Hva gjør en apoteker

En apoteker er den daglige lederen av et apotek, og jobber med å drifte apoteket i samsvar med retningslinjer, krav og forskrifter i apotekloven.

Apotekeren har både ansvar for faglig drift, personalansvar samt økonomisk drift. Han vil også formidle offentlig informasjon om legemidler, utstyr og lignende.

Apotekeren har autorisasjon som helsepersonell.

Som apoteker vil du også arbeide med faglige oppgaver som en farmasøyt. Les om farmasøyt

Personlige egenskaper - Apoteker

Det vil være behov for gode lederegenskaper, samt høy kompetanse innenfor det farmasøytiske fagfeltet. Struktur, ærlighet, effektivitet og ansvarlighet er andre stikkord. I tillegg bør apotekeren evne å kommunisere, både med personalet og kunder.

Utdanning / kompetansekrav - Apoteker

Apotekeren må ha mastergrad i farmasi og tittelen provisorfarmasøyt. Fra skoleåret 2009/2010 er det opptakskrav om generell studiekompetanse + Matematikk R1 eller Matematikk (S1 + S2) og Fysikk 1 og Kjemi (1 + 2).

Studievalg.no - Relaterte studier til Apoteker


Jobbmuligheter - Apoteker

Apotekeren jobber på apotek. Etterspørselen etter farmasøyter er generelt stor, for apoteker noe lavere.


KarriereStart.no - Temaside Apoteker

KarriereStart.no - Stillingsannonser Apoteker

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Apoteker

Lønnsnivå - Apoteker

Tall fra Norges Farmaceutiske Forening 2009 viser at gjennomsnittlig månedslønn for en apoteker vil være mellom 46 483 kroner og 59 075 kroner.

Mer informasjon / linker

Norges Farmaceutiske Forening - http://www.farmaceutene.no/

Apotekerforeningen - http://www.apotek.no/

Farmasifag - http://www.farmasifag.no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner