Hva gjør en psykiatrisk sykepleier

En psykiatrisk sykepleier er en sykepleier som har spesialisert seg innenfor psykoterapi. Spesialisering skjer etter at sykepleiernen har jobbet i noen år. For de fleste spesialutdanningene er det krav om to års klinisk erfaring som sykepleier før en kan begynne på videreutdanning. Utdanningen skjer i regi av høgskolene og er på oppdrag fra sykehusene. Utdanningen tar fra 1,5 år til 2 år. Som psykiatrisk sykepleier skal du hjelpe folk som opplever psykiske problemer

Sykepleiere samarbeider nært med andre grupper i helsetjenesten, blant andre leger, ambulansearbeidere, fysioterapeuter, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og andre helseprofesjoner. Det viktigste samarbeidet er naturligvis mellom sykepleieren og pasienten.

Utdanning / kompetansekrav - Psykiatrisk sykepleier

Opptak til studiet krever at du har en bachelorgrad innen helse- og sosialfag, samt yrkespraksis etter endt utdanning. Krav til lengden på praksiserfaring kan variere mellom de ulike utdanningsinstitusjonene. Videreutdanningen er på 60 studiepoeng, og du kan søke om å la den utgjøre del av en mastergrad.


Dersom du ønsker å utdanne deg til å bli psykiatrisk sykepleier, har studievalg.no oversikt over hvilke skoler som tilbyr denne utdanningen.

Studievalg.no - Se oversikten her

 

Jobbmuligheter - Psykiatrisk sykepleier

 

KarriereStart.no - Temaside Psykiatrisk sykepleier

KarriereStart.no - Stillingsannonser Psykiatrisk sykepleier

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Psykiatrisk sykepleier

Lønnsnivå - Barnesykepleier

SSB har en liste over lønnsnivå i ulike sektorer. Se oversikten her.

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner