Hva gjør en personlig assistent

Personlige assistent er et serviceyrke med ryddige arbeidsforhold. Assistentjobben er å yte service og assitanse slik at din arbeidsalder kan leve sitt liv. Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i dagliglivet for funksjonshemmede.

Innenfor de tidsrammene som kommunenes vedtak angir, kan du i prinsippet styre hvem du vil som skal være hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre og hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.  

Målet er å ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonshemningen.

Tjenesten brukerstyrt personlig assistent skal gi mulighet til:

• At den enkelte kan leve og bo selvstendig.
• At den enkelte kan ha en meningsfylt liv  i felleskap med andre.
• At den enkelte bruker har frihet til å leve sitt eget liv.

Jobber du som brukerstyrt personlig assistent (BPA) er det den som trenger assistanse som selv er arbeidsleder, eller har en nærstående person som fungerer som arbeidsleder. Gjennom brukerstyrt personlig assistanse gis brukeren større mulighet til å leve et mer normalt og selvstendig liv, og kan selv avgjøre hva han eller hun vil bruke hjelpen til. Ordningen kan for eksempel gjøre det lettere for brukerne å fungere i jobb eller å delta i de fritidsaktiviteter de ønsker. At personer med funksjonsulikheter kan bidra og delta i yrkes- og samfunnsliv eller som foreldre, gir økt frihet og livskvalitet.


Alt etter behov kan kommunen i sitt tilbud til innbyggerne kombinere brukerstyrt personlig assistanse med hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

En støttekontakt hjelper enkeltpersoner eller familier med å få en mer aktiv og meningsfull fritid ved å delta på på sosiale aktiviteter, for eksempel kino, turer eller besøk. Som støttekontakt gir du andre assistanse, støtte og oppfølging etter avtale med kommunen. Oppdrag som støttekontakt utgjør som regel et par timer i uken og de fleste kombinerer det med arbeid eller studier.

Personlige egenskaper - Personlig assistent

Du er omsorgsfull, omgjengelig og glad i mennesker. Videre er du stabil, pålitelig, trygg på deg selv og har gode samarbeidsevner. Du må vise hensyn og respekt, og du må kunne arbeide både selvstendig og sammen med andre.

Utdanning / kompetansekrav - Personlig assistent

Det er ingen formelle krav til utdanning. Relevant utdanning, som for eksempel helsefagarbeider, kan kreves for å jobbe som brukerstyrt personlig assistent. Enkelte stillinger krever førerkort klasse B.

Det kreves ingen formell utdanning for å bli støttekontakt.


Studievalg.no - Relaterte studier til Personlig assistent


Jobbmuligheter - Personlig assistent

Personlige assistenter kan jobbe i kommunens helse- og sosialtjeneste, i private foretak eller direkte for bruker eller for en frivillig organisasjon.

KarriereStart.no - Temaside Personlig assistent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Personlig assistent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Personlig assistent

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner