannonser Sosionom

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Sosionom

 

Lønnsnivå - Sosionom

Offentlig ansatte følger tariffen.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

Lønnen varierer etter hvor mye ansinnitet du har, og hvor du jobber.


 

Mer informasjon / linker 

Fellesorganisasjonen (FO) - Norges største fagforening for sosialarbeidere, inkl. barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere: www.fo.no