Hva gjør en Produktdesigner

En produktdesigner utvikler produktene som vi omgir oss med i dagliglivet eller som brukes i profesjonell sammenheng. Dette kan være alt fra emballasje, husholdningsapparater og leker, til sportsutstyr og biler.

Det er også vanlig å arbeide med forbedring av allerede eksisterende produkter og innovasjon av nye produktkonsepter. 

Arbeidet består av en grundig planleggingsfase, hvor det tas hensyn til blant annet materialvalg, funksjon, estetikk og brukervennlighet. I denne fasen, skal man også vurdere økonomi og markedet hvor produktet skal lanseres, og dette gjøres i samarbeid med investorer, produsenter og næringsaktører. 

Yrket har de siste årene vært i stor ending, og er i dag mye basert på bruk av teknologi, data, 3D-animasjon, kommunikasjonsmedier og andre moderne arbeidsverktøy.

 

Personlige egenskaper - Produktdesigner

For å arbeide med produktdesign, må man være iderik, kreativ og ha en godt utviklet estetisk sans.

Hovedelementene i arbeidet ligger i kombinasjonen av estetikk og funksjon. Dette krever at man også har god konstruksjons- og funksjonsforståelse.

Ellers bør man kunne samarbeide med andre og kunne jobbe systematisk, målrettet og med en god del utholdenhet. 


 

Utdanning / kompetansekrav - Produktdesigner

Man kan studere produktdesign ved Arkitekthøyskolen i Oslo, NTNU i Trondheim og ved Kunsthøyskolen i Oslo.

Ved Høgskolen i Akershus, kan man ta en bachelorgrad i produktdesign. De tilbyr også et påbyggingsstudie i samarbeid med Manchester Metropolitan University som gir tittelen Master of Arts/Design.

Det finnes også gode muligheter for studier i utlandet.

Les mer om studiemuligheter for yrket Produktdesigner:

 

Jobbmuligheter - Produktdesigner

Noen produktdesignere er fast ansatt i en bedrift, og andre velger å starte egen virksomhet.

Noen tar også praktisk-pedagogisk utdanning etter bachelorgraden, og får dermed kompetanse som faglærer.

Les mer om jobbmuligheter for yrket Produktdesigner:

 

Lønnsnivå - Produktdesigner

Lønnsnivået vil variere avhengig av utdannelse, arbeidssted, ansiennitet og erfaring.

Ved frilansarbeid, vil dette også være avhengig av evne til å knytte kontakter, tidligere arbeid, og mengde oppdrag og i hvilket omfang. 

 

Mer informasjon / linker