Hva gjør en dyrepleier

Dyr kalles ofte menneskets beste venn, men mange kjæledyr krever at vi hjelper dem å passe på  egen helse. Som dyrepleier består din hverdag i alt fra å sette opp pasientens time og ta i mot pasient og eier når de kommer, til å ta del i hele undersøkelses- og behandlingsregimet. I dette ligger røntgen-. operasjons-, laboratorie- og hygienearbeid. Til slutt følger også dyrepleier eier ut, kontrollerer at riktig informasjon er gitt og tar i mot betaling for behandlingen

Det er tildels stor forskjell på en dyrepleier og en veterinærs arbeidsoppgaver. Dyrepleieren skal ha pleien av pasienten som sitt hovedfokus, mens veterinæren skal stille diagnose og igangsette behandling.

Dyrepleiere må autoriseres av Mattilsynet.

Arbeidsoppgaver
En dyrepleier kan fylle ulike arbeidsfunksjoner og har muligheten til å jobbe i flere typer bransjer. Mange jobber i smådyrklinikker, forsøksdyravdelinger eller hos fórleverandører. Legemiddelfirmaer rekrutterer også dyrepleiere. Det er til og med mulig for dyrepleiere å gjøre karriere i forsikringsbransjen.


Typiske arbeidsoppgaver:

- Foreta undersøkelser på dyr
- Diagnostisere skade
- Lage bestillingslister
- Veilede kunder (og dyr)
- Assistere ved operasjoner
- Rådgivning til kunder

Personlige egenskaper - Dyrepleier

Som dyrepleier krever det at du er effektiv og nøye. Man kan ikke være redd for dyr, og være respektfull og forsiktig. Man må også være glad i å jobbe med og rundt mennesker siden dette også er en stor del av dyrepleierrollen. I tillegg er det viktig å ha en positiv innstilling, god arbeidsmoral og forståelse for dyrs hverdag.

Utdanning / kompetansekrav - Dyrepleier

I Norge er det Norges Veterinærhøgskole (NVH) som utdanner dyrepleiere. Dyrepleierstudiet er en profesjonsutdanning som vanligvis strekker seg over to år. Det finnes også treårige bachelorgrader i dyrepleie.

I en del land er dyrepleierutdanningen lagt til videregående nivå og er ikke et høgskolestudium. I de tilfeller vil ikke et dyrepleierstudium gi uttelling i form av studiepoeng.

Studievalg.no - Relaterte studier til Dyrepleier


Jobbmuligheter - Dyrepleier

 

KarriereStart.no - Temaside Dyrepleier

KarriereStart.no - Stillingsannonser Dyrepleier

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Dyrepleier

Lønnsnivå - Dyrepleier

Begynnerlønn for en autorisert dyrepleier ligger på ca 240-260000,- i året. Avlønning er ikke tariffbestemt og arbeidstaker fremforhandler vanligvis selv lønnssatser og overtidssatser. Topplønn er avhengig av arbeidssted, arbeidsoppgaver, ansiennitet og utdannelse.


Mer informasjon / linker

http://www.ndaf.no

http://www.vetnett.no/

http://www.veths.no/

Takk til / Kilder

Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner