Hva gjør en Produktdesigner

 
En produktdesigner utvikler produktene som vi omgir oss med i dagliglivet eller som brukes i profesjonell sammenheng. Dette kan være alt fra emballasje, husholdningsapparater og leker til sportsutstyr og biler.
 
Det er også vanlig å arbeide med forbedring av allerede eksisterende produkter og innovasjon av nye produktkonsepter.  
 
Arbeidet består av en grundig planleggingsfase hvor det tas hensyn til blant annet materialvalg, funksjon, estetikk og brukervennlighet. I denne fasen skal man også vurdere økonomi og markedet hvor produktet skal lanseres, og dette gjøres i samarbeid med investorer, produsenter og næringsaktører. 
 
Yrket har de siste årene vært i stor ending, og er i dag mye basert på bruk av teknologi, data, 3D-animasjon, kommunikasjonsmedier og andre moderne arbeidsverktøy.
 
Personlige egenskaper - Produktdesigner
 
For å arbeide med produktdesign må man være iderik, kreativ og ha en godt utviklet estetisk sans. Hovedelementene i arbeidet ligger i kombinasjonen av estetikk og funksjon. Dette krever at man også har god konstruksjons- og funksjonsforståelse. Ellers bør man kunne samarbeide med andre og kunne jobbe systematisk, målrettet og med en god del utholdenhet. 
 

Utdanning / kompetansekrav - Produktdesigner

Man kan studere produktdesign ved Arkitekthøyskolen i Oslo, NTNU i Trondheim og ved Kunsthøyskolen i Oslo. Ved Høgskolen i Akershus kan man ta en bachelorgrad i produktdesign. De tilbyr også et påbyggingsstudie i samarbeid med Manchester Metropolitan University som gir tittelen Master of Arts/Design.

Det finnes også gode muligheter for studier i utlandet.
 

Studievalg.no - Relaterte studier til Produktdesigner


Jobbmuligheter - Produktdesigner

Noen produktdesignere er fast ansatt i en bedrift, og andre velger å starte egen virksomhet. Noen tar også praktisk-pedagogisk utdanning etter bachelorgraden og får dermed kompetanse som faglærer.

 

KarriereStart.no - Temaside Produktdesigner

KarriereStart.no - Stillingsannonser Produktdesigner

KarriereStart.no - Arbeidsgivere Produktdesigner

Lønnsnivå - Produktdesigner

Lønnsnivået vil variere avhengig av utdannelse, arbeidssted, ansiennitet og erfaring. Ved frilansarbeid vil dette også være avhengig av evne til å knytte kontakter, tidligere arbeid og mengde oppdrag og i hvilket omfang. 

Takk til / Kilder

Norsk Designråd: www.norskdesign.no

Norsk Form: www.norskform.no
 
 
Studievalg.no - Norges komplette studiesøk og skolesøk KarriereStart.no - ledige stillinger og bedriftspresentasjoner
Høgskolen i Akershus