Hva gjør en osteopat

Rent teoretisk handler osteopati om å se sammenhenger mellom de forskjellige kroppssystemene – muskler og skjelett, organsystemet og kraniet.

Vanlige arbeidsoppgaver
Osteopaten undersøker med hendene (palpasjon) hvor i kroppen det er svekket motilitet og behandlingen blir gjennomført med skånsomme teknikker. På grunn av kroppens evne til å kompensere, vil symptomene ofte oppstå andre steder enn der årsaken ligger. Derfor behandler osteopaten andre steder på kroppen enn der smertene sitter.

Selve behandlingen bygger på to prinsipper – at hele kroppen fungerer som en enhet, og at kroppen har en egen evne til å lege seg selv.

Problemet er bare det at kroppen kan bli litt glemsk, og settes tilbake av for eksempel ubalanse, skjevhet, arrvev eller muskulære spenninger. En osteopat hjelper kroppen med å finne seg selv igjen. Målet med undersøkelsen er å finne ut hvor i kroppen det ikke fungerer. Alt i kroppen er i bevegelse, fra celle til skjelett.

Ved den osteopatiske undersøkelsen letes det etter dysfunksjoner i muskelskjelettsystem og kroppens bindevevsnettverk som kan forklare pasientens plager.


De fleste pasientene kommer til osteopatisk behandling med smerter og plager fra muskelskjelettappartet. Lokalisasjonen hvor pasienten oppgir å ha smerter og plager blir undersøkt, i tillegg blir andre områder i kroppen som anatomisk kan forklare pasientens plager, undersøkt.

Personlige egenskaper - Osteopat

Skal du jobbe som osteopat er det viktig at du liker å omgås andre mennesker. Ettersom det er en mer kunnskapskrevende behandling enn fysioterapi er det også viktig at du har tålmodighet til å tilegne deg denne kunnskapen. Det er også en fordel om du samarbeider godt med andre.

Som osteopat må du like å omgås mennesker. Du må ha et ønske om å hjelpe og kunne tilegne deg gode manuelle osteopatiske ferdigheter. Dessuten må du ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Som osteopat må du kunne samarbeide og jobbe i team, også med andre yrkesgrupper.

Utdanning / kompetansekrav - Osteopat

I Norge er det kun Norges Helsehøyskole som utdanner osteopater.

Studievalg.no - Relaterte studier til Osteopat


Jobbmuligheter - Osteopat

En osteopat kan være selvstendig næringsdrivende og drive egen virksomhet eller være ansatt i et helsesenter. Osteopatene jobber tett med leger, kiropraktorer, fysioterapeuter og andre yrkesgrupper innenfor helse.


KarriereStart.no - Temaside Osteopat

KarriereStart.no - Stillingsannonser Osteopat

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Osteopat

Lønnsnivå - Osteopat

Lønnen som osteopat vil variere etter hvor man jobber, og hvor lang erfaring man har.

Mer informasjon / linker

Norsk osteopatforbund http://www.osteopati.org/default.aspx

Trondheim Osteopati http://www.trondheimosteopati.no/html/om.htm

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner