Hva gjør en dyrepleier

Dyr kalles ofte menneskets beste venn, men mange kjæledyr krever at vi hjelper dem med å passe på egen helse.

Som dyrepleier, består din hverdag i alt fra å sette opp pasientens time og ta i mot pasient og eier når de kommer, til å ta del i hele undersøkelses- og behandlingsregimet. I dette ligger røntgen-, operasjons-, laboratorie- og hygienearbeid.

Til slutt, følger også en dyrepleier eieren ut, kontrollerer at riktig informasjon er gitt og tar i mot betaling for behandlingen

Det er tildels stor forskjell på en dyrepleier og en veterinærs arbeidsoppgaver. Dyrepleieren skal ha pleien av pasienten som sitt hovedfokus, mens veterinæren skal stille diagnose og igangsette behandling.

Dyrepleiere må autoriseres av Mattilsynet.

 

Arbeidsoppgaver

En dyrepleier kan fylle ulike arbeidsfunksjoner og har muligheten til å jobbe i flere typer bransjer.

Mange jobber i smådyrklinikker, forsøksdyravdelinger eller hos fórleverandører.

Legemiddelfirmaer rekrutterer også dyrepleiere.

Det er til og med mulig for dyrepleiere å gjøre karriere i forsikringsbransjen.

Typiske arbeidsoppgaver:


  • Foreta undersøkelser på dyr
  • Diagnostisere skade
  • Lage bestillingslister
  • Veilede kunder (og dyr)
  • Assistere ved operasjoner
  • Rådgivning til kunder

 

Personlige egenskaper - Dyrepleier

Som dyrepleier, krever det at du er effektiv og nøye.

Man kan ikke være redd for dyr, og bør være respektfull og forsiktig.

Man må også være glad i å jobbe med og rundt mennesker, siden dette også er en stor del av dyrepleierrollen.

I tillegg, er det viktig å ha en positiv innstilling, god arbeidsmoral og forståelse for dyrs hverdag.

 

Utdanning / kompetansekrav - Dyrepleier

I Norge, er det Norges Veterinærhøgskole (NVH) som utdanner dyrepleiere.

Dyrepleierstudiet er en profesjonsutdanning som vanligvis strekker seg over to år. Det finnes også treårige bachelorgrader i dyrepleie.

I en del land, er dyrepleierutdanningen lagt til videregående nivå og er ikke et høgskolestudium. I de tilfeller, vil ikke et dyrepleierstudium gi uttelling i form av studiepoeng.

Les mer om studiemuligheter for yrket Dyrepleier:

 

Jobbmuligheter - Dyrepleier

Les mer om jobbmuligheter for yrket Dyrepleier:

 

Lønnsnivå - Dyrepleier

Lønn for en dyrepleier er ikke tariffbestemt, og arbeidstaker fremforhandler vanligvis selv lønnssatser og overtidssatser.

Topplønn er avhengig av arbeidssted, arbeidsoppgaver, ansiennitet og utdannelse.

 

Mer informasjon / linker

  • Norsk dyrepleier- og assistentforening (NDAF) - samlende punkt for personell tilknyttet veterinærmedisin, inkludert studenter: www.ndaf.no
  • Den Norsk Veterinærforening - fremmer og ivaretar medlemmenes økonomiske, faglige, kollegiale og sosiale interesser: www.vetnett.no
  • Mattilsynet: www.mattilsynet.no