Hva gjør en billedterapeut

Billedskapende virksomhet anvendes i stadig større utstrekning innenfor terapeutiske rammer i Norge. En sentral tanke i billedterapi er at hvert menneske, uavhengig av tegneferdigheter, har mulighet til å gi tanker og følelser et visuelt uttrykk. Bilder skapes i stedet for ord og som supplement til ord.

En billedskapende prosess kan også føre til at man finner ordene og dermed kan sette navn på viktige følelser og hendelser. Billedterapi anvendes overfor personer som av ulike årsaker har kommunikasjonsvansker, eller som har behov for at innestengte følelser kommer til uttrykk. Billedspråket kan gi økt innsikt og avspeiler så vel problemområder som ressurser. Det omfatter både en forståelse av visuelle følelsesuttrykk og en terapeutisk bearbeiding av disse uttrykkene.

Utdanning / kompetansekrav - Billedterapeut

 

Studievalg.no - Relaterte studier til Billedterapeut


Jobbmuligheter - Billedterapeut

 

KarriereStart.no - Temaside Billedterapeut

KarriereStart.no - Stillingsannonser Billedterapeut

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Billedterapeut

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner