Hva gjør en tannlegesekretær / tannlegeassistent

Tannlegeassistenten / tannlegesekretæren er den som assisterer tannlegen ved pasientbehandling. Dette stiller krav til kunnskap innen anatomi, fysiologi, patologi, materiallære og dentale instrumenter og materialer.

Man bidrar både i forebyggende og i behandlende arbeid. De vanligste arbeidsoppgavene innebærer smittevern, rengjøring, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr, håndtering av dentalmaterialer og legemidlene som brukes i behandlingen, bestilling og oppbevaring av dentale forbruksmaterialer, røntgenfotografering, enkelt laboratoriearbeid og serviceytelse til pasienter.
 

Personlige egenskaper - Tannlegesekretær / Tannlegeassistent

Tannlegeassistenter må kunne kommunisere med pasienter, pårørende og med annet helsepersonell. Man bør også ha interesse for medisinsk og dental service og behandling.

Utdanning / kompetansekrav - Tannlegesekretær / Tannlegeassistent

Det finnes flere utdanningsmuligheter ved universiteter og høyskoler som har studier innen odontologi. Det er viktig å huske at utdanning som tannlegeassistent eller lignende titler ved private utdanningsinstitusjoner ikke automatisk gir autorisasjon. Etter endt utdanning må du søke Statens autorisasjonskontor for helsepersonell om autorisasjon som tannlegeassistent. 

Studievalg.no - Relaterte studier til Tannlegesekretær / Tannlegeassistent


Jobbmuligheter - Tannlegesekretær / Tannlegeassistent

Tannlegeassistent regnes som et spesialfelt innen helsetjenesten. Mulige arbeidssteder kan være ved   offentlige og private tannhelsetjenester, klinikker ved de odontologiske fakultetene, ved spesialistklinikker, kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus, Forsvaret og dentale depoter. 


KarriereStart.no - Temaside Tannlegesekretær / Tannlegeassistent

KarriereStart.no - Stillingsannonser Tannlegesekretær / Tannlegeassistent

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Tannlegesekretær / Tannlegeassistent

Lønnsnivå - Tannlegesekretær / Tannlegeassistent

Fagarbeiderlønn i kommunal sektor starter på 286 200 kroner. Med 10 års ansiennitet er lønnen steget til 342 300 kroner, i følge  Tannhelsesekretærenes forbund.  

Takk til / Kilder

Tannhelsesekretærenes forbund: www.thsf.no

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner