Hva gjør en anestesisykepleier?

Anestesisykepleieren retter sin virksomhet mot pasienter som innlegges til medisinsk/kirurgisk behandling, eller som er akutt og/eller kritisk syke på eller utenfor sykehus. Målet er å utdanne velkvalifiserte yrkesutøvere som kan utøve anestesisykepleie. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, og fagets kunnskap og verdier.

En anestesisykepleier er en sykepleier som jobber i samarbeid med anestesileger, kirurger og andre leger og medisinske fagfolk med å levere anestesi til medisinske og kirurgiske prosedyrer.

En sertifisert registrert anestesisykepleier tar seg av en pasient før, under og etter en medisinsk prosedyre eller ved et kirurgisk inngrep, ved å utføre en pasientvurdering, forberede pasienten for anestesi og sikre riktig sedasjon og smertebehandling.

Anestesisykepleiere jobber tett med pasienter og deres familier for å sikre forsvarlig omsorg og støtte. 

Utdanning / kompetansekrav - Anestesisykepleier

For å kvalifisere til opptak, må du være autorisert sykepleier. I tillegg trenger du to års praktisk erfaring etter endt grunnutdanning.


Dersom du ønsker å utdanne deg til å bli anestesisykepleier, har studievalg.no oversikt over hvilke skoler som tilbyr denne utdanningen.

Studievalg.no - Se oversikten her

 

Jobbmuligheter - Anestesisykepleier

Dagens sertifiserte registrerte anestesisykepleiere kan forvente å arbeide i de samme miljøene som anestesileger, inkludert operasjonssaler, i laben, administrasjonen, polikliniske sentre, kontorene til tannleger, øyeleger, plastikkirurger og fotpleie, smertebehandlende klinikker og i ledelsen. I mange militære medisinske fasiliteter, inkludert marineskip, er anestesisykepleiere de eneste leverandørene av anestesi. 

KarriereStart.no - Temaside Anestesisykepleier

KarriereStart.no - Stillingsannonser Anestesisykepleier

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Anestesisykepleier

Lønnsnivå - Anestesisykepleier

SSB har en liste over lønnsnivå i ulike sektorer. Se oversikten her.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner