Hva gjør en farmasøyt

Farmasøyter er eksperter på legemidler og bruk av disse.

Yrket deles opp i to titler, hvor begge er autorisert helsepersonell og trenger autorisasjon:
- Provisorfarmasøyt
- Reseptarfarmasøyt

Provisorfarmasøyten er spesialist på medisiner og har kunnskaper om deres sammensetning, egenskaper, hvordan medisin produseres, hvordan den skal brukes og mulige bivirkninger. Farmasøyten jobber med å vise kunder og pasienter riktig bruk av medisiner, og generelt om vedlikehold av helse.

Som provisorfarmasøyt er du koblingen mellom lege og pasient, da du ofte er den første personen som konsulterer en eventuell pasient for videre legebesøk. Farmasøyter kan bestemme at pasienten bør besøke en lege eller at pasienten kan behandles ved en av de mange rettsmidler tilgjengelig over disk.

Andre oppgaver er å kontrollere resepter, gi informasjon og opplæring.

Reseptarfarmasøyten er mellomlederen i apoteket, og jobber hovedsakelig med reseptekspedisjon, kundekontakt, veiledning og informasjon.


Farmasøyten dispenserer medisiner og rådgir kunder hvordan, og når, de skal ta medisiner for maksimum effekt, hvordan redusere bivirkninger og hvordan du bruker spesialiserte enheter som for eksempel inhalator, sprøyte og nebulisatorer.

Personlige egenskaper - Farmasøyt

Som farmasøyt er det en fordel om du har disse egenskapene:

- En genuin interesse i å gi kliniske omsorg for mennesker fra alle samfunnslag
- Gode kommunikasjonsevner
- Takt og god dømmekraft
- Presise arbeidsvaner og evne til å arbeide under press
- Høy grad av integritet
- Et ønske om å holde seg oppdatert med nye ideer og fremskritt i farmasøytiske fag
- Evne til å arbeide selvstendig, ta avgjørelser og løse problemer

Utdanning / kompetansekrav - Farmasøyt

For å bli provisorfarmasøyt trenger du mastergrad i farmasi, dvs. femårig universitetsutdanning. Opptakskravet er generell studiekompetanse, Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 og Kjemi (1 + 2).

Reseptarfarmasøyten har en treårig høyskoleutdanning, bachelorgrad i farmasi, og opptakskravet er generell studiekompetanse, Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 eller Kjemi 1 eller Biologi 1.


Undervisningen består av både teoretisk undervisning og praksisperioder.

Studievalg.no - Relaterte studier til Farmasøyt


Jobbmuligheter - Farmasøyt

Jobbmulighetene er generelt gode. Som farmasøyt kan du jobbe på apotek, på sykehus, i legemiddelindustrien, innen offentlig forvaltning og informasjonsvirksomhet, i undervisning og forskning, og innen nyere fag- og satningsområder som bioteknologi og miljøkjemi.

KarriereStart.no - Temaside Farmasøyt

KarriereStart.no - Stillingsannonser Farmasøyt

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Farmasøyt

Lønnsnivå - Farmasøyt

Gjennomsnittlig månedslønn for provisorfarmasøyter er 49 900 kroner i måneden, mens gjennomsnittslønnen for reseptarfarmasøyt er 35 800 kroner i måneden.

Mer informasjon / linker

Norges Farmaceutiske Forening - http://www.farmaceutene.no/

Farmasøytforeningen - http://www.apotek.no/

Farmasifag - http://www.farmasifag.no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner