Hva gjør en Sosionom

En sosionom har mange forskjellige arbeidsoppgaver. I all hovedsak skal jobbe med mennesker i vanskelige livssituasjoner som har behov for  forskjellige type støtte i hverdagen. Sosionomen skal blant annet gi råd, veiledning formidle hjelpetiltak, gi informasjon og snakke med brukerne om hvilke ressurser samfunnet har, som kan være med på å gi de hjelp.  Arbeidsoppgavene er avhengig av hvilke aktuelle problemer man står overfor.

Målet til sosionomen er og til slutt skape en endring slik at brukeren  i størst mulig grad blir selvhjulpen. Du planlegger og organiserer tiltak sammen med brukeren og andre tjenesteytere. Du skal jobbbe med sosiale problemer, og målgruppene er forskjellige. Det kan være enkeltindivider, familier, grupper eller sosiale nettverk som trenger sosionomens hjelp.

Personlige egenskaper - Sosionom

Det aller viktigste er at du må like å jobbe med mennesker. I denne jobben kommer du i kontakt med utrolig mange forskjellige mennesker som har ulik bakgrunn og ulike behov. Det å ha evnen til å kommunisere med andre mennesker på en enkel måte er derfor viktig. Du bør også ha et ønske om å kunne være med å hjelpe andre mennesker, i tillegg til å være empatisk.


Utdanning / kompetansekrav - Sosionom

For å bli sosionom må du en treårig utdanning som tilbys på flere høyskoler i Norge. Studiumet går under navnet sosialt arbeid. Sosionomutdanningen er sammensatt av emner innenfor jus, samfunnsfag, psykokologi og sosialt arbeid i teori og praksis.

Utdanningen har også en del praksis som du kan ta både i Norge og utlandet, det kommer an på hvilke utveklingsmuligheter skolen du studerer ved har.

Du har også muligheten til å ta en master.

LES OGSÅ: Mitt første år som miljøterapeut: Lea jobber i rusomsorgen

Studievalg.no - Relaterte studier til Sosionom


Jobbmuligheter - Sosionom

Som sosionom jobber du ofte i helse- og sosialsektoren i kommunene, i fylkeskommunale institusjoner, i kriminalomsorgen eller i humanitære organisasjoner. Du finner blant annet sosionomer i barnevernstjenesten, ved familierådgivingkontor innenfor eldreomsorg og rusmiddelomsorg. Noen jobber også på sykehus eller i andre instutisjoner.

KarriereStart.no - Temaside Sosionom

KarriereStart.no - Stillingsannonser Sosionom

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Sosionom

Lønnsnivå - Sosionom

Den nyeste lønsstatistikken er fra 2010 og viser at gjennomsnittlig årslønn for sosionomer, barnevernpedagoger i helseforetakene er 403 200 kroner. For sosionomer, barnevernpedagoger og liknende ansatt i kommuner og fylkeskommuner er gjennomsnittlig årslønn 378 000 kroner. Lønnen varierer etter hv or mye ansinnitet du har, og hvor du jobber. Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner