Hva gjør en farmasøyt

Farmasøyter er eksperter på legemidler og bruk av disse.

Yrket deles opp i to titler, hvor begge er autorisert helsepersonell og trenger autorisasjon:

 • Provisorfarmasøyt
 • Reseptarfarmasøyt

 

Provisorfarmasøyten er spesialist på medisiner, og har kunnskaper om deres sammensetning, egenskaper, hvordan medisin produseres, hvordan den skal brukes og mulige bivirkninger.

Disse farmasøytene jobber med å vise kunder og pasienter riktig bruk av medisiner, og generelt om vedlikehold av helse.

Som provisorfarmasøyt, er du koblingen mellom lege og pasient, da du ofte er den første personen som konsulterer en eventuell pasient for videre legebesøk.

Farmasøytene kan bestemme at pasienten bør besøke en lege eller at pasienten kan behandles ved en av de mange rettsmiddler tilgjengelig over disk.

Andre oppgaver disse farmasøytene har er å kontrollere resepter, gi informasjon og opplæring.

Reseptarfarmasøyten, derimot, er mellomlederen i apoteket, og jobber hovedsakelig med reseptekspedisjon, kundekontakt, veiledning og informasjon.

Disse farmasøyten dispenserer medisiner, og rådgir kunder hvordan, og når, de skal ta medisiner for maksimum effekt, hvordan redusere bivirkninger, og hvordan du bruker spesialiserte enheter som for eksempel inhalator, sprøyte og nebulisatorer.


 

Personlige egenskaper - Farmasøyt

Som farmasøyt, er det en fordel om du har disse egenskapene:

 • En genuin interesse i å gi kliniske omsorg for mennesker fra alle samfunnslag
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Takt og god dømmekraft
 • Presise arbeidsvaner og evne til å arbeide under press
 • Høy grad av integritet
 • Et ønske om å holde seg oppdatert med nye ideer og fremskritt i farmasøytiske fag
 • Evne til å arbeide selvstendig, ta avgjørelser og løse problemer

 

Utdanning / kompetansekrav - Farmasøyt

For å bli provisorfarmasøyt, trenger du mastergrad i farmasi, dvs. femårig universitetsutdanning.

Opptakskravet er generell studiekompetanse, Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2), samt Fysikk 1 og Kjemi (1 + 2).

Reseptarfarmasøyten har en treårig høyskoleutdanning, bachelorgrad i farmasi, og opptakskravet er generell studiekompetanse, Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2), pluss enten Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.

Undervisningen består av både teoretisk undervisning og praksisperioder.

Les mer om studiemuligheter for yrket Farmasøyt:

Studievalg.no - Relaterte studier til Farmasøyt

 

Jobbmuligheter - Farmasøyt

Farmasøyt er en beskyttet tittel, som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Jobbmulighetene er generelt gode.

Som farmasøyt, kan du jobbe på apotek, på sykehus, i legemiddelindustrien, innen offentlig forvaltning og informasjonsvirksomhet, i undervisning og forskning, og innen nyere fag- og satningsområder som bioteknologi og miljøkjemi.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Farmasøyt:


 

Lønnsnivå - Farmasøyt

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering. Også arbeidsplass, sektor og arbeidsoppgaver vil innvirke på lønnsnivået.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker

 • Helsedirektoratet - jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester: www.helsedirektoratet.no
 • Norges Farmaceutiske Forening (Farmaceutene) - en fag- og profesjonsforening for farmasøyter: www.farmaceutene.no
 • Apotekforeningen - en bransjeorganisasjon for apotekene i Norge og deres eiere: www.apotek.no
 • Farmasiutdanning: www.farmasifag.no
 • Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge: www.lmi.no
 • Merck Sharp & Dohme (MSD), kjent i USA og Canada som Merck & Co., Inc., er et av verdens største farmasøytiske selskaper: www.msd.no