Hva gjør en akuttsykepleier

Mennesker som skader seg eller blir akutt syke, kan ha behov for diagnostisering og behandling før de kommer på riktig avdeling på sykehus. Dette kalles prehospitale tjenester. Som akuttsykepleier jobber du i nettopp dette feltet, i tillegg til at du kan jobbe på akuttmottak på sykehus.

Prehospitale tjenester foregår ofte i offentlig rom, med lite ressurser og knapp tid. Det er derfor viktig at akuttsykepleieren er snartenkt og trygg i avgjørelsene.

De akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus regnes som medisinsk nødmeldetjeneste (AMK), ambulansetjenesten og de kommunale legevaktene. Som akuttsykepleier kvalifiserer du til å jobbe hos disse tjenestene, i tillegg til andre enheter med akutt og/eller kritisk syke. Du er og kvalifisert til å jobbe for humanitære organisasjoner i krigs- eller katastroferammede områder.

Utdanning / kompetansekrav - Akuttsykepleier

For å bli akuttsykepleier kan du videreutdanne deg i akuttsykepleie. Dette finnes både som kurs, og det kan inngå i en mastergrad. Opptaket krever at du er autorisert sykepleier med minimum fullført bachelorgrad i sykepleie. I tillegg kreves det at du har to års erfaring i somatisk yrkespraksis etter endt grunnutdanning.


Dersom du ønsker å utdanne deg til å bli akuttsykepleier, så har studievalg.no oversikt over skoler som tilbyr denne utdanningen.

Studievalg.no - Se oversikten her.

 

Jobbmuligheter - Akuttsykepleier

 

KarriereStart.no - Temaside Akuttsykepleier

KarriereStart.no - Stillingsannonser Akuttsykepleier

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Akuttsykepleier

Lønnsnivå - Akuttsykepleier

SSB har en liste over lønnsnivå i ulike sektorer. Se oversikten her.

 

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner