Hva gjør en tannlegesekretær / tannlegeassistent

Tannlegeassistenten / tannlegesekretæren er den som assisterer tannlegen ved pasientbehandling. Dette stiller krav til kunnskap innen anatomi, fysiologi, patologi, materiallære og dentale instrumenter og materialer.

Man bidrar både i forebyggende og i behandlende arbeid.

De vanligste arbeidsoppgavene innebærer smittevern, rengjøring, sterilisering og vedlikehold av instrumenter og utstyr, håndtering av dentalmaterialer og legemidlene som brukes i behandlingen, bestilling og oppbevaring av dentale forbruksmaterialer, røntgenfotografering, enkelt laboratoriearbeid og serviceytelse til pasienter.

 

Personlige egenskaper - Tannlegesekretær / Tannlegeassistent

Tannlegeassistenter må kunne kommunisere med pasienter, pårørende og med annet helsepersonell.

Man bør også ha interesse for medisinsk og dental service og behandling.

 

Utdanning / kompetansekrav - Tannlegesekretær / Tannlegeassistent

Det finnes flere utdanningsmuligheter ved universiteter og høyskoler som har studier innen odontologi. Det er viktig å huske at utdanning som tannlegeassistent eller lignende titler ved private utdanningsinstitusjoner ikke automatisk gir autorisasjon. Etter endt utdanning må du søke Statens autorisasjonskontor for helsepersonell om autorisasjon som tannlegeassistent. 

Les mer om studiemuligheter for yrket Tannlegesekretær / Tannlegeassistent:


 

Jobbmuligheter - Tannlegesekretær / Tannlegeassistent

Tannlegeassistent regnes som et spesialfelt innen helsetjenesten.

Mulige arbeidssteder kan være ved offentlige og private tannhelsetjenester, klinikker ved de odontologiske fakultetene, ved spesialistklinikker, kjevekirurgiske avdelinger ved sykehus, Forsvaret og dentale depoter. 

Les mer om jobbmuligheter for yrket Tannlegesekretær / Tannlegeassistent:

 

Lønnsnivå - Tannlegesekretær / Tannlegeassistent

Jobber man i det offentlige, følges det en fast tariff, og lønnen stiger med ansiennitet.

Selvstendig næringsdrivende påvirker sin egen inntjening.

 

Mer informasjon / linker