Hva gjør en radiolog

Radiologi er en spesialitet som jobber med bildediagnostikk og bildeveiledet behandling.

Radiologenes arbeid omfatter blant annet røntgenundersøkelser, ultralyd og magnetisk resonans tomografi (MR).

Radiologi er en spesialitet i rask utvikling, med stadig nye utfordringer innen etablerte og nye modaliteter. Nye undersøkelser kommer til og erstatter gamle.
Dette setter store krav både til spesialister og leger i spesialisering.

 

Vanlige arbeidsoppgaver

Radiologi er en diagnostisk og terapeutisk spesialitet, som utfører radiologiske prosedyrer etter henvisning.

Radiologene har ansvar for bildefremstillingen og tolkningen.

Radiologene har, i samarbeid med henvisende lege, ansvar for at den mest kostnadseffektive modalitet og prosedyre blir valgt, og at pasienten ikke utsettes for unødvendig risiko eller belastning.

Den raske teknologiske utviklingen innen radiologien, krever at alle radiologer holder seg løpende orientert om nyvinninger i faget og at den akademiske virksomheten i radiologifaget styrkes.

Tverrfaglige samarbeidsformer er nødvendig, både innenfor klinisk radiologisk praksis og forskning.

Radiologen må kunne gi presis muntlig og skriftlig presentasjon av resultatene.

En spesialist i radiologi må også velge eller foreslå den/de mest relevante bildeundersøkelse(r) eller bildeveiledede behandlinger ut fra klinisk problemstilling, risiko og forventet diagnostisk utbytte.


 

Personlige egenskaper - Radiolog

Som lege, inkludert radiolog, må man være interessert i mennesker.

Man må ha gode kommunikasjonsevner, og man må kunne se hver pasient som et individ – slik at man kan behandle dem så objektivt som mulig.

Ettersom det kontinuerlig forskes på både legevitenskap og teknologi, må man kunne holde seg oppdatert på utviklingen, slik at man kan tilby pasientene den til en hver tid beste oppfølgingen.

En lege må også være forberedt på å takle eventuelle krisesituasjoner.

 

Utdanning / kompetansekrav - Radiolog 

Alle legespesialiseringer forutsetter at du har fullført medisinstudiet og er autorisert lege i Norge.

For å få opptak til medisinstudiet, kreves det at du har generell studiekompetanse.

I tillegg, har dette studiet spesielle opptakskrav. Disse er:

  • Matematikk R1 og/eller Matematikk S1+S2
  • Fysikk 1 og Kjemi 1+2.

 

Etter at du er ferdig med medisinstudiet og autorisert lege, begynner du på videreutdanningen til legespesialist. Den foregår over minimum 6,5 år, mens du jobber som lege.

Første delen er en praksisdel, med ett års praksis på sykehus og et halvt års praksis i kommunehelsetjenesten.

Etter dette, kan du velge en spesialisering som du fordyper deg i de neste fem årene. Dersom du ønsker å bli radiolog, velger du spesialiseringen radiologi.

Les mer om studiemuligheter for yrket Radiolog:


 

Jobbmuligheter - Radiolog

En radiolog kan jobbe på sykehusavdelinger, ved poliklinikker eller i private praksiser.

Radiologer jobber vanligvis ved en radiologisk avdeling, gjerne kjent som røntgen-avdelingen.

Ønsker du informasjon om arbeidsgivere, traineeprogrammer, internships og generelt alt om jobb og ledige stillinger innen dette yrket, besøk karrierestart.no sin temaside:

 

Lønnsnivå - Radiolog

Gjennomsnittlig lønn vil variere avhengig av utdanning, erfaring og spesialisering, men legespesialister tjener generelt rimelig godt.

Lønnsnivået i privat sektor vil være noe høyere enn for statlig ansatte.

 

Mer informasjon / linker