Hva gjør en legemiddelkonsulent

Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell.

Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje, som stiller krav til de som skal overføre kunnskap om produktene.

Ved siden av grunnleggende medisinske kunnskaper, er det nødvendig å ha god kjennskap til de lover og regler som er rammene rundt forskning, distribusjon og markedsføring av medisiner i Norge.

En legemiddelkonsulent har ansvar for gjennomføring av markedsplaner, hva gjelder informasjonsaktiviteter, etterutdanningsprogram, introduksjon av nye, originale spesialpreparater og øvrige servicetiltak.

Kundegruppen er leger, apotek og øvrig relevant helsepersonell.

 

Personlige egenskaper - Legemiddelkonsulent

Som person, bør en legemiddelkonsulent være arbeidsglad, seriøs, og ambisiøs med vinnerinstinkt.

Stillingen er selvstendig. Arbeidsoppgavene er utfordrende, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Denne stillingen er for de fleste inngangsbilletten til farmasøytisk industri.

Av bakgrunn, har man høyere utdannelse, f.eks. naturvitenskap, helsefag eller økonomi.

Gode engelskkunnskaper er nødvendig.


 

Utdanning / kompetansekrav - Legemiddelkonsulent

Lov- og bransjekurs.

For å kunne jobbe som legemiddelkonsulent, må man ta LMIs Lov- og bransjekurs. Kurset er obligatorisk for alle som søker godkjenning.

De som ikke har utdanning som lege, tannlege, veterinær, Cand. Pharm/master i farmasi, reseptar eller sykepleier, må ha annen utdanning i grunnleggende medisin og farmakologi. Dette ble tidligere gitt på Høyskolen i Oslo.

 

Medisinsk del.

Etter avtale med den danske legemiddelindustriforeningen, er det nå mulig å ta utdanningen i Danmark. Den består av tre moduler, og avsluttes med eksamen. 

For ansatte i LMIs medlemsfirmaer, er det imidlertid mulig å søke om fritak fra den medisinske delen, enten på bakgrunn av akademisk utdanning, eller kombinasjonen av utdanning og erfaring.

Kriterier for fritak fra medisinsk del er:

 • Akademisk utdanning (fagkombinasjon vurderes): Ph.d/Dr. scient eller Master of science innen human biologi, fysiologi eller tilsvarende.
 • Kombinasjon av utdanning og yrkeserfaring, som til sammen kan kvalifisere (Normalt skal utdanning og erfaring til sammen utgjøre minimum 5 år):
  • Naturvitenskapelig/helsefaglig høyskole/universitetsutdanning på:
   • Masternivå (master of science o.l)
   • Bachelornivå (f. eks radiograf, bioingeniør)
   • Medisinsk grunnfag eller lignende (ikke nok alene)
  • Arbeidserfaring:
   • Fra medlemsfirma (f. eks CRA/monitor, medisinsk informasjon, registrering på "saksbehandlernivå")
   • Legemiddelkonsulent utenom Norden
   • Legemiddelkonsulent i Norge i firmaer som ikke er tilknyttet LMI
   • Relevant arbeid hos Statens legemiddelverk eller tilsvarende

 

Det er medlemsfirmaet som søker fritak for den enkelte ansatte.

Les mer om studiemuligheter for yrket Legemiddelkonsulent:

 

Jobbmuligheter - Legemiddelkonsulent

Det arbeider totalt ca. 4000 innenfor legemiddelindustrien i Norge i dag, inkludert de som arbeider med forskning og produksjon.

De siste årene har det vært omstruktureringer og en viss nedbygging i mange firmaer, og det er få deltagere på legemiddelkonsulentutdanningen.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Legemiddelkonsulent:


 

Lønnsnivå - Legemiddelkonsulent

Lønnsnivået for denne typen stillinger vil variere i forhold til ansiennitet, arbeidsgiver, kompetanse, samt resultater.

Mange jobber også provisjonsbasert.

 

Mer informasjon / linker

 • Helsedirektoratet - jobber for å styrke befolkningens helse og utvikle gode helsetjenester: www.helsedirektoratet.no
 • Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge: www.lmi.no
 • Merck Sharp & Dohme (MSD), kjent i USA og Canada som Merck & Co., Inc., er et av verdens største farmasøytiske selskaper: www.msd.no