Hva gjør en animatør?

Som animatør, jobber du med å lage animasjonsfilm.

I dag finner du animasjon i alle typer medier, bl.a. i nyheter, reklame, informasjon og underholdning, og det brukes et vidt spekter av teknikker, fra dukker og modeller til dataskapte grafiske objekter og figurer.

Det er knapt noe som begrenser en animatørs muligheter, og det kommer stadig nye måter å animere på. 

Vanligvis er man en del av et team, under ledelse av en regissør og en produsent.

Den norske animasjonsbransjen er fortsatt liten, sammenliknet med andre mediemiljø i Norge, men stadig flere ønsker å benytte seg av animasjon for å få frem sine idéer, informasjon og underholdning.

 

Personlige egenskaper - Animatør

Som animatør, er du kreativ og har sansen for det kunstneriske og skapende.

Du bør like å jobbe med andre, og lære deg nye teknikker og programmer for å følge med i utviklingen.

Animatører er også ganske tålmodige og fokuserte, da animasjonsprosessen kan være tidkrevende og omfattende. 

 

Utdanning / kompetansekrav - Animatør

Du kan i dag studere animasjon de fleste steder i Norge og i utlandet. Det finnes både kortere kurs og workshops, samt lengre studier ved fag- og høgskole, og ved universiteter. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Animatør:


 

Jobbmuligheter - Animatør

I Norge, har animasjonsbransjen vært i stor vekst det siste tiåret.

Det finnes flere uavhengige animasjonsprodusenter i Norge. Særlig innen internett og i dataspill-bransjen er etterspørselen økende.

Hvis man er villig til å flytte utenlands, vil etterspørselen etter animatører innen tegnefilm og dataanimasjon være betraktelig større.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Animatør: 

 

Lønnsnivå - Animatør

Svært mange animatører jobber selvstendig, så lønnsnivået er derfor ofte avhengig av hvor mye man jobber.

Under fast ansettelse vil lønnsnivået kunne variere ut fra erfaring, ansettelsesforhold og kompetanse, men dersom man er dyktig kan man potensielt tjene svært godt.